Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Podpriemer
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

Prečo?

Karty chýbajúce v tvojej kolekcii

Fisherman

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Your deck is okay!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Goblin Gang Tesla Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Knight Tesla Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap Rocket

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Rocket Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Goblin Gang Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Hog Rider Goblin Barrel

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Goblin Barrel
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Tesla Wizard Goblin Barrel
The Log Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Tesla Hog Rider Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Goblin Barrel
Royal Delivery Knight Goblin Gang Hog Rider Wizard Goblin Barrel
Fireball Goblin Gang Tesla Hog Rider Wizard Goblin Barrel
Poison Goblin Gang Wizard
Lightning Knight Tesla Wizard
Rocket Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard Rocket

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Knight Rocket

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Gang Wizard Goblin Barrel

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Božský

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Knight Goblin Gang Goblin Barrel Tesla Hog Rider Wizard Rocket

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Knight Goblin Gang Goblin Barrel

Synergie   6 5

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Zap + Hog Rider Knight
Knight + Goblin Gang Tesla Hog Rider Goblin Barrel Zap Wizard
Goblin Gang + Knight Goblin Barrel
Tesla + Knight
+ Zap Goblin Barrel Knight Rocket
+ Knight
+ Hog Rider
+ Hog Rider Knight Goblin Gang

Countre   45 84

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Tesla Knight
Tesla Knight Rocket Zap Goblin Gang Wizard
Wizard Goblin Gang Zap Knight
Knight
Wizard Knight Goblin Barrel Hog Rider Goblin Gang Tesla Rocket
Wizard
Wizard Tesla Rocket
Wizard Tesla Goblin Gang Rocket Zap
Knight Rocket Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Wizard Knight Tesla
Rocket Wizard Goblin Gang Tesla Knight
Wizard
Wizard Tesla Zap Goblin Gang
Goblin Gang Zap Wizard Knight Tesla
Goblin Gang Wizard Knight Tesla
Goblin Gang Knight
Knight Goblin Gang Rocket Tesla
Rocket Tesla Knight Goblin Gang
Tesla Goblin Gang Knight Wizard
Goblin Gang Tesla Zap Knight Wizard
Wizard Hog Rider Rocket Goblin Barrel Knight
Goblin Gang Tesla Rocket Wizard
Rocket
Goblin Gang Zap Wizard
Tesla Knight
Rocket Knight
Tesla Knight
Goblin Barrel Rocket Hog Rider Knight Tesla
Zap Goblin Gang
Wizard Goblin Gang Tesla Rocket Knight
Wizard Tesla Goblin Gang
Goblin Barrel Rocket
Rocket Tesla
Rocket Wizard
Tesla Zap Goblin Gang Wizard
Wizard Zap Tesla
Goblin Gang Wizard Zap
Wizard Goblin Gang Knight Tesla
Zap Wizard
Tesla Goblin Gang Wizard Knight
Wizard Rocket Knight
Knight Tesla Zap
Rocket Zap Goblin Gang Knight
Tesla Rocket Knight Wizard
Tesla Rocket Wizard Zap
Knight Tesla Goblin Gang Rocket
Goblin Gang Knight Rocket
Rocket Tesla Wizard
Knight Tesla Rocket
Tesla Goblin Gang Knight
Rocket Tesla Goblin Barrel Wizard Knight Hog Rider
Tesla Knight
Knight Goblin Gang Tesla
Tesla Knight
Knight Goblin Gang Tesla
Goblin Gang Wizard Goblin Barrel Knight Tesla
Knight Goblin Gang Zap Tesla
Goblin Gang Rocket Wizard Zap Knight
Knight Wizard Tesla Goblin Gang
Knight Goblin Gang Zap
Rocket Knight Zap Tesla Wizard Goblin Gang
Zap Rocket Tesla Wizard Goblin Gang
Knight Tesla Wizard Goblin Gang
Knight Goblin Gang Tesla Rocket
Rocket Wizard Tesla Zap Goblin Gang
Tesla Knight Zap Goblin Gang Wizard
Rocket Zap Knight Goblin Gang
Tesla Zap Wizard
Goblin Gang Tesla Knight Wizard

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Zap Wizard Knight Goblin Gang
Wizard Knight Goblin Gang Tesla
Wizard Zap Goblin Gang Knight Tesla
Wizard Zap Goblin Gang Tesla Knight
Zap Wizard Goblin Gang Tesla
Zap Knight Wizard Tesla
Wizard Tesla Knight Goblin Gang
Goblin Gang Knight Tesla Wizard
Goblin Gang Wizard Tesla
Wizard
Knight Tesla Goblin Gang
Zap
Goblin Gang Tesla Knight

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord