Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Božský
Synergie Deck synergy Dobré

Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Your deck is okay!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Ice Spirit Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Skeletons Ice Spirit Royal Giant Executioner Electro Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Royal Giant

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Barbarian Barrel Tornado Lightning

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Royal Giant

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Lightning

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Ice Spirit Royal Giant Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Electro Wizard

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Royal Giant
Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons Royal Giant
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Executioner Electro Wizard
The Log Skeletons Ice Spirit Royal Giant
Earthquake Skeletons
Arrows Skeletons Ice Spirit
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Executioner Electro Wizard
Fireball Executioner Electro Wizard
Poison Executioner Electro Wizard
Lightning Executioner Electro Wizard
Rocket Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Barbarian Barrel Tornado Executioner

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Ice Spirit Tornado Executioner

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Royal Giant

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Ice Spirit Electro Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Barbarian Barrel Tornado Electro Wizard Executioner Royal Giant Lightning

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Ice Spirit Barbarian Barrel Tornado

Synergie   4 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Skeletons + Ice Spirit Executioner Barbarian Barrel Tornado Electro Wizard
Ice Spirit + Skeletons Royal Giant Tornado Electro Wizard Barbarian Barrel
Royal Giant + Lightning Ice Spirit Tornado
Barbarian Barrel + Skeletons Ice Spirit
+ Executioner Royal Giant Ice Spirit Electro Wizard Skeletons
+ Tornado Skeletons Electro Wizard
+ Royal Giant
+ Tornado Ice Spirit Skeletons Executioner

Countre   54 82

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Executioner Tornado Electro Wizard Barbarian Barrel
Executioner Electro Wizard Lightning Tornado Ice Spirit
Tornado Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Ice Spirit
Electro Wizard Barbarian Barrel
Royal Giant Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Lightning
Lightning Electro Wizard Executioner
Executioner Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Executioner Ice Spirit Tornado Electro Wizard
Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Lightning
Ice Spirit Skeletons Electro Wizard
Tornado Lightning Electro Wizard Executioner Skeletons Ice Spirit
Barbarian Barrel Executioner
Lightning Ice Spirit Executioner Tornado Electro Wizard Skeletons
Barbarian Barrel Electro Wizard Skeletons Tornado Executioner
Executioner
Skeletons Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Lightning Barbarian Barrel Skeletons Executioner Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Tornado Executioner Electro Wizard Ice Spirit Skeletons
Electro Wizard Executioner
Barbarian Barrel Lightning Electro Wizard Ice Spirit Executioner Skeletons Tornado
Royal Giant Executioner Lightning Electro Wizard Ice Spirit Skeletons Barbarian Barrel
Ice Spirit Tornado Electro Wizard Lightning Executioner
Lightning Royal Giant
Executioner Electro Wizard Tornado Lightning Barbarian Barrel
Lightning
Tornado Electro Wizard Skeletons
Lightning Royal Giant Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Lightning Ice Spirit Royal Giant Barbarian Barrel
Lightning Tornado Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard
Executioner Tornado Ice Spirit Electro Wizard Barbarian Barrel
Lightning
Royal Giant Executioner Electro Wizard Lightning
Lightning Tornado
Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Tornado
Tornado Electro Wizard Barbarian Barrel Executioner Skeletons Ice Spirit
Electro Wizard Barbarian Barrel Tornado Executioner Lightning Skeletons
Tornado Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit
Tornado Executioner Electro Wizard
Executioner Ice Spirit Tornado Lightning Electro Wizard
Lightning Executioner Skeletons
Barbarian Barrel Electro Wizard Tornado Ice Spirit
Electro Wizard Skeletons Ice Spirit
Electro Wizard Lightning Executioner Barbarian Barrel Tornado Ice Spirit
Electro Wizard Ice Spirit Executioner Lightning Tornado
Electro Wizard Lightning
Lightning Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel
Lightning Electro Wizard Executioner
Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Ice Spirit
Executioner Tornado Electro Wizard Skeletons
Lightning Royal Giant Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel
Executioner
Electro Wizard Tornado Skeletons
Tornado Electro Wizard
Ice Spirit Electro Wizard Tornado Skeletons Executioner
Electro Wizard Barbarian Barrel Executioner Lightning Tornado Skeletons
Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel Skeletons
Lightning Ice Spirit Skeletons Electro Wizard Executioner
Barbarian Barrel Electro Wizard Skeletons Executioner Tornado
Lightning Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Ice Spirit
Executioner Lightning Tornado Ice Spirit Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Tornado Skeletons Ice Spirit
Executioner Tornado Ice Spirit Electro Wizard Lightning
Lightning Ice Spirit Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Tornado
Electro Wizard Tornado Lightning
Electro Wizard Executioner Tornado Barbarian Barrel
Ice Spirit Electro Wizard Lightning Barbarian Barrel Skeletons
Executioner Tornado Electro Wizard

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Ice Spirit Tornado Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Electro Wizard Executioner
Barbarian Barrel Executioner Skeletons Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Electro Wizard Tornado Barbarian Barrel Executioner
Electro Wizard Tornado Executioner Ice Spirit
Tornado Ice Spirit Barbarian Barrel Skeletons Executioner Electro Wizard
Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Ice Spirit Tornado
Tornado Executioner Skeletons Electro Wizard Barbarian Barrel Ice Spirit
Executioner Ice Spirit Tornado Electro Wizard
Lightning Royal Giant
Electro Wizard Royal Giant
Executioner Barbarian Barrel Tornado Ice Spirit
Tornado Skeletons Electro Wizard
Executioner Royal Giant Barbarian Barrel Lightning Electro Wizard
Lightning Ice Spirit Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord