Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Podpriemer

1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Fire Spirits Minion Horde Musketeer Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Musketeer Giant Witch

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Giant

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Fireball The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Giant

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Fire Spirits Barbarians Minion Horde Giant

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Giant
Giant Snowball Fire Spirits Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Zap Fire Spirits Minion Horde Witch
Barbarian Barrel Fire Spirits Barbarians Musketeer Witch
The Log Fire Spirits Barbarians Musketeer Witch
Earthquake Barbarians Witch
Arrows Fire Spirits Minion Horde Witch
Royal Delivery Fire Spirits Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Fireball Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Poison Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Lightning Musketeer Witch
Rocket Barbarians Minion Horde Musketeer Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Fireball The Log

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Fire Spirits

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Fire Spirits Barbarians Minion Horde Musketeer Witch

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits The Log Fireball Musketeer Barbarians Minion Horde Giant Witch

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Fire Spirits The Log Fireball Musketeer

Synergie   4 3

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Fire Spirits +
Barbarians +
Minion Horde + Giant
Fireball + The Log Giant
+ Giant
+ Musketeer Minion Horde Witch The Log Fireball
+ Giant
+ Fireball Giant

Countre   59 86

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Fireball The Log
The Log Barbarians Witch Fire Spirits Minion Horde Fireball Musketeer
The Log Barbarians Witch Minion Horde Fire Spirits Fireball
Fireball The Log
Minion Horde Giant Barbarians Witch Musketeer Fireball
Fireball Musketeer
Fire Spirits Barbarians Musketeer Fireball The Log Minion Horde
Fire Spirits Fireball Minion Horde Witch Musketeer
The Log Barbarians Fireball Witch Minion Horde
Barbarians Minion Horde Witch Musketeer The Log
Barbarians Minion Horde Fire Spirits Witch The Log Musketeer
The Log Barbarians Witch
Musketeer Fire Spirits Minion Horde Witch Fireball
The Log Fireball Musketeer Witch Fire Spirits
Witch Barbarians Musketeer Minion Horde
Minion Horde Barbarians Fire Spirits Witch Musketeer
Fire Spirits The Log Barbarians Minion Horde Fireball Musketeer
Barbarians Minion Horde Fire Spirits Witch The Log Musketeer
Minion Horde Musketeer
Minion Horde Fireball The Log Barbarians Witch Fire Spirits Musketeer
Musketeer Witch The Log Fireball Giant
Fireball Musketeer Witch Minion Horde Fire Spirits
Minion Horde Fireball Musketeer
Fireball Fire Spirits The Log Minion Horde Barbarians Witch
Musketeer Minion Horde Barbarians
Witch Fireball
Minion Horde Barbarians Witch Musketeer
Fireball Musketeer Giant The Log Witch
Musketeer Minion Horde Witch Fireball Fire Spirits Barbarians
Musketeer Fireball The Log
Fire Spirits Fireball Minion Horde The Log Barbarians
Fireball
Musketeer The Log Witch Giant Fireball
Fireball Barbarians Fire Spirits Minion Horde
Fireball Witch The Log Minion Horde Fire Spirits
The Log Fire Spirits Minion Horde Fireball Witch
The Log Fire Spirits Fireball Minion Horde Musketeer
Fire Spirits Musketeer Witch The Log
Fireball The Log Fire Spirits Minion Horde
Musketeer Witch Minion Horde
Witch Barbarians Fireball Musketeer
Minion Horde Witch Musketeer The Log Barbarians
Barbarians Minion Horde The Log Witch Fire Spirits
Witch Musketeer The Log Fireball
Musketeer Minion Horde Fireball Fire Spirits Witch
Minion Horde Musketeer Barbarians
Musketeer Minion Horde The Log
Fireball Musketeer Minion Horde
Musketeer
Barbarians Minion Horde Witch
Giant Minion Horde Barbarians Musketeer
Minion Horde Witch Musketeer Barbarians
Minion Horde Musketeer Witch The Log Barbarians
Minion Horde Barbarians Witch
Fire Spirits Musketeer The Log Witch
Fireball The Log Musketeer Fire Spirits
Barbarians Musketeer Minion Horde Fire Spirits Witch
Witch Minion Horde Musketeer
Barbarians Witch Musketeer
Fireball Barbarians The Log
Minion Horde Witch Fire Spirits Barbarians Fireball Musketeer
Minion Horde Musketeer Fire Spirits Fireball Witch
Minion Horde Witch Fire Spirits Musketeer Fireball Barbarians
The Log Fireball Minion Horde Fire Spirits Barbarians Musketeer
Barbarians Minion Horde Musketeer The Log
Minion Horde The Log Barbarians Witch
Minion Horde Barbarians Witch Fire Spirits
Minion Horde Witch Fireball Musketeer
Witch Minion Horde Barbarians

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Fire Spirits Witch The Log Fireball Musketeer
The Log Fire Spirits Witch
Fire Spirits The Log Minion Horde Musketeer Witch
The Log Fire Spirits Musketeer Witch
Minion Horde Fire Spirits Witch Fireball Musketeer
Fire Spirits The Log Musketeer Witch
Fireball The Log Witch Fire Spirits Musketeer
Musketeer Minion Horde Fire Spirits Witch
Musketeer Fire Spirits Witch Minion Horde Fireball
Fireball Musketeer
Musketeer Minion Horde
The Log Fire Spirits
Musketeer Barbarians Witch
The Log Fireball Witch Musketeer Fire Spirits
Witch Musketeer Fire Spirits Fireball

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord