Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Božský
Synergie Deck synergy Zlé

1 problems Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiadna čistá win kondícia!

Aby ste mohli hru ľahšie vyhrať, je dobré mať aspoň jednu kartu ktorá silno poškodzuje nepriateľské veže. No ty v decku žiadnu takú kartu nemáš. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Goblin Gang Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Wizard Prince Electro Wizard

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Chýbajúce

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Fireball The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Gang Prince

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Goblin Gang Prince

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Electro Wizard

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Skeleton Army Prince
Giant Snowball Goblin Gang Skeleton Army
Zap Goblin Gang Skeleton Army Prince
Barbarian Barrel Goblin Gang Wizard Skeleton Army Electro Wizard
The Log Goblin Gang Skeleton Army Prince
Earthquake Goblin Gang Skeleton Army
Arrows Goblin Gang Skeleton Army
Royal Delivery Goblin Gang Wizard Skeleton Army Prince Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Wizard Skeleton Army Electro Wizard
Poison Goblin Gang Wizard Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Wizard Prince Electro Wizard
Rocket Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Wizard The Log

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Rage Skeleton Army Prince

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Skeleton Army

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Gang Wizard Electro Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Rage Goblin Gang Skeleton Army Fireball Electro Wizard Wizard Prince

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Rage Goblin Gang Skeleton Army

Synergie   2 3

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Goblin Gang + Skeleton Army
Fireball + The Log
Wizard +
Rage +
+ Goblin Gang
+ The Log
+ Fireball Prince
+

Countre   63 85

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Fireball The Log Electro Wizard Prince
Electro Wizard Fireball Goblin Gang Wizard The Log Skeleton Army
Goblin Gang The Log Wizard Electro Wizard Skeleton Army Fireball
Fireball Electro Wizard The Log
Wizard Skeleton Army Electro Wizard Fireball Goblin Gang Prince
Wizard Fireball Electro Wizard
Wizard Fireball Skeleton Army Electro Wizard The Log
Wizard Fireball Goblin Gang Electro Wizard
Goblin Gang Skeleton Army Wizard Fireball The Log Electro Wizard Prince
Skeleton Army Prince The Log Electro Wizard Goblin Gang Wizard
Skeleton Army Prince Electro Wizard Wizard Goblin Gang The Log
Wizard Skeleton Army The Log
Wizard Goblin Gang Electro Wizard Fireball
The Log Skeleton Army Goblin Gang Wizard Electro Wizard Fireball
Skeleton Army Goblin Gang Prince Wizard
Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard Prince
Fireball Skeleton Army The Log Goblin Gang Prince Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard The Log Goblin Gang Prince
Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Skeleton Army Goblin Gang Wizard The Log Prince Fireball
Electro Wizard The Log Fireball Wizard
Fireball Goblin Gang Electro Wizard Wizard
Prince Fireball
Fireball The Log Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard Wizard
Prince Skeleton Army
Fireball
Prince Skeleton Army Electro Wizard
Fireball Electro Wizard The Log
Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Fireball
Prince Fireball Goblin Gang Wizard Electro Wizard The Log
Fireball Wizard Skeleton Army The Log Goblin Gang Electro Wizard
Fireball
Fireball The Log Electro Wizard
Fireball Wizard Skeleton Army
Fireball Wizard Goblin Gang Prince The Log Skeleton Army Electro Wizard
The Log Wizard Electro Wizard Skeleton Army Fireball
Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard The Log Fireball Wizard
Wizard Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard The Log
Fireball The Log Electro Wizard Wizard
Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Fireball Wizard
Skeleton Army Electro Wizard The Log Prince
Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard The Log Prince
Electro Wizard Fireball Wizard The Log
Electro Wizard Wizard Fireball
Prince Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard
Goblin Gang Skeleton Army The Log Prince Electro Wizard
Electro Wizard Fireball Wizard
Prince Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Prince Goblin Gang Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Prince Wizard
Prince
Skeleton Army Electro Wizard The Log Goblin Gang
Skeleton Army Prince Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard The Log Prince Goblin Gang
Electro Wizard The Log Fireball Wizard Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard Prince
Prince Wizard Electro Wizard Skeleton Army Goblin Gang
Electro Wizard Prince Skeleton Army Goblin Gang Wizard
Fireball The Log Goblin Gang Prince Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Fireball Wizard Skeleton Army
Electro Wizard Goblin Gang Wizard Skeleton Army Fireball
Skeleton Army Electro Wizard Fireball Prince Goblin Gang Wizard
Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard The Log Fireball Prince
Skeleton Army Electro Wizard Prince Goblin Gang Wizard The Log
Skeleton Army Electro Wizard The Log Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Skeleton Army Prince
Electro Wizard Wizard Fireball
Prince Goblin Gang Wizard

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

The Log Wizard Electro Wizard Fireball Skeleton Army Goblin Gang
The Log Wizard Goblin Gang Electro Wizard
The Log Wizard Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard The Log Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Goblin Gang Fireball
The Log Wizard Electro Wizard
Fireball Goblin Gang The Log Wizard Electro Wizard
Goblin Gang Skeleton Army Wizard Prince Electro Wizard
Wizard Goblin Gang Electro Wizard Fireball
Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Prince Electro Wizard
The Log Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Prince
Fireball The Log Electro Wizard
Prince Goblin Gang Rage Fireball Electro Wizard

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord