Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Rascals

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Spear Goblins Rascals

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Mortar Miner

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Fireball The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Gang Mortar Miner

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball Miner

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Spear Goblins Goblin Gang Mortar Minion Horde Rascals

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Miner

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Miner
Giant Snowball Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Miner
Zap Spear Goblins Goblin Gang Mortar Minion Horde
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang Mortar Rascals
The Log Spear Goblins Goblin Gang Rascals
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang Mortar
Arrows Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Rascals
Royal Delivery Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Rascals Miner
Fireball Goblin Gang Mortar Minion Horde Rascals
Poison Spear Goblins Goblin Gang Mortar Minion Horde Rascals
Lightning Mortar
Rocket Mortar Minion Horde Rascals

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Mortar Fireball The Log

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Spear Goblins Miner

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Gang Minion Horde

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Spear Goblins Goblin Gang Miner Mortar Fireball Minion Horde Rascals

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Spear Goblins Goblin Gang Miner

Synergie   7 5

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Spear Goblins + Miner
Goblin Gang + Miner
Mortar + The Log Rascals Fireball Miner
Minion Horde + Miner
+ Mortar Miner
+ Mortar The Log Miner
+ Mortar Fireball
+ Spear Goblins Minion Horde Goblin Gang Mortar Fireball Rascals

Countre   52 82

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Fireball The Log Mortar
Goblin Gang Fireball The Log Spear Goblins Rascals Minion Horde
The Log Goblin Gang Minion Horde Mortar Fireball
Fireball Miner The Log
Minion Horde Mortar Goblin Gang Miner Fireball
Fireball
Minion Horde Rascals Mortar The Log Fireball
Fireball Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde The Log Fireball Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang The Log Rascals Mortar
Rascals Goblin Gang Minion Horde The Log
The Log
Minion Horde Spear Goblins Fireball Goblin Gang
The Log Miner Fireball Spear Goblins Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins Miner
Mortar Minion Horde The Log Fireball Goblin Gang Miner Spear Goblins
Minion Horde Mortar Goblin Gang The Log Rascals
Minion Horde Rascals Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Fireball The Log Rascals
Mortar Fireball Miner The Log
Fireball Minion Horde Spear Goblins Goblin Gang
Minion Horde Mortar Fireball
Fireball The Log Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde
Fireball
Minion Horde Mortar Rascals
Fireball The Log Mortar Miner
Spear Goblins Minion Horde Goblin Gang Miner Mortar Fireball
Goblin Gang The Log Fireball Miner
Fireball Minion Horde Goblin Gang Rascals The Log
Fireball Miner
Mortar The Log Fireball
Fireball Mortar Minion Horde
Mortar Fireball Goblin Gang Rascals The Log Minion Horde
The Log Spear Goblins Minion Horde Fireball
Goblin Gang The Log Fireball Rascals Minion Horde
Spear Goblins The Log Goblin Gang
Fireball The Log Minion Horde
Rascals Minion Horde Goblin Gang
Fireball
Minion Horde Rascals The Log Miner
Minion Horde Spear Goblins Goblin Gang The Log Rascals
Mortar The Log Fireball
Minion Horde Spear Goblins Fireball Mortar
Minion Horde Miner Goblin Gang
Goblin Gang The Log Minion Horde
Minion Horde Fireball
Miner
Minion Horde Goblin Gang Rascals
Minion Horde Miner Mortar
Mortar Minion Horde Rascals
Minion Horde The Log Goblin Gang Rascals
Minion Horde
Spear Goblins Goblin Gang Rascals The Log
Fireball Mortar The Log Miner Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang Spear Goblins Rascals Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang
Rascals Spear Goblins Goblin Gang
Fireball Goblin Gang The Log
Fireball Goblin Gang Minion Horde Rascals
Minion Horde Fireball Spear Goblins Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Rascals Fireball
Goblin Gang Minion Horde Fireball The Log Spear Goblins
Mortar Minion Horde Rascals The Log Goblin Gang
Minion Horde The Log Goblin Gang Rascals Spear Goblins
Minion Horde Rascals Miner Spear Goblins Goblin Gang
Minion Horde Fireball Spear Goblins
Mortar Rascals Minion Horde Goblin Gang

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Spear Goblins The Log Mortar Rascals Goblin Gang Fireball
The Log Spear Goblins Goblin Gang Rascals
The Log Minion Horde Rascals Mortar Goblin Gang Spear Goblins
The Log Mortar Goblin Gang Spear Goblins Rascals
Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins Fireball Rascals
The Log Spear Goblins
Fireball Goblin Gang The Log Mortar
Goblin Gang Rascals Miner Minion Horde Spear Goblins
Goblin Gang Minion Horde Fireball Spear Goblins
Fireball Mortar
Minion Horde
The Log
Goblin Gang
The Log Fireball
Mortar Goblin Gang Fireball

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord