Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Podpriemer

1 problems 4 warnings Prečo?

Karty chýbajúce v tvojej kolekcii

Fisherman

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiaden priamy spell na poškodenie veže!

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne spelly ktoré by poškodenú vežu mohli zničiť. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Dart Goblin Furnace Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Knight Bomber Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Goblin Barrel

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Chýbajúce

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Barrel

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Goblin Barrel

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Dart Goblin Valkyrie Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber Goblin Barrel
Giant Snowball Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel Baby Dragon
Zap Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel
Barbarian Barrel Knight Bomber Dart Goblin Valkyrie Furnace Wizard Goblin Barrel
The Log Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel
Earthquake Bomber Furnace Goblin Barrel
Arrows Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel
Royal Delivery Knight Bomber Dart Goblin Valkyrie Wizard Goblin Barrel Baby Dragon
Fireball Bomber Dart Goblin Furnace Wizard Goblin Barrel Baby Dragon
Poison Bomber Dart Goblin Furnace Wizard
Lightning Knight Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon
Rocket Valkyrie Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Knight Valkyrie Baby Dragon

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Goblin Barrel

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Dart Goblin Furnace Wizard Goblin Barrel

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Knight Bomber Dart Goblin Goblin Barrel Valkyrie Furnace Baby Dragon Wizard

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Knight Bomber Dart Goblin Goblin Barrel

Synergie   2 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Knight + Goblin Barrel Bomber Baby Dragon Wizard Dart Goblin
Bomber + Knight Valkyrie
Dart Goblin + Valkyrie Goblin Barrel Knight
Valkyrie + Bomber Dart Goblin Wizard
+
+ Valkyrie Knight
+ Knight Dart Goblin
+ Knight

Countre   43 84

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Baby Dragon Valkyrie Dart Goblin Bomber Knight
Valkyrie Dart Goblin Baby Dragon Knight Furnace Wizard
Wizard Valkyrie Knight Furnace Baby Dragon
Knight Dart Goblin Baby Dragon
Knight Wizard Valkyrie Baby Dragon Goblin Barrel Dart Goblin Bomber Furnace
Wizard Baby Dragon Dart Goblin
Wizard Baby Dragon Furnace Bomber Valkyrie
Wizard Furnace Baby Dragon
Bomber Valkyrie Knight Baby Dragon Wizard Furnace
Wizard Furnace Knight
Valkyrie Furnace Bomber Knight Wizard
Wizard Valkyrie Baby Dragon
Wizard Dart Goblin Furnace Baby Dragon
Valkyrie Dart Goblin Knight Wizard Baby Dragon
Knight Bomber Valkyrie Wizard
Bomber Dart Goblin Knight Valkyrie
Baby Dragon Dart Goblin Knight Valkyrie
Furnace Bomber Knight
Valkyrie Wizard Baby Dragon Knight Bomber
Furnace Wizard Valkyrie Bomber Dart Goblin Knight
Dart Goblin Furnace Baby Dragon Knight Bomber Goblin Barrel Wizard
Dart Goblin Wizard Furnace Baby Dragon
Baby Dragon Dart Goblin
Baby Dragon Wizard Valkyrie
Knight
Knight
Furnace Knight Valkyrie
Knight Furnace Goblin Barrel
Dart Goblin Furnace
Knight Valkyrie Wizard Baby Dragon
Bomber Wizard Valkyrie Furnace Baby Dragon
Goblin Barrel
Furnace Dart Goblin Baby Dragon Bomber Valkyrie
Wizard Furnace Valkyrie
Furnace Baby Dragon Valkyrie Bomber Wizard
Bomber Wizard Baby Dragon Valkyrie Furnace Dart Goblin
Furnace Dart Goblin Valkyrie Wizard Baby Dragon Bomber
Wizard Baby Dragon Bomber Valkyrie Furnace Knight Dart Goblin
Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard Knight Dart Goblin
Knight Wizard Valkyrie
Valkyrie Knight
Valkyrie Knight
Valkyrie Furnace Bomber Knight Dart Goblin Baby Dragon Wizard
Wizard Furnace Dart Goblin
Baby Dragon Knight
Knight Valkyrie
Dart Goblin Wizard Baby Dragon
Knight Dart Goblin Valkyrie
Valkyrie Knight
Goblin Barrel Wizard Furnace Valkyrie Knight
Knight Valkyrie
Furnace Knight
Furnace Knight
Knight Bomber Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin Bomber Knight Wizard Valkyrie Goblin Barrel Baby Dragon
Knight Furnace Valkyrie
Wizard Baby Dragon Knight Valkyrie
Knight Valkyrie Wizard
Knight Dart Goblin Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie Bomber Wizard Knight Furnace Dart Goblin
Wizard Dart Goblin Baby Dragon
Knight Valkyrie Wizard Bomber
Valkyrie Knight Baby Dragon Dart Goblin
Dart Goblin Furnace Wizard
Dart Goblin Valkyrie Baby Dragon Wizard Knight Furnace
Knight Baby Dragon Furnace Valkyrie
Furnace Baby Dragon Dart Goblin Wizard
Valkyrie Wizard Furnace Knight

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Furnace Wizard Baby Dragon Valkyrie Bomber Dart Goblin Knight
Bomber Wizard Dart Goblin Knight Furnace Baby Dragon
Furnace Wizard Dart Goblin Baby Dragon Valkyrie Knight Bomber
Baby Dragon Wizard Dart Goblin Valkyrie Knight Bomber
Baby Dragon Furnace Wizard Dart Goblin
Knight Dart Goblin Baby Dragon Furnace Wizard Bomber Valkyrie
Valkyrie Baby Dragon Knight Dart Goblin Wizard Bomber
Valkyrie Dart Goblin Knight Bomber Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Furnace Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Baby Dragon
Dart Goblin Valkyrie
Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Bomber Knight
Bomber Baby Dragon Furnace
Valkyrie Knight Bomber Dart Goblin

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord