Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Skvelé!

1 problems 1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiadna anti-air high-damage jednotka!

Nemáš žiadnu jednotku, čo útočí silne na vzduch. Mohol by si mať problémy s následujúcimi kartami:

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Dart Goblin Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Valkyrie Witch P.E.K.K.A

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Tornado Poison The Log

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Hog Rider

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Poison

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Dart Goblin Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Witch
Zap Dart Goblin Witch
Barbarian Barrel Dart Goblin Valkyrie Witch
The Log Dart Goblin Hog Rider Witch
Earthquake Hog Rider Witch
Arrows Dart Goblin Witch
Royal Delivery Dart Goblin Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
Fireball Dart Goblin Hog Rider Witch
Poison Dart Goblin Witch
Lightning Valkyrie Witch
Rocket Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Tornado Poison The Log

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Valkyrie Tornado Poison P.E.K.K.A

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Dart Goblin Witch

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider Valkyrie Poison Witch P.E.K.K.A

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider

Synergie   4 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Dart Goblin + Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
Hog Rider + The Log Poison Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch P.E.K.K.A
Valkyrie + Dart Goblin Hog Rider Tornado Witch P.E.K.K.A
Tornado + Poison Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
+ Hog Rider Tornado P.E.K.K.A The Log
+ Tornado Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
+ Poison Witch The Log Valkyrie Tornado Hog Rider Dart Goblin
+ Hog Rider Poison P.E.K.K.A

Countre   57 84

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Dart Goblin Valkyrie Tornado The Log Poison
Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin The Log Witch
Poison Tornado Valkyrie The Log Witch
Poison Dart Goblin The Log
P.E.K.K.A Dart Goblin Hog Rider Witch Poison Valkyrie
Poison Dart Goblin
Poison Tornado The Log Valkyrie P.E.K.K.A
Poison Tornado Witch
Valkyrie P.E.K.K.A Poison Witch The Log
P.E.K.K.A The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch The Log
Poison Valkyrie The Log Witch
Dart Goblin Witch Tornado Poison
Poison The Log Tornado Dart Goblin Witch Valkyrie
Witch Valkyrie P.E.K.K.A
Dart Goblin Witch Valkyrie Tornado P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin
Tornado P.E.K.K.A The Log Witch
Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Witch The Log Valkyrie Tornado Dart Goblin
Poison Dart Goblin The Log Hog Rider Witch
Poison Witch Tornado Dart Goblin
P.E.K.K.A Dart Goblin Poison
Poison The Log Tornado P.E.K.K.A Valkyrie Witch
P.E.K.K.A
Witch Poison
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
Hog Rider Witch Poison The Log
Dart Goblin Witch
Poison Tornado The Log Valkyrie
Valkyrie Poison Tornado P.E.K.K.A The Log
Poison
P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin Witch The Log Poison
Poison P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Witch Poison Tornado P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Tornado The Log Dart Goblin Witch Valkyrie
Tornado The Log Dart Goblin Valkyrie
Tornado Valkyrie Poison Witch The Log Dart Goblin
Tornado Poison The Log
Tornado Poison Witch Dart Goblin
Valkyrie Witch Poison
Valkyrie Tornado Witch The Log P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A The Log Witch
Poison Valkyrie The Log Witch Tornado Dart Goblin
Tornado Poison Witch Dart Goblin
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Dart Goblin
Valkyrie P.E.K.K.A Dart Goblin
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Poison Hog Rider Valkyrie
P.E.K.K.A Witch Valkyrie
P.E.K.K.A Tornado The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Witch
Tornado Valkyrie The Log Dart Goblin P.E.K.K.A Witch
The Log Dart Goblin Poison Valkyrie Tornado
P.E.K.K.A Poison Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch Poison
Tornado Witch Poison P.E.K.K.A Valkyrie
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log
Poison Tornado Dart Goblin Witch P.E.K.K.A Valkyrie
Witch Dart Goblin Poison Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Witch
Valkyrie Dart Goblin Poison The Log P.E.K.K.A Tornado
The Log P.E.K.K.A Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Valkyrie Poison Witch Tornado The Log
P.E.K.K.A Valkyrie Witch
Dart Goblin Tornado Poison Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Valkyrie Witch Poison The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin The Log Witch Poison
The Log Poison Dart Goblin Witch Tornado Valkyrie
Tornado The Log Valkyrie Witch Poison Dart Goblin
Tornado Poison Dart Goblin Witch
Tornado Dart Goblin The Log Poison Valkyrie Witch
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log Witch Tornado
Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch
Poison Tornado Dart Goblin Witch
Dart Goblin Poison
Valkyrie Dart Goblin
The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin Tornado Witch
The Log Poison Witch
Witch Dart Goblin Poison Valkyrie

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord