Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Dobré
Útok Offensive potential Božský
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

4 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadne pomocné karty.

Nemáš žiadne lacné alebo všestranné karty v decku. Hoci aj keď nie sú dobré sami o sebe, pomáhajú v mnoho prípadoch v obrane aj útoku. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Minions Musketeer Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

X-Bow

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Musketeer Giant Executioner X-Bow Lumberjack

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Hog Rider Giant X-Bow

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Fireball

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Hog Rider Giant X-Bow Lumberjack

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Hog Rider Giant X-Bow Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Hog Rider Lumberjack

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minions Hog Rider Giant
Giant Snowball Minions Musketeer Hog Rider Lumberjack
Zap Minions X-Bow
Barbarian Barrel Musketeer Executioner X-Bow Lumberjack
The Log Musketeer Hog Rider X-Bow Lumberjack
Earthquake Hog Rider X-Bow
Arrows Minions
Royal Delivery Minions Musketeer Hog Rider Executioner Lumberjack
Fireball Minions Musketeer Hog Rider Executioner X-Bow Lumberjack
Poison Minions Musketeer Executioner X-Bow
Lightning Musketeer Executioner X-Bow Lumberjack
Rocket Musketeer Hog Rider Executioner X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Executioner

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Executioner

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Minions Musketeer

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Podpriemer

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Minions Fireball Musketeer Hog Rider Lumberjack Giant Executioner X-Bow

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Minions Fireball Musketeer Hog Rider

Synergie   6 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Minions + Giant Hog Rider X-Bow Lumberjack
Fireball + Hog Rider X-Bow Giant
Musketeer + Giant Hog Rider
Hog Rider + Fireball Minions Musketeer Giant Lumberjack
+ Minions Musketeer Hog Rider Lumberjack Fireball Executioner
+ Giant
+ Fireball Minions
+ Giant Hog Rider Minions

Countre   48 81

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Minions Executioner Fireball X-Bow
Executioner Musketeer Fireball Minions
Executioner Fireball Lumberjack
Fireball
Giant Executioner Fireball Minions Musketeer Hog Rider Lumberjack
Fireball Musketeer Executioner
Executioner Minions Musketeer Fireball
Executioner Fireball Musketeer Minions
Fireball Lumberjack Executioner
Minions Musketeer Lumberjack
Executioner Musketeer Minions
Executioner
Musketeer Executioner Minions Fireball
Musketeer X-Bow Executioner Fireball
Executioner Musketeer Lumberjack
Lumberjack Musketeer Minions
Musketeer Executioner Fireball Lumberjack Minions
Executioner Lumberjack Musketeer Minions
Minions Executioner Musketeer
Lumberjack Executioner Musketeer Fireball Minions
Executioner Musketeer Hog Rider Giant Fireball
Fireball Musketeer Minions Executioner
Fireball Musketeer Minions X-Bow
Fireball Executioner
Musketeer Minions Lumberjack
Fireball
Minions Musketeer Lumberjack
Musketeer Fireball Executioner X-Bow Giant Hog Rider
Minions Fireball Musketeer X-Bow
Musketeer Fireball Executioner Lumberjack
Executioner Fireball
Fireball
Executioner Minions Musketeer Fireball Giant X-Bow
Fireball X-Bow
Fireball Lumberjack Executioner
Minions Executioner Fireball
Fireball Minions Executioner Musketeer X-Bow Lumberjack
Minions Executioner Musketeer Lumberjack X-Bow
Executioner Fireball
Musketeer Executioner Minions
Executioner Fireball Musketeer
Lumberjack Musketeer Minions
Minions
Executioner Lumberjack Musketeer Fireball
Musketeer Minions Fireball X-Bow Executioner
Minions Musketeer
Minions Executioner Musketeer
Fireball Musketeer Executioner Minions
Musketeer Executioner Lumberjack
Executioner
Giant X-Bow Hog Rider Executioner Musketeer Minions
Executioner Lumberjack Musketeer
Minions Musketeer
Lumberjack Minions
Lumberjack Executioner Minions Musketeer
Fireball Minions X-Bow Musketeer Executioner Lumberjack
Executioner Lumberjack X-Bow Minions Musketeer
Executioner Lumberjack Minions Musketeer
Executioner Musketeer Lumberjack
Fireball Lumberjack Minions Executioner
Executioner Minions Musketeer Fireball Lumberjack
Minions Musketeer Fireball
Executioner Musketeer Fireball Minions Lumberjack
X-Bow Musketeer Executioner Lumberjack Fireball Minions
Lumberjack Musketeer X-Bow
Executioner Lumberjack Minions X-Bow
Minions Lumberjack
Minions Executioner Musketeer Fireball
Lumberjack Minions

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Executioner Fireball Minions Musketeer
Executioner
Executioner Musketeer Lumberjack Minions
Executioner Lumberjack Musketeer X-Bow
Executioner Fireball Musketeer Minions
Musketeer Executioner
Fireball Executioner X-Bow Lumberjack Musketeer
Lumberjack Minions Musketeer Executioner
Minions Musketeer Executioner Fireball
Fireball Musketeer Minions
Musketeer
Executioner
Lumberjack Musketeer
Fireball Executioner X-Bow Musketeer Minions
Fireball Musketeer Executioner X-Bow

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord