Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Podpriemer
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Podpriemer

1 problems 1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiadna anti-air high-damage jednotka!

Nemáš žiadnu jednotku, čo útočí silne na vzduch. Mohol by si mať problémy s následujúcimi kartami:

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Spear Goblins Firecracker Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Spear Goblins Firecracker Valkyrie Witch Balloon

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Balloon

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Tornado Poison

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Balloon

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Poison

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Spear Goblins Valkyrie Balloon

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Firecracker Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Balloon
Giant Snowball Spear Goblins Witch Balloon
Zap Spear Goblins Firecracker Witch Balloon
Barbarian Barrel Spear Goblins Firecracker Valkyrie Witch
The Log Spear Goblins Firecracker Witch
Earthquake Spear Goblins Firecracker Witch
Arrows Spear Goblins Firecracker Witch
Royal Delivery Spear Goblins Firecracker Valkyrie Witch Balloon
Fireball Firecracker Witch Balloon
Poison Spear Goblins Firecracker Witch Balloon
Lightning Valkyrie Witch Balloon
Rocket Valkyrie Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Firecracker Tornado Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Firecracker Valkyrie Tornado Poison

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Spear Goblins Valkyrie Rage Tornado Poison

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Witch

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Rage Firecracker Tornado Valkyrie Poison Witch Balloon

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Spear Goblins Rage Firecracker Tornado

Synergie   3 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Spear Goblins + Tornado
Firecracker + Valkyrie
Valkyrie + Balloon Tornado Witch Firecracker
Rage + Balloon Witch
+ Witch Poison Spear Goblins Valkyrie Balloon
+ Tornado
+ Rage Tornado Valkyrie
+ Rage Valkyrie Tornado

Countre   40 84

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Poison Valkyrie Firecracker Tornado
Valkyrie Poison Witch Spear Goblins Tornado Firecracker
Valkyrie Tornado Poison Witch Firecracker
Poison Firecracker
Balloon Poison Valkyrie Witch
Poison Firecracker
Poison Firecracker Valkyrie Tornado
Poison Firecracker Witch Tornado
Poison Valkyrie Witch Firecracker
Witch
Tornado Valkyrie Witch
Poison Valkyrie Witch
Tornado Poison Spear Goblins Firecracker Witch
Poison Spear Goblins Valkyrie Tornado Witch
Witch Valkyrie
Spear Goblins Tornado Valkyrie Witch
Poison Spear Goblins Tornado Valkyrie
Tornado Witch
Valkyrie
Witch Valkyrie Tornado
Poison Witch Balloon
Poison Tornado Firecracker Spear Goblins Witch
Poison Balloon Firecracker
Poison Witch Firecracker Tornado Valkyrie
Poison Witch
Tornado Witch Valkyrie
Poison Firecracker Witch Balloon
Witch Spear Goblins
Valkyrie Tornado Poison
Valkyrie Poison Tornado
Poison
Balloon Witch Firecracker Valkyrie Poison
Poison Tornado Valkyrie
Witch Tornado Valkyrie Poison
Tornado Poison Witch Spear Goblins Valkyrie Firecracker
Tornado Firecracker Valkyrie
Poison Tornado Valkyrie Witch Firecracker Spear Goblins
Poison Tornado
Firecracker Tornado Witch Poison
Valkyrie Firecracker Witch Poison
Valkyrie Tornado Witch
Valkyrie Spear Goblins Witch
Poison Valkyrie Tornado Firecracker Witch
Witch Spear Goblins Tornado Poison
Firecracker
Valkyrie
Firecracker Poison
Valkyrie
Valkyrie Witch Tornado
Poison Valkyrie Balloon
Valkyrie Witch
Tornado Witch
Witch Tornado
Tornado Witch Valkyrie Spear Goblins
Spear Goblins Tornado Firecracker Valkyrie Poison
Valkyrie Witch Spear Goblins Poison
Witch Poison Valkyrie
Valkyrie Spear Goblins Tornado Poison Witch
Poison Valkyrie
Poison Valkyrie Firecracker Witch Tornado
Poison Witch Tornado Firecracker Spear Goblins
Valkyrie Witch Tornado
Valkyrie Spear Goblins Tornado Poison
Tornado
Poison Valkyrie Tornado Witch Firecracker Spear Goblins
Spear Goblins Witch Valkyrie
Spear Goblins Witch Poison Firecracker Tornado
Witch Valkyrie

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Spear Goblins Tornado Poison Valkyrie Witch Firecracker
Spear Goblins Poison Witch
Tornado Poison Spear Goblins Valkyrie Firecracker Witch
Tornado Spear Goblins Poison Witch Firecracker Valkyrie
Poison Tornado Spear Goblins Firecracker Witch
Tornado Witch Spear Goblins Valkyrie Firecracker Poison
Poison Firecracker Tornado Witch Valkyrie
Valkyrie Firecracker Spear Goblins Tornado Witch
Poison Tornado Spear Goblins Witch Firecracker
Poison Balloon
Valkyrie
Firecracker Tornado
Witch Tornado
Poison Balloon Witch
Witch Firecracker Rage Poison Valkyrie

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord