Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Podpriemer

1 problems 1 warnings Prečo?

Karty chýbajúce v tvojej kolekcii

Tesla Elite Barbarians Bomb Tower Zappies Goblin Cage Royal Hogs Mirror Rage Clone Cannon Cart Executioner Miner Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiadna anti-air high-damage jednotka!

Nemáš žiadnu jednotku, čo útočí silne na vzduch. Mohol by si mať problémy s následujúcimi kartami:

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Baby Dragon Witch Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Ice Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Barbarian Barrel

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Barrel Dark Prince Prince

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Goblin Barrel Dark Prince

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince
Giant Snowball Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch
Zap Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Witch Ice Wizard
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince Witch
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Arrows Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Royal Delivery Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Ice Wizard
Fireball Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch Ice Wizard
Poison Skeleton Army Witch Ice Wizard
Lightning Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Ice Wizard
Rocket Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Witch Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Ice Wizard

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Skeleton Army Baby Dragon Dark Prince Prince Ice Wizard

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Skeleton Army Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Barrel Witch Ice Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Ice Wizard Baby Dragon Dark Prince Prince Witch

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Ice Wizard

Synergie   0 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Barbarian Barrel + Witch Prince Ice Wizard
Skeleton Army + Goblin Barrel
Goblin Barrel + Skeleton Army
Baby Dragon + Prince Witch
+ Prince
+ Dark Prince Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel
+ Baby Dragon Barbarian Barrel
+ Prince Barbarian Barrel

Countre   48 84

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Baby Dragon Barbarian Barrel Prince
Ice Wizard Baby Dragon Witch Skeleton Army
Skeleton Army Barbarian Barrel Witch Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon
Ice Wizard Prince Witch Skeleton Army Baby Dragon Barbarian Barrel Goblin Barrel
Baby Dragon Ice Wizard Skeleton Army
Baby Dragon Ice Wizard Witch
Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Skeleton Army Prince Witch
Skeleton Army Witch Ice Wizard Prince
Witch Dark Prince Barbarian Barrel Baby Dragon Skeleton Army
Ice Wizard Witch Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Skeleton Army Ice Wizard Witch
Skeleton Army Ice Wizard Dark Prince Witch Prince
Barbarian Barrel Baby Dragon Prince Skeleton Army Dark Prince
Skeleton Army Prince Ice Wizard Witch Dark Prince
Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Skeleton Army Prince Ice Wizard Witch Dark Prince
Goblin Barrel Baby Dragon Witch Barbarian Barrel Ice Wizard
Baby Dragon Witch Ice Wizard
Prince Skeleton Army Ice Wizard Witch
Ice Wizard Barbarian Barrel Witch Goblin Barrel
Skeleton Army Barbarian Barrel Ice Wizard Witch
Dark Prince Prince Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Dark Prince Skeleton Army Baby Dragon
Goblin Barrel
Witch Ice Wizard Baby Dragon
Skeleton Army
Prince Ice Wizard Witch Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Skeleton Army
Skeleton Army Ice Wizard Barbarian Barrel Baby Dragon Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Baby Dragon
Baby Dragon Skeleton Army Witch Ice Wizard Barbarian Barrel
Baby Dragon Witch Ice Wizard
Witch
Skeleton Army Barbarian Barrel Prince Ice Wizard Witch Dark Prince
Skeleton Army Witch Ice Wizard Dark Prince Prince
Baby Dragon Barbarian Barrel Witch Dark Prince Ice Wizard
Ice Wizard Witch
Prince Skeleton Army Ice Wizard Dark Prince Baby Dragon
Skeleton Army Ice Wizard Dark Prince Witch Prince
Skeleton Army Prince Barbarian Barrel Goblin Barrel Dark Prince
Witch Prince
Skeleton Army Ice Wizard Witch
Skeleton Army Witch Prince
Skeleton Army Ice Wizard Witch Prince
Barbarian Barrel Goblin Barrel Baby Dragon Ice Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel Ice Wizard Prince Witch Dark Prince
Prince Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince
Ice Wizard Dark Prince Skeleton Army Witch Baby Dragon
Skeleton Army Baby Dragon Witch Ice Wizard
Skeleton Army Dark Prince Prince Ice Wizard Witch
Ice Wizard Baby Dragon Witch
Witch Dark Prince Prince

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Witch Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel Dark Prince Skeleton Army
Barbarian Barrel Baby Dragon Witch
Skeleton Army Barbarian Barrel Dark Prince Witch Ice Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Barbarian Barrel Ice Wizard Dark Prince Witch
Ice Wizard Baby Dragon Witch
Barbarian Barrel Ice Wizard Witch Baby Dragon
Barbarian Barrel Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon Witch
Dark Prince Ice Wizard Skeleton Army Barbarian Barrel Baby Dragon Prince Witch
Baby Dragon Witch Ice Wizard
Baby Dragon Skeleton Army
Dark Prince Witch Prince
Baby Dragon Barbarian Barrel Witch
Prince Witch Barbarian Barrel Ice Wizard

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord