Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Božský
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Božský
Synergie Deck synergy Božský

Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Your deck is okay!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Dart Goblin Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Wizard P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

P.E.K.K.A

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap Fireball Tornado

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Bandit

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Dart Goblin P.E.K.K.A Bandit

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bandit
Giant Snowball
Zap Dart Goblin Bandit
Barbarian Barrel Dart Goblin Wizard Bandit Electro Wizard
The Log Dart Goblin Bandit
Earthquake
Arrows Dart Goblin
Royal Delivery Dart Goblin Wizard P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Dart Goblin Wizard Bandit Electro Wizard
Poison Dart Goblin Wizard Electro Wizard
Lightning Wizard Bandit Electro Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard Tornado

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Tornado P.E.K.K.A

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Dart Goblin Wizard Electro Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Dart Goblin Tornado Bandit Fireball Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Dart Goblin Tornado Bandit

Synergie   7 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Zap + Fireball Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard Dart Goblin Bandit
Dart Goblin + Zap P.E.K.K.A Bandit
Fireball + Zap Tornado
Wizard + Tornado P.E.K.K.A Bandit
+ Zap Fireball Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A
+ Zap Electro Wizard Bandit Wizard Tornado Dart Goblin
+ P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Dart Goblin Zap
+ P.E.K.K.A Zap Tornado Bandit

Countre   60 82

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Fireball Bandit Tornado Electro Wizard Dart Goblin
Electro Wizard Zap Dart Goblin Fireball Tornado Wizard
Tornado Zap Electro Wizard Wizard Fireball
Fireball Bandit Dart Goblin Electro Wizard
Wizard P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Electro Wizard Wizard
Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball Tornado
Wizard Fireball Zap Tornado Electro Wizard
P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard Fireball
P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard
P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard Wizard
Wizard
Wizard Tornado Zap Fireball Electro Wizard Dart Goblin
Bandit Wizard Zap Electro Wizard Tornado Dart Goblin Fireball
Wizard P.E.K.K.A
Dart Goblin Bandit P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard
Fireball Tornado Electro Wizard Dart Goblin P.E.K.K.A Bandit
Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Fireball Zap Wizard Dart Goblin Tornado Bandit
Dart Goblin Electro Wizard Wizard Fireball Bandit
Fireball Wizard Dart Goblin Tornado Electro Wizard
Bandit Dart Goblin P.E.K.K.A Fireball
Fireball Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard Zap Tornado
P.E.K.K.A
Fireball
Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Electro Wizard
Zap Dart Goblin Electro Wizard Fireball
Bandit Tornado Wizard Electro Wizard Fireball
Wizard Fireball Tornado Electro Wizard P.E.K.K.A
Fireball
P.E.K.K.A Dart Goblin Electro Wizard Fireball
Fireball Wizard Tornado P.E.K.K.A
Fireball P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard Tornado Zap
Wizard Zap Tornado Electro Wizard Dart Goblin Fireball
Electro Wizard Fireball Tornado Wizard Zap Dart Goblin
Wizard Tornado Electro Wizard Dart Goblin
Tornado Zap Fireball Wizard Electro Wizard
Wizard Dart Goblin Tornado Electro Wizard
Fireball Bandit Wizard
Bandit P.E.K.K.A Zap Electro Wizard Tornado
Electro Wizard Bandit Zap P.E.K.K.A
Electro Wizard Wizard Fireball Tornado Bandit Dart Goblin
Wizard Electro Wizard Fireball Zap Tornado Dart Goblin
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
Wizard Dart Goblin Fireball Electro Wizard
Electro Wizard Bandit Dart Goblin P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard Tornado
P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Tornado
Electro Wizard P.E.K.K.A Tornado
Electro Wizard Tornado Bandit Dart Goblin P.E.K.K.A
Dart Goblin Electro Wizard Fireball Bandit Tornado Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Bandit Zap
Wizard Electro Wizard Bandit P.E.K.K.A Zap
Wizard Tornado P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Zap Dart Goblin
Zap Fireball Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard Tornado Dart Goblin Bandit
Electro Wizard Zap Tornado Dart Goblin Fireball Wizard
P.E.K.K.A Fireball Tornado Electro Wizard Wizard Bandit
Tornado Fireball P.E.K.K.A Bandit Dart Goblin Electro Wizard
Electro Wizard Tornado Wizard P.E.K.K.A Dart Goblin Zap
Dart Goblin Electro Wizard Tornado Wizard Zap
Electro Wizard P.E.K.K.A Zap
Electro Wizard Dart Goblin Tornado Zap Wizard Fireball
P.E.K.K.A Bandit Wizard

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Wizard Tornado Electro Wizard Zap Fireball Dart Goblin
Dart Goblin Wizard Bandit Electro Wizard
Wizard Zap Electro Wizard Tornado Dart Goblin Bandit
Zap Tornado Wizard Electro Wizard Dart Goblin Bandit
Electro Wizard Zap Tornado Fireball Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Zap Tornado Electro Wizard Wizard
Fireball Wizard Bandit Tornado Dart Goblin Electro Wizard
Bandit Dart Goblin Wizard Tornado Electro Wizard
Wizard Dart Goblin Fireball Tornado Electro Wizard
Dart Goblin Fireball
Dart Goblin Electro Wizard
Dart Goblin Wizard Tornado
Bandit Tornado Dart Goblin Electro Wizard
Fireball Bandit Zap Electro Wizard
Fireball Dart Goblin Bandit Electro Wizard

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord