Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Dobré
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Ice Spirit Bats Ice Golem Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Ice Spirit Bats Ice Golem Musketeer Balloon Lumberjack

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Balloon

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Balloon Lumberjack

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Ice Spirit Ice Golem Barbarian Barrel Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Balloon
Giant Snowball Bats Musketeer Balloon Lumberjack
Zap Bats Balloon
Barbarian Barrel Ice Spirit Musketeer Lumberjack
The Log Ice Spirit Musketeer Lumberjack
Earthquake
Arrows Ice Spirit Bats
Royal Delivery Ice Spirit Bats Musketeer Balloon Lumberjack
Fireball Musketeer Balloon Lumberjack
Poison Bats Musketeer Balloon
Lightning Ice Golem Musketeer Balloon Lumberjack
Rocket Musketeer Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Ice Spirit Bats Ice Golem

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Musketeer Lumberjack Balloon

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Ice Spirit Bats Giant Snowball Ice Golem

Synergie   3 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Ice Spirit + Ice Golem Musketeer Balloon Lumberjack Bats Barbarian Barrel
Bats + Ice Golem Ice Spirit Barbarian Barrel
Giant Snowball +
Ice Golem + Balloon Ice Spirit Musketeer Lumberjack Bats
+ Ice Golem Ice Spirit Barbarian Barrel
+ Ice Spirit Bats Musketeer
+ Ice Golem Lumberjack Ice Spirit
+ Balloon Ice Golem Ice Spirit

Countre   34 82

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel Bats
Giant Snowball Musketeer Bats Ice Golem Ice Spirit
Barbarian Barrel Lumberjack Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit
Barbarian Barrel
Ice Golem Balloon Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Bats
Musketeer
Ice Golem Musketeer Ice Spirit Giant Snowball
Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Musketeer
Barbarian Barrel Lumberjack Ice Golem
Bats Lumberjack Musketeer Ice Spirit
Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Barbarian Barrel Giant Snowball
Musketeer Bats Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer
Musketeer Lumberjack
Bats Musketeer Ice Spirit Lumberjack Ice Golem
Lumberjack Barbarian Barrel Bats Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Ice Spirit Bats Musketeer Lumberjack
Ice Golem Bats Musketeer
Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Ice Spirit Giant Snowball
Ice Golem Musketeer Barbarian Barrel Balloon Ice Spirit
Musketeer Bats Ice Spirit
Balloon Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball
Musketeer Lumberjack Bats
Bats Lumberjack Musketeer
Musketeer Barbarian Barrel Balloon Ice Golem
Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem Bats Ice Spirit
Ice Golem Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball Ice Spirit
Musketeer Balloon
Ice Golem
Giant Snowball Lumberjack Barbarian Barrel
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Bats Ice Spirit
Barbarian Barrel Bats Giant Snowball Musketeer Lumberjack
Ice Golem Barbarian Barrel Ice Spirit Lumberjack Musketeer Bats Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball
Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Musketeer
Ice Spirit Barbarian Barrel Ice Golem Lumberjack Musketeer
Ice Spirit Ice Golem
Ice Spirit Lumberjack Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem
Musketeer Ice Spirit Bats Giant Snowball
Bats Ice Golem Musketeer
Ice Golem Barbarian Barrel Musketeer
Musketeer
Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem
Ice Golem Musketeer Barbarian Barrel Balloon
Lumberjack Musketeer
Ice Golem Bats Musketeer
Lumberjack Bats
Ice Spirit Ice Golem Lumberjack Musketeer Bats
Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem Lumberjack Bats Giant Snowball
Ice Golem Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Bats
Lumberjack Ice Spirit Musketeer Bats
Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer Lumberjack
Barbarian Barrel Lumberjack Ice Spirit Ice Golem
Lumberjack Ice Golem Musketeer Ice Spirit Giant Snowball
Musketeer Bats Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem
Musketeer Ice Golem Lumberjack Ice Spirit
Barbarian Barrel Ice Spirit Lumberjack Musketeer Ice Golem
Lumberjack Giant Snowball Musketeer
Lumberjack Ice Golem Bats Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Spirit Ice Golem Lumberjack Barbarian Barrel
Bats Ice Golem Musketeer
Ice Golem Lumberjack Bats

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Ice Spirit Barbarian Barrel Giant Snowball Musketeer Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Ice Spirit Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Musketeer Ice Spirit Ice Golem Giant Snowball Lumberjack Bats
Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball Musketeer Lumberjack
Giant Snowball Ice Golem Bats Ice Spirit Musketeer
Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Spirit Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Musketeer Lumberjack
Musketeer Lumberjack Barbarian Barrel Ice Spirit Bats Ice Golem
Musketeer Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit
Balloon Ice Golem Musketeer
Musketeer Ice Golem
Ice Spirit Giant Snowball Barbarian Barrel
Musketeer Lumberjack
Musketeer Ice Golem Barbarian Barrel Balloon
Ice Spirit Barbarian Barrel Musketeer

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord