Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Božský
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Dobré

1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Rascals Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Rascals Valkyrie Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Mortar Miner

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Fireball Barbarian Barrel Tornado

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Mortar Miner

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball Miner

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Mortar Rascals Valkyrie Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Valkyrie Miner

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Miner
Giant Snowball Miner
Zap Mortar
Barbarian Barrel Mortar Rascals Valkyrie Wizard
The Log Rascals
Earthquake Mortar
Arrows Rascals
Royal Delivery Rascals Valkyrie Wizard Miner
Fireball Mortar Rascals Wizard
Poison Mortar Rascals Wizard
Lightning Mortar Valkyrie Wizard
Rocket Mortar Rascals Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Mortar Fireball Valkyrie Wizard Barbarian Barrel Tornado

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Valkyrie Tornado Miner

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Podpriemer

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Tornado Miner Mortar Fireball Valkyrie Rascals Wizard

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Tornado Miner Mortar

Synergie   5 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Mortar + Rascals Miner Fireball Tornado Barbarian Barrel
Rascals + Mortar Miner
Fireball + Tornado Mortar Miner
Valkyrie + Wizard Tornado
+ Tornado Valkyrie Barbarian Barrel
+ Wizard Mortar
+ Wizard Fireball Mortar Valkyrie
+ Mortar Fireball Rascals

Countre   48 85

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Fireball Barbarian Barrel Valkyrie Tornado Mortar
Valkyrie Fireball Rascals Tornado Wizard
Tornado Valkyrie Wizard Barbarian Barrel Fireball Mortar
Fireball Miner Barbarian Barrel
Mortar Wizard Miner Barbarian Barrel Valkyrie Fireball
Fireball Wizard
Wizard Tornado Valkyrie Fireball Mortar Rascals
Fireball Wizard Tornado
Valkyrie Barbarian Barrel Fireball Wizard
Rascals Wizard Mortar
Tornado Valkyrie Wizard Rascals
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard
Wizard Tornado Fireball
Barbarian Barrel Valkyrie Miner Wizard Tornado Fireball
Valkyrie Wizard
Valkyrie Tornado Miner
Tornado Miner Fireball Mortar Barbarian Barrel Valkyrie
Tornado Mortar Rascals
Wizard Valkyrie Rascals
Barbarian Barrel Fireball Rascals Valkyrie Tornado Wizard
Mortar Wizard Barbarian Barrel Fireball Miner
Fireball Tornado Wizard
Mortar Fireball
Fireball Valkyrie Tornado Wizard Barbarian Barrel
Fireball
Tornado Valkyrie Mortar Rascals
Fireball Mortar Miner Barbarian Barrel
Fireball Mortar Miner Barbarian Barrel
Miner Barbarian Barrel Tornado Wizard Fireball Valkyrie
Valkyrie Wizard Fireball Rascals Tornado Barbarian Barrel
Miner Fireball
Fireball Valkyrie Mortar
Fireball Tornado Wizard Valkyrie Mortar
Mortar Fireball Tornado Rascals Barbarian Barrel Wizard Valkyrie
Barbarian Barrel Wizard Tornado Valkyrie Fireball
Fireball Barbarian Barrel Tornado Valkyrie Wizard Rascals
Valkyrie Wizard Tornado Barbarian Barrel
Tornado Fireball Wizard
Tornado Rascals Wizard
Fireball Wizard Valkyrie
Valkyrie Tornado Miner Rascals Barbarian Barrel
Valkyrie Rascals
Valkyrie Barbarian Barrel Mortar Wizard Fireball Tornado
Wizard Tornado Mortar Fireball
Miner
Barbarian Barrel Valkyrie
Fireball Wizard
Miner Barbarian Barrel Valkyrie
Valkyrie Tornado Rascals
Valkyrie Barbarian Barrel Miner Mortar Wizard
Rascals Valkyrie Mortar
Tornado Rascals
Tornado
Tornado Rascals Valkyrie
Miner Mortar Fireball Barbarian Barrel Valkyrie Tornado Wizard
Barbarian Barrel Rascals Valkyrie
Valkyrie Wizard
Rascals Tornado Barbarian Barrel Valkyrie Wizard
Fireball Barbarian Barrel Valkyrie
Valkyrie Wizard Tornado Fireball Rascals
Tornado Fireball Wizard
Valkyrie Wizard Tornado Fireball Rascals
Valkyrie Tornado Fireball Barbarian Barrel
Mortar Rascals Wizard Tornado
Valkyrie Wizard Barbarian Barrel Rascals Tornado
Barbarian Barrel Miner Valkyrie Rascals
Fireball Tornado Wizard
Mortar Rascals Wizard Valkyrie

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Tornado Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Mortar Rascals Fireball
Wizard Barbarian Barrel Rascals
Wizard Barbarian Barrel Tornado Valkyrie Mortar Rascals
Tornado Wizard Barbarian Barrel Valkyrie Mortar Rascals
Tornado Fireball Rascals Wizard
Tornado Barbarian Barrel Wizard Valkyrie
Fireball Barbarian Barrel Mortar Tornado Wizard Valkyrie
Valkyrie Rascals Wizard Tornado Barbarian Barrel Miner
Wizard Tornado Fireball
Fireball Mortar
Valkyrie
Tornado Wizard Barbarian Barrel
Tornado
Fireball Barbarian Barrel
Fireball Barbarian Barrel Mortar Valkyrie

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord