Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Podpriemer

3 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Tesla Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla Furnace

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Knight Tesla Furnace Wizard Balloon

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Balloon

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Giant Snowball The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Balloon

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Barbarians Balloon

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Balloon

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon
Giant Snowball Barbarians Furnace Balloon
Zap Furnace Balloon
Barbarian Barrel Knight Tesla Barbarians Furnace Wizard
The Log Barbarians Furnace
Earthquake Tesla Barbarians Furnace
Arrows Furnace
Royal Delivery Knight Barbarians Wizard Balloon
Fireball Tesla Barbarians Furnace Wizard Balloon
Poison Barbarians Furnace Wizard Balloon
Lightning Knight Tesla Furnace Wizard Balloon
Rocket Barbarians Furnace Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Furnace Wizard The Log

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Knight

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Barbarians Furnace Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Skvelé!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball The Log Knight Tesla Furnace Barbarians Wizard Balloon

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Giant Snowball The Log Knight Tesla

Synergie   3 5

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Giant Snowball + Knight
Knight + Tesla Balloon The Log Giant Snowball Wizard
Tesla + Knight The Log
Barbarians +
+
+ Knight
+ Knight
+ Knight Tesla

Countre   46 86

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Knight Giant Snowball The Log Tesla
Knight Furnace Tesla Giant Snowball Barbarians The Log Wizard
Wizard The Log Knight Giant Snowball Furnace Barbarians
The Log Knight
Balloon Knight Wizard Tesla Furnace Barbarians
Wizard
Furnace Wizard Barbarians Giant Snowball The Log Tesla
Furnace Wizard Tesla Giant Snowball
Barbarians Furnace The Log Knight Wizard
Barbarians Wizard The Log Furnace Knight Tesla
Barbarians Wizard Tesla The Log Furnace Knight
Barbarians Wizard Giant Snowball The Log
Wizard Giant Snowball Furnace Tesla
The Log Wizard Knight Tesla
Wizard Tesla Barbarians Knight
Barbarians Knight
Barbarians Knight The Log Tesla
Furnace Barbarians Tesla Knight The Log
Tesla Wizard Knight
Furnace Wizard Tesla Knight Giant Snowball Barbarians The Log
Furnace Balloon The Log Wizard Knight
Tesla Wizard Furnace
Balloon
The Log Wizard Barbarians Giant Snowball
Tesla Knight Barbarians
Knight
Barbarians Furnace Tesla Knight
Balloon Furnace The Log Knight Tesla
Furnace Barbarians
Knight Tesla The Log Wizard
Wizard Giant Snowball The Log Tesla Furnace Barbarians
Balloon Furnace Tesla The Log
Furnace Barbarians Wizard
Furnace Tesla Giant Snowball Wizard The Log
The Log Giant Snowball Wizard Tesla Furnace
The Log Furnace Giant Snowball Wizard
Wizard Tesla The Log Knight Giant Snowball Furnace
Giant Snowball Wizard The Log
Tesla Knight Wizard
Wizard Knight Barbarians
Barbarians Tesla Knight The Log
Barbarians Knight The Log
Tesla Furnace The Log Wizard Knight
Tesla Wizard Furnace Giant Snowball
Knight Tesla Barbarians
Knight The Log
Wizard Tesla
Knight Tesla
Barbarians Tesla Knight
Furnace Wizard Balloon Knight Tesla Barbarians
Tesla Knight Barbarians
The Log Knight Tesla Furnace Barbarians
Barbarians Furnace Tesla Knight
Tesla
Knight The Log Tesla
The Log Wizard Giant Snowball Knight Tesla
Barbarians Knight Furnace Tesla
Wizard Knight
Barbarians Knight Wizard Tesla
Knight Barbarians The Log
Barbarians Wizard Giant Snowball Furnace Knight Tesla
Tesla Giant Snowball Wizard
Knight Wizard Barbarians Tesla
Knight Tesla Barbarians The Log
Barbarians The Log Tesla Giant Snowball Furnace Wizard
Barbarians The Log Wizard Furnace Knight Tesla Giant Snowball
Barbarians Furnace Knight
Tesla Wizard Furnace
Barbarians Wizard Tesla Furnace Knight

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Wizard Giant Snowball The Log Furnace Knight
Wizard The Log Tesla Furnace Knight
The Log Wizard Furnace Knight Giant Snowball Tesla
The Log Giant Snowball Wizard Knight Tesla
Giant Snowball Wizard Tesla Furnace
The Log Giant Snowball Knight Furnace Wizard Tesla
Knight Tesla The Log Wizard Giant Snowball
Knight Tesla Wizard
Wizard Furnace Tesla Giant Snowball
Balloon
The Log Wizard Giant Snowball
Knight Barbarians Tesla
The Log Furnace Balloon
Tesla Knight

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord