Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Zlé

2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Valkyrie Wizard Prince Royal Ghost

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Prince Royal Ghost

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Minion Horde Mini P.E.K.K.A Valkyrie Prince Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Goblin Barrel Royal Ghost

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Goblin Barrel Prince
Giant Snowball Minion Horde Goblin Barrel
Zap Minion Horde Goblin Barrel Prince
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Goblin Barrel Royal Ghost
The Log Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Prince
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Minion Horde Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Horde Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Goblin Barrel Prince Royal Ghost
Fireball Minion Horde Wizard Goblin Barrel
Poison Minion Horde Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Prince
Rocket Minion Horde Valkyrie Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard The Log Royal Ghost

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Prince Royal Ghost

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Minion Horde Wizard Goblin Barrel

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Barrel Royal Ghost Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion Horde Wizard Prince

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Goblin Barrel Royal Ghost Mini P.E.K.K.A

Synergie   0 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Minion Horde + Goblin Barrel
Mini P.E.K.K.A + The Log
Valkyrie + Wizard
Wizard + Valkyrie
+ Minion Horde
+ The Log
+ Mini P.E.K.K.A Prince
+

Countre   53 80

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Royal Ghost The Log Prince Valkyrie
Valkyrie Wizard Minion Horde Royal Ghost The Log
Wizard The Log Valkyrie Royal Ghost Minion Horde
The Log
Minion Horde Wizard Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Valkyrie Prince
Wizard
Wizard The Log Valkyrie Minion Horde Mini P.E.K.K.A
Minion Horde Wizard
Royal Ghost Valkyrie Mini P.E.K.K.A The Log Wizard Prince Minion Horde
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince The Log Wizard
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Wizard Minion Horde Prince The Log
The Log Wizard Valkyrie
Wizard Minion Horde
The Log Wizard Valkyrie Royal Ghost
Minion Horde Valkyrie Wizard Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Prince Valkyrie
Valkyrie Mini P.E.K.K.A The Log Minion Horde Royal Ghost Prince
Mini P.E.K.K.A Minion Horde The Log Prince
Minion Horde Valkyrie Wizard
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince Wizard Valkyrie The Log
The Log Goblin Barrel Royal Ghost Wizard
Wizard Minion Horde
Prince Minion Horde
Minion Horde The Log Wizard Royal Ghost Valkyrie
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince
Prince Mini P.E.K.K.A Minion Horde Valkyrie
The Log Goblin Barrel
Minion Horde
Royal Ghost Mini P.E.K.K.A Prince The Log Valkyrie Wizard
Valkyrie Wizard Mini P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Minion Horde
Goblin Barrel
Valkyrie The Log
Minion Horde Wizard Valkyrie
Prince Royal Ghost The Log Minion Horde Valkyrie Wizard
The Log Wizard Valkyrie Minion Horde
The Log Minion Horde Royal Ghost Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Royal Ghost The Log
The Log Minion Horde Wizard
Wizard Minion Horde
Wizard Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince The Log
Valkyrie Minion Horde Mini P.E.K.K.A The Log Prince
Valkyrie Royal Ghost Mini P.E.K.K.A The Log Wizard
Wizard Minion Horde
Minion Horde Prince Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Minion Horde Prince Valkyrie
Minion Horde Wizard
Mini P.E.K.K.A Prince Royal Ghost Valkyrie
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Royal Ghost Valkyrie Prince
Minion Horde Goblin Barrel Valkyrie Prince Mini P.E.K.K.A Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Prince Valkyrie
Minion Horde The Log
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Valkyrie Prince
The Log Valkyrie Wizard Goblin Barrel Royal Ghost
Mini P.E.K.K.A Prince Minion Horde Royal Ghost Valkyrie
Prince Minion Horde Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie Prince
Royal Ghost Prince Valkyrie Mini P.E.K.K.A The Log
Minion Horde Wizard Valkyrie Royal Ghost
Minion Horde Wizard
Valkyrie Minion Horde Prince Wizard Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Prince Minion Horde Royal Ghost Mini P.E.K.K.A The Log
Minion Horde Wizard Mini P.E.K.K.A Prince The Log
Valkyrie Minion Horde The Log Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Valkyrie Prince
Minion Horde Wizard
Wizard Valkyrie Minion Horde Prince Mini P.E.K.K.A Royal Ghost

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

The Log Wizard Valkyrie Royal Ghost
Wizard The Log Royal Ghost
Wizard The Log Royal Ghost Valkyrie Minion Horde
Wizard The Log Royal Ghost Valkyrie
Wizard Minion Horde
The Log Valkyrie Wizard Royal Ghost Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Royal Ghost Wizard The Log
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Prince Wizard Minion Horde Royal Ghost
Wizard Minion Horde
Prince Valkyrie Minion Horde
The Log Wizard
Prince Mini P.E.K.K.A
The Log
Mini P.E.K.K.A Prince Royal Ghost Valkyrie

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord