Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Podpriemer

2 problems 4 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiaden priamy spell na poškodenie veže!

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne spelly ktoré by poškodenú vežu mohli zničiť. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
PROBLÉM Žiadna anti-air high-damage jednotka!

Nemáš žiadnu jednotku, čo útočí silne na vzduch. Mohol by si mať problémy s následujúcimi kartami:

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadne pomocné karty.

Nemáš žiadne lacné alebo všestranné karty v decku. Hoci aj keď nie sú dobré sami o sebe, pomáhajú v mnoho prípadoch v obrane aj útoku. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Witch Magic Archer Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Skeleton Barrel Prince Witch Magic Archer Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Skeleton Barrel Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Chýbajúce

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Skeleton Barrel Goblin Barrel Prince Mega Knight

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Skeleton Barrel Prince Magic Archer Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Goblin Barrel Magic Archer Electro Wizard

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Prince
Giant Snowball Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Zap Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Prince Witch
Barbarian Barrel Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Witch Magic Archer Electro Wizard
The Log Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Prince Witch
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Arrows Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Royal Delivery Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Prince Witch Magic Archer Electro Wizard
Fireball Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Witch Magic Archer Electro Wizard
Poison Skeleton Barrel Skeleton Army Witch Magic Archer Electro Wizard
Lightning Prince Witch Magic Archer Electro Wizard
Rocket Prince Witch Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Witch Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Magic Archer Mega Knight

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Skeleton Barrel Skeleton Army Prince Mega Knight

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Skeleton Army Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Barrel Witch Electro Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Magic Archer Electro Wizard Prince Witch Mega Knight

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Skeleton Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Magic Archer

Synergie   0 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Skeleton Barrel + Skeleton Army Goblin Barrel Mega Knight
Skeleton Army + Goblin Barrel Skeleton Barrel
Goblin Barrel + Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Skeleton Barrel
Prince +
+ Mega Knight
+ Mega Knight
+ Goblin Barrel Mega Knight
+ Goblin Barrel Witch Electro Wizard Skeleton Barrel Magic Archer

Countre   48 82

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Mega Knight Electro Wizard Prince
Electro Wizard Skeleton Army Witch Magic Archer
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Magic Archer Skeleton Barrel Witch
Magic Archer Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Barrel Skeleton Army Prince Mega Knight Witch
Electro Wizard Magic Archer
Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army
Electro Wizard Witch Magic Archer
Mega Knight Prince Electro Wizard Witch Magic Archer Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Witch Prince
Mega Knight Skeleton Army Witch Electro Wizard Prince
Mega Knight Skeleton Army Witch
Electro Wizard Witch
Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army Magic Archer Witch
Witch Skeleton Army Mega Knight Prince
Skeleton Army Mega Knight Witch Electro Wizard Prince
Prince Electro Wizard Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Witch Electro Wizard Mega Knight Prince
Mega Knight Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Witch Prince
Electro Wizard Magic Archer Skeleton Barrel Goblin Barrel Witch
Electro Wizard Witch
Magic Archer Prince
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Witch
Prince Skeleton Army Magic Archer
Witch
Skeleton Army Prince Witch Electro Wizard
Goblin Barrel Witch Electro Wizard Magic Archer
Electro Wizard Skeleton Army Skeleton Barrel Witch
Prince Electro Wizard Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army
Goblin Barrel
Electro Wizard Witch
Mega Knight Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Witch Prince
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Witch Magic Archer
Electro Wizard Mega Knight Skeleton Army
Electro Wizard Skeleton Army Mega Knight Witch
Electro Wizard Magic Archer
Electro Wizard Witch
Witch Mega Knight
Skeleton Army Witch Electro Wizard Prince Mega Knight
Skeleton Army Prince Mega Knight Witch Electro Wizard
Electro Wizard Witch Mega Knight Magic Archer
Electro Wizard Witch
Prince Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Prince
Electro Wizard Magic Archer
Prince Electro Wizard Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Prince Electro Wizard Witch
Skeleton Army Electro Wizard Goblin Barrel Prince Mega Knight
Prince Witch Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Witch
Skeleton Army Electro Wizard Witch Prince
Electro Wizard Skeleton Army Prince Mega Knight Witch
Magic Archer Electro Wizard Mega Knight Goblin Barrel
Electro Wizard Skeleton Army Witch Mega Knight Prince
Prince Electro Wizard Mega Knight Skeleton Army Witch
Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army Prince Witch
Mega Knight Prince Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Mega Knight Witch Magic Archer
Electro Wizard Witch Skeleton Army Skeleton Barrel
Skeleton Army Witch Mega Knight Prince Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Magic Archer Mega Knight Prince
Skeleton Army Electro Wizard Prince Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Witch Mega Knight
Electro Wizard Mega Knight Witch Prince Skeleton Army
Electro Wizard Witch
Witch Mega Knight Prince

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Magic Archer Electro Wizard Witch Mega Knight Skeleton Army
Mega Knight Witch Electro Wizard
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Witch Magic Archer
Mega Knight Electro Wizard Skeleton Barrel Magic Archer Witch
Electro Wizard Witch Skeleton Barrel Magic Archer
Witch Magic Archer Skeleton Barrel Electro Wizard
Mega Knight Witch Magic Archer Electro Wizard
Skeleton Army Magic Archer Electro Wizard Witch Mega Knight Prince
Witch Magic Archer Electro Wizard
Skeleton Barrel Skeleton Army
Prince Skeleton Army Electro Wizard
Prince Mega Knight Witch Electro Wizard
Witch Electro Wizard
Mega Knight Prince Witch Electro Wizard

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord