Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Dobré
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Podpriemer

5 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Priemerná elixírova cena tvojho decku je dosť vysoká a nemáš pumpu.

Keďže máš len drahé jednotky, bude pre teba ťažké reagovať na súperove pohyby.

Môžeš pridať do decku Elixir collector. To je on:

Vyriešme to!

A/ALEBO

Môžeš nahradiť niektoré drahé karty v decku. Ako napríklad tieto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadne pomocné karty.

Nemáš žiadne lacné alebo všestranné karty v decku. Hoci aj keď nie sú dobré sami o sebe, pomáhajú v mnoho prípadoch v obrane aj útoku. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Minion Horde Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Wizard Witch Balloon Bowler P.E.K.K.A

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Balloon

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Rocket

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Balloon

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Rocket

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Minion Horde Balloon P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Balloon

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Balloon
Giant Snowball Minion Horde Witch Balloon
Zap Minion Horde Witch Balloon
Barbarian Barrel Wizard Witch
The Log Witch
Earthquake Witch
Arrows Minion Horde Witch
Royal Delivery Minion Horde Wizard Witch Balloon Bowler P.E.K.K.A
Fireball Minion Horde Wizard Witch Balloon Bowler
Poison Minion Horde Wizard Witch Balloon
Lightning Wizard Witch Balloon Bowler
Rocket Minion Horde Wizard Witch Balloon Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Rocket Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Rocket Bowler

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Rocket Rage Bowler P.E.K.K.A

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Minion Horde Wizard Witch

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Minion Horde Wizard Witch Balloon Bowler Rocket P.E.K.K.A

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

17 Rage Minion Horde Wizard Witch

Synergie   2 6

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Minion Horde + Rage
Wizard + P.E.K.K.A Bowler
Rocket +
Rage + Balloon Minion Horde Witch P.E.K.K.A
+ Rage P.E.K.K.A
+ Rage
+ Wizard P.E.K.K.A
+ Wizard Rage Bowler Witch

Countre   57 81

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Bowler
Rocket Minion Horde Wizard Witch
Bowler Wizard Minion Horde Witch
Wizard Bowler Minion Horde Balloon P.E.K.K.A Witch Rocket
Wizard
Bowler Wizard Rocket Minion Horde P.E.K.K.A
Minion Horde Wizard Rocket Witch
Bowler P.E.K.K.A Witch Wizard Minion Horde Rocket
Minion Horde P.E.K.K.A Wizard Witch
Bowler Rocket P.E.K.K.A Wizard Minion Horde Witch
Bowler Witch Wizard
Wizard Minion Horde Witch
Wizard Witch Bowler
Bowler P.E.K.K.A Witch Wizard Minion Horde
Minion Horde Bowler P.E.K.K.A Witch
Minion Horde Bowler Rocket P.E.K.K.A
Minion Horde Rocket P.E.K.K.A Bowler Witch
Minion Horde Wizard Bowler P.E.K.K.A
Bowler P.E.K.K.A Minion Horde Witch Wizard
Bowler Wizard Rocket Witch Balloon
Rocket Wizard Minion Horde Witch
Balloon P.E.K.K.A Rocket Minion Horde
Wizard Bowler Minion Horde P.E.K.K.A Witch
P.E.K.K.A Minion Horde
Witch Rocket
Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Bowler Witch Balloon Rocket
Witch Minion Horde
Bowler Wizard Rocket
Wizard Bowler P.E.K.K.A Minion Horde
Rocket
Bowler P.E.K.K.A Balloon Rocket Witch
Rocket P.E.K.K.A Minion Horde Bowler Wizard
Bowler Minion Horde P.E.K.K.A Witch Wizard
Wizard Bowler Minion Horde Witch
Bowler Wizard Minion Horde
Wizard Bowler Witch
Wizard Minion Horde
Minion Horde Witch Wizard
Witch Bowler Rocket Wizard
Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Minion Horde P.E.K.K.A Witch Rocket
Bowler Rocket Wizard Witch
Wizard Rocket Minion Horde Witch
P.E.K.K.A Minion Horde Bowler Rocket
P.E.K.K.A Minion Horde Bowler Rocket
Rocket Minion Horde Wizard
P.E.K.K.A Rocket Bowler
Minion Horde P.E.K.K.A Witch Bowler
P.E.K.K.A Bowler Rocket Minion Horde Balloon Wizard
P.E.K.K.A Witch Minion Horde
Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Minion Horde Witch P.E.K.K.A
Bowler Witch P.E.K.K.A
Wizard Bowler
P.E.K.K.A Minion Horde Witch Bowler
P.E.K.K.A Rocket Minion Horde Witch Wizard
Bowler Wizard P.E.K.K.A Witch
Bowler
Rocket Minion Horde Witch P.E.K.K.A Wizard Bowler
Minion Horde Rocket Wizard Witch
P.E.K.K.A Bowler Minion Horde Witch Wizard
P.E.K.K.A Bowler Minion Horde Rocket
Rocket Bowler P.E.K.K.A Wizard Minion Horde
Minion Horde Bowler Wizard Witch
Rocket Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Minion Horde Witch Wizard
P.E.K.K.A Bowler Wizard Witch Minion Horde

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Bowler Witch Wizard
Wizard Bowler Witch
Wizard Bowler Witch Minion Horde
Bowler Wizard Witch
Minion Horde Wizard Witch
Bowler Witch Wizard
Bowler Wizard Witch
Bowler Minion Horde Wizard Witch
Wizard Witch Minion Horde
Balloon
Minion Horde
Wizard Bowler
Bowler Witch
Bowler Balloon Witch
Witch Rage Bowler

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord