Nová Meta! Všetky decky

Decky ktoré fungujú dobre po poslednej balance change.

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord