Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Podpriemer
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Dobré

1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Wizard Electro Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Minion Horde Goblin Barrel
Barbarian Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
The Log Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Minion Horde Goblin Barrel
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Poison Goblin Gang Minion Horde Wizard Electro Wizard
Lightning Elite Barbarians Wizard Electro Wizard
Rocket Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard

Ladder info Ladder

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Elite Barbarians Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Goblin Barrel Electro Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Skvelé!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Goblin Barrel Hog Rider Electro Wizard Minion Horde Wizard Elite Barbarians

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Goblin Gang Goblin Barrel Hog Rider

Synergie   6 6

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Zap + Elite Barbarians Hog Rider Electro Wizard Minion Horde
Goblin Gang + Goblin Barrel
Minion Horde + Zap Hog Rider Goblin Barrel
Elite Barbarians + Zap Hog Rider
+ Zap Goblin Barrel Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
+
+ Hog Rider Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
+ Zap Goblin Barrel Hog Rider

Countre   49 84

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Zap Minion Horde Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Wizard Zap Minion Horde
Electro Wizard
Minion Horde Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Hog Rider Goblin Barrel Goblin Gang
Electro Wizard Wizard
Wizard Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde Wizard Electro Wizard Goblin Gang Zap
Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard Wizard
Wizard
Wizard Zap Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Wizard Zap
Goblin Gang Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang
Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard
Minion Horde Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang Zap Elite Barbarians Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel Wizard
Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard Wizard
Minion Horde Elite Barbarians
Wizard Zap Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde
Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
Hog Rider Electro Wizard Goblin Barrel
Electro Wizard Zap Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde
Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Barrel
Electro Wizard
Elite Barbarians Wizard Minion Horde
Minion Horde Electro Wizard Wizard Goblin Gang Elite Barbarians Zap
Wizard Zap Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard Zap
Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Zap Wizard Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Minion Horde Goblin Gang
Wizard
Minion Horde Zap Electro Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Zap Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Elite Barbarians
Minion Horde Electro Wizard Wizard Zap
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Wizard Minion Horde
Electro Wizard Elite Barbarians
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Minion Horde Wizard Hog Rider Electro Wizard Goblin Barrel Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Goblin Gang Goblin Barrel
Goblin Gang Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde Zap
Elite Barbarians Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Wizard Zap
Goblin Gang Wizard Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Zap Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang Zap Wizard Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Zap Minion Horde Goblin Gang Wizard
Wizard Elite Barbarians Electro Wizard Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Electro Wizard Zap Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Minion Horde
Electro Wizard Minion Horde Goblin Gang Wizard Zap
Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard Zap Goblin Gang
Minion Horde Electro Wizard Zap Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang Wizard

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Zap Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Goblin Gang Electro Wizard
Wizard Zap Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Zap Goblin Gang
Electro Wizard Zap Minion Horde Wizard Goblin Gang
Zap Electro Wizard Wizard
Electro Wizard Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians Wizard
Wizard Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
Elite Barbarians
Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde
Wizard
Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Zap
Goblin Gang Electro Wizard

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord