Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Dobré
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Zlé

1 problems 1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiadna anti-air high-damage jednotka!

Nemáš žiadnu jednotku, čo útočí silne na vzduch. Mohol by si mať problémy s následujúcimi kartami:

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Dart Goblin Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Bomber Skeleton Barrel Witch Cannon Cart Golem

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Golem

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Poison The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Cannon Cart

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Poison

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Skeleton Barrel Dart Goblin Cannon Cart Golem

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Golem

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeleton Barrel Witch
Zap Skeleton Barrel Witch
Tornado Skeleton Barrel
The Log Bomber Skeleton Barrel Dart Goblin Witch Cannon Cart
Arrows Skeleton Barrel Dart Goblin Witch
Fireball Bomber Dart Goblin Witch Cannon Cart
Poison Bomber Skeleton Barrel Witch
Lightning Witch Cannon Cart
Rocket Witch Cannon Cart

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Poison The Log

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Poison Golem

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Dart Goblin Witch

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Bomber Skeleton Barrel Dart Goblin Poison Witch Cannon Cart Golem

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Bomber Skeleton Barrel Dart Goblin

Synergie   0 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Bomber +
Skeleton Barrel + Dart Goblin
Dart Goblin + Golem Skeleton Barrel
Poison + Golem The Log Cannon Cart
+ Golem
+ Poison The Log
+ Poison Witch Dart Goblin
+ Poison Cannon Cart

Countre   38 81

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Poison The Log Witch Dart Goblin
The Log Poison Cannon Cart Witch Skeleton Barrel
Poison The Log Dart Goblin
Golem Cannon Cart Witch Poison Dart Goblin Bomber
Poison Bomber The Log Cannon Cart
Poison Witch
Poison Bomber The Log Cannon Cart Witch
Witch The Log
The Log Bomber Golem Witch
Poison The Log Witch
Dart Goblin Witch Poison
Poison The Log Dart Goblin Witch
Witch Cannon Cart Bomber
Dart Goblin Witch Bomber
The Log Cannon Cart Poison Dart Goblin
Bomber Witch Cannon Cart The Log
Bomber Cannon Cart
Witch Cannon Cart Dart Goblin The Log Bomber
Poison Dart Goblin The Log Bomber Witch Skeleton Barrel Cannon Cart
Poison Dart Goblin Witch
Poison Cannon Cart The Log Witch
Poison Witch
Cannon Cart Witch
Witch The Log Poison Cannon Cart
The Log Poison
Bomber Poison Cannon Cart The Log
Poison
The Log Witch Poison Dart Goblin Bomber Cannon Cart
Poison
Poison The Log Witch Bomber Cannon Cart
Poison Bomber The Log Dart Goblin Witch
The Log Bomber Cannon Cart Dart Goblin
Poison Bomber Dart Goblin Witch The Log Cannon Cart
Poison The Log
Dart Goblin Poison Witch
Witch Poison
The Log Witch Cannon Cart
The Log Cannon Cart Witch
Poison The Log Dart Goblin Witch Bomber Cannon Cart
Dart Goblin Poison Witch
Cannon Cart
Cannon Cart The Log
Poison Dart Goblin
Dart Goblin Cannon Cart
Witch Cannon Cart
Golem Cannon Cart Poison
Witch
Witch The Log
Witch
Bomber Cannon Cart Witch Dart Goblin The Log
The Log Dart Goblin Poison Bomber
Poison Witch Cannon Cart
Poison Witch
Poison Witch Cannon Cart
Poison The Log Dart Goblin
Poison Cannon Cart Dart Goblin Bomber Witch
Skeleton Barrel Dart Goblin Witch Poison
Bomber Witch Cannon Cart
Cannon Cart Dart Goblin The Log Poison
The Log Dart Goblin Cannon Cart
Dart Goblin Poison Witch The Log
Witch Cannon Cart
Dart Goblin Poison Witch
Cannon Cart Golem Witch

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

The Log Bomber Witch Poison Cannon Cart Dart Goblin
Dart Goblin The Log Bomber Witch Poison
The Log Bomber Poison Witch Cannon Cart Dart Goblin
The Log Bomber Dart Goblin Poison Skeleton Barrel Witch
Poison Witch Skeleton Barrel Dart Goblin
The Log Dart Goblin Poison Skeleton Barrel Bomber Witch
Poison Cannon Cart Dart Goblin Witch Bomber The Log
Bomber Witch
Poison Dart Goblin Witch
Poison The Log Dart Goblin Cannon Cart Bomber
Dart Goblin Skeleton Barrel Poison
Dart Goblin
Bomber Witch Dart Goblin
Poison The Log Witch Bomber
Dart Goblin
Dart Goblin Skeleton Barrel Witch
Cannon Cart
The Log
Bomber Poison Cannon Cart Dart Goblin Witch

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord