Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Dobré

2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Archers Minions Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Archers Knight Musketeer Giant Prince

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Giant

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Arrows Fireball

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Giant Prince

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Giant Prince

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Knight

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minions Giant Prince
Giant Snowball Minions
Zap Minions Prince
Barbarian Barrel Archers Musketeer
The Log Archers Prince
Earthquake
Arrows Archers Minions
Royal Delivery Archers Minions Musketeer
Fireball Archers Minions Musketeer
Poison Archers Minions Musketeer
Lightning Musketeer Prince
Rocket Musketeer Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Arrows Knight Prince

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Giant

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Minions Musketeer

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Božský

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Arrows Knight Minions Fireball Musketeer Giant Prince

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Archers Arrows Knight Minions

Synergie   5 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Archers + Knight Giant
Arrows + Knight Giant Prince
Knight + Archers Musketeer Minions Arrows
Minions + Giant Knight
+ Giant
+ Knight Giant
+ Minions Musketeer Prince Arrows Fireball Archers
+ Giant Arrows

Countre   54 81

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Archers Knight Arrows Fireball Musketeer Minions
Arrows Knight Fireball Archers
Fireball Arrows Knight
Knight Giant Archers Fireball Prince Musketeer Minions
Minions Fireball Archers Musketeer
Arrows Fireball Musketeer Archers Minions
Prince Fireball Arrows Knight
Prince Knight Minions Archers Musketeer
Prince Knight Minions Musketeer
Archers Musketeer Minions Fireball
Arrows Knight Fireball Archers Musketeer
Musketeer Prince Knight
Archers Musketeer Knight Prince Minions
Musketeer Prince Fireball Minions Knight
Knight Minions Musketeer Prince
Minions Knight Musketeer
Fireball Knight Minions Prince Musketeer
Musketeer Giant Archers Knight Fireball
Fireball Musketeer Minions Archers
Fireball Arrows
Musketeer Prince Minions Knight
Knight Fireball
Prince Archers Knight Minions Musketeer
Musketeer Fireball Giant Knight
Prince Knight Fireball Musketeer
Fireball
Fireball
Musketeer Minions Giant Fireball
Fireball
Fireball Arrows Prince Archers
Archers Minions Arrows Fireball
Arrows Fireball Minions Archers Musketeer
Arrows Archers Minions Knight Musketeer
Fireball Arrows Archers
Musketeer Knight Archers Minions
Knight Fireball Musketeer
Musketeer Knight Minions Prince
Minions Knight Prince
Musketeer Fireball Knight Arrows
Minions Musketeer Archers Fireball
Prince Minions Knight Musketeer
Knight Minions Musketeer Prince
Minions Fireball Musketeer Archers
Knight Prince Musketeer
Archers Prince Knight
Giant Musketeer Prince Minions Knight
Prince Musketeer Knight
Minions Musketeer Knight
Prince Knight Minions
Knight Minions Musketeer Prince Archers
Fireball Arrows Knight Archers Minions Musketeer
Knight Prince Minions Musketeer
Minions Knight Musketeer Prince
Knight Musketeer Prince Archers
Fireball Arrows Knight Prince Minions
Minions Archers Fireball Arrows Musketeer Knight
Minions Musketeer Fireball Archers
Knight Musketeer Archers Minions Prince Fireball
Knight Prince Minions Musketeer Fireball Archers
Prince Musketeer
Archers Minions Knight Arrows
Minions Knight Prince
Minions Arrows Fireball Archers Musketeer
Prince Minions Knight

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Archers Minions Fireball Musketeer Knight Arrows
Arrows Knight Archers
Arrows Musketeer Archers Minions Knight
Arrows Archers Knight Musketeer
Arrows Musketeer Minions Fireball Archers
Knight Archers Musketeer Arrows
Arrows Fireball Musketeer Knight Archers
Minions Knight Musketeer Archers Prince
Minions Musketeer Arrows Archers Fireball
Minions Fireball Prince Knight
Fireball Musketeer Minions
Arrows Musketeer Fireball
Prince Musketeer
Arrows
Musketeer Archers Prince Knight
Fireball Minions Archers Musketeer
Musketeer Prince Fireball Minions
Minions Fireball Musketeer
Prince Knight Musketeer Minions
Fireball
Knight
Prince Fireball Musketeer Knight Archers

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord