Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Božský
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Božský
Synergie Deck synergy Podpriemer

5 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Priemerná elixírova cena tvojho decku je dosť vysoká a nemáš pumpu.

Keďže máš len drahé jednotky, bude pre teba ťažké reagovať na súperove pohyby.

Môžeš pridať do decku Elixir collector. To je on:

Vyriešme to!

A/ALEBO

Môžeš nahradiť niektoré drahé karty v decku. Ako napríklad tieto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Inferno Tower Wizard Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Balloon Mega Knight

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Arrows

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Balloon Mega Knight

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Valkyrie Balloon Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeleton Army
Zap Inferno Tower Skeleton Army
Tornado Skeleton Army Balloon
The Log Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Fireball Inferno Tower Wizard Balloon Executioner
Poison Inferno Tower Wizard Skeleton Army Executioner
Lightning Valkyrie Inferno Tower Wizard Balloon Executioner
Rocket Valkyrie Inferno Tower Wizard Balloon Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Arrows Inferno Tower Skeleton Army Executioner

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Skeleton Army

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Zlé

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Wizard Balloon Executioner Mega Knight

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Arrows Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower

Synergie   2 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Arrows + Inferno Tower Balloon Mega Knight
Valkyrie + Balloon Wizard Executioner
Inferno Tower + Skeleton Army Arrows
Wizard + Valkyrie
+ Inferno Tower
+ Valkyrie Arrows
+ Valkyrie Mega Knight
+ Executioner Arrows

Countre   58 75

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Executioner Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower Wizard Arrows
Valkyrie Arrows Mega Knight Skeleton Army Wizard Executioner
Arrows
Wizard Balloon Inferno Tower Executioner Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Executioner Wizard Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Executioner Wizard Arrows
Valkyrie Mega Knight Executioner Arrows Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Wizard
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Inferno Tower Wizard Executioner
Mega Knight Skeleton Army Executioner Valkyrie Wizard
Wizard Executioner
Arrows Executioner Wizard Skeleton Army Mega Knight Valkyrie
Wizard Executioner Valkyrie Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Executioner
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Executioner
Mega Knight Wizard Valkyrie Inferno Tower Executioner
Skeleton Army Mega Knight Inferno Tower Wizard Valkyrie Executioner
Executioner Wizard Balloon
Wizard Executioner
Mega Knight Arrows Valkyrie Skeleton Army Executioner Wizard
Skeleton Army Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower Valkyrie
Executioner Balloon
Wizard Valkyrie Mega Knight Executioner Inferno Tower
Mega Knight Wizard Valkyrie Executioner Skeleton Army Inferno Tower
Executioner Balloon Valkyrie
Valkyrie Wizard Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Arrows Skeleton Army Executioner Valkyrie Inferno Tower Wizard
Skeleton Army Mega Knight Wizard Arrows Executioner Valkyrie
Arrows Mega Knight Skeleton Army Wizard Executioner Valkyrie
Wizard Executioner Valkyrie Skeleton Army Arrows Mega Knight
Arrows Executioner Wizard
Wizard Executioner Inferno Tower
Mega Knight Wizard Valkyrie Executioner
Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight
Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Mega Knight
Executioner Valkyrie Arrows Mega Knight Wizard
Inferno Tower Wizard Executioner
Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Inferno Tower Executioner Valkyrie
Executioner Wizard
Skeleton Army Executioner Valkyrie Inferno Tower Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Executioner Inferno Tower Valkyrie
Skeleton Army Balloon Valkyrie Inferno Tower Wizard Mega Knight Executioner
Inferno Tower Executioner Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Inferno Tower
Inferno Tower Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Executioner
Arrows Mega Knight Wizard Executioner Valkyrie
Skeleton Army Executioner Valkyrie Inferno Tower Mega Knight
Wizard Skeleton Army Executioner Mega Knight Valkyrie
Inferno Tower Valkyrie Executioner Skeleton Army Mega Knight Wizard
Mega Knight Arrows Valkyrie Executioner
Executioner Arrows Mega Knight Wizard Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Wizard
Valkyrie Skeleton Army Executioner Inferno Tower Mega Knight Wizard
Valkyrie Skeleton Army Executioner Mega Knight
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Wizard
Valkyrie Executioner Skeleton Army Arrows Mega Knight Wizard
Mega Knight Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower
Inferno Tower Executioner Arrows Wizard
Mega Knight Inferno Tower Wizard Valkyrie

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Mega Knight Wizard Valkyrie Executioner Skeleton Army Arrows
Wizard Executioner Arrows Mega Knight
Executioner Mega Knight Arrows Skeleton Army Wizard Valkyrie
Executioner Mega Knight Wizard Arrows Valkyrie
Executioner Arrows Wizard
Valkyrie Arrows Executioner Wizard
Executioner Mega Knight Valkyrie Wizard Arrows
Skeleton Army Valkyrie Executioner Inferno Tower Mega Knight
Arrows Wizard Executioner
Executioner Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Balloon
Skeleton Army Valkyrie
Mega Knight
Executioner Balloon
Balloon
Skeleton Army
Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Executioner Valkyrie

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord