Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Dobré
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

3 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Goblin Gang Tesla

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Knight Tesla Bandit

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Hog Rider Rocket Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Fireball Rocket

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel Bandit

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball Rocket Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Goblin Gang Hog Rider Bandit

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Hog Rider Goblin Barrel Bandit

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel Bandit
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Goblin Barrel Bandit
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Tesla Goblin Barrel Bandit
The Log Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel Bandit
Earthquake Goblin Gang Tesla Hog Rider Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Goblin Barrel
Royal Delivery Knight Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel Bandit
Fireball Goblin Gang Tesla Hog Rider Goblin Barrel Bandit
Poison Goblin Gang
Lightning Knight Tesla Bandit
Rocket Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Rocket

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Knight Rocket

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Gang Goblin Barrel

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Knight Goblin Gang Goblin Barrel Bandit Tesla Fireball Hog Rider Rocket

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Knight Goblin Gang Goblin Barrel Bandit

Synergie   6 4

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Knight + Goblin Gang Tesla Hog Rider Goblin Barrel Bandit
Goblin Gang + Knight Goblin Barrel
Tesla + Knight
Fireball + Hog Rider
+ Fireball Goblin Barrel Knight Bandit Rocket
+ Hog Rider
+ Hog Rider Knight Goblin Gang
+ Hog Rider Knight

Countre   46 79

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Fireball Bandit Knight Tesla
Goblin Gang Rocket Tesla Knight Fireball
Goblin Gang Fireball Knight
Fireball Knight Bandit
Knight Goblin Barrel Fireball Rocket Hog Rider Goblin Gang Tesla
Fireball
Rocket Fireball Tesla
Fireball Goblin Gang Tesla Rocket
Rocket Fireball Goblin Gang Knight
Knight Goblin Gang Tesla
Rocket Knight Goblin Gang Tesla
Fireball Tesla Goblin Gang
Goblin Gang Tesla Bandit Fireball Knight
Tesla Goblin Gang Knight
Goblin Gang Bandit Knight
Fireball Knight Rocket Bandit Tesla Goblin Gang
Rocket Tesla Bandit Knight Goblin Gang
Tesla Goblin Gang Knight
Goblin Gang Bandit Knight Tesla Fireball
Fireball Hog Rider Rocket Goblin Barrel Knight Bandit
Fireball Tesla Rocket Goblin Gang
Rocket Fireball Bandit
Fireball Goblin Gang
Knight Tesla
Fireball Rocket Knight
Tesla Knight
Fireball Rocket Knight Goblin Barrel Hog Rider Tesla
Goblin Gang Fireball
Bandit Fireball Goblin Gang Knight Rocket Tesla
Fireball Goblin Gang Tesla
Rocket Fireball Goblin Barrel
Rocket Fireball Tesla
Rocket Fireball
Tesla Fireball Goblin Gang
Fireball Tesla
Goblin Gang Fireball
Knight Goblin Gang Tesla
Fireball
Tesla Knight Goblin Gang
Rocket Knight Fireball Bandit
Bandit Tesla Knight
Rocket Goblin Gang Knight Bandit
Rocket Bandit Knight Tesla Fireball
Tesla Rocket Fireball
Goblin Gang Tesla Knight Rocket Bandit
Knight Goblin Gang Bandit Rocket
Rocket Tesla Fireball
Knight Tesla Bandit Rocket
Bandit Tesla Knight Goblin Gang
Rocket Knight Goblin Barrel Tesla Hog Rider
Tesla Knight
Tesla Goblin Gang Knight
Tesla Knight
Knight Bandit Tesla Goblin Gang
Bandit Fireball Goblin Barrel Goblin Gang Tesla Knight
Goblin Gang Knight Bandit Tesla
Goblin Gang Rocket Bandit Knight
Knight Tesla Bandit Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Knight
Rocket Goblin Gang Tesla Bandit Knight Fireball
Rocket Goblin Gang Tesla Fireball
Knight Goblin Gang Tesla Fireball Bandit
Knight Goblin Gang Tesla Bandit Rocket Fireball
Rocket Goblin Gang Tesla
Knight Goblin Gang Tesla
Rocket Goblin Gang Knight
Tesla Fireball
Tesla Bandit Goblin Gang Knight

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Fireball Goblin Gang Knight
Knight Bandit Tesla Goblin Gang
Tesla Knight Bandit Goblin Gang
Knight Bandit Goblin Gang Tesla
Fireball Goblin Gang Tesla
Knight Tesla
Fireball Goblin Gang Knight Tesla Bandit
Bandit Knight Goblin Gang Tesla
Goblin Gang Tesla Fireball
Fireball
Tesla Knight Bandit Goblin Gang
Fireball Bandit
Goblin Gang Bandit Knight Tesla Fireball

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord