Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Podpriemer
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Your deck is okay!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem Musketeer Ram Rider

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Ram Rider

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap Fireball

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Ram Rider

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Fireball

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Ice Spirit Ice Golem Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Ice Golem

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons Ram Rider
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Musketeer
The Log Skeletons Ice Spirit Ram Rider
Earthquake
Arrows
Royal Delivery
Fireball Cannon Musketeer Ram Rider
Poison Cannon Musketeer
Lightning Cannon Musketeer Ram Rider
Rocket Musketeer Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem Zap Cannon Fireball Musketeer Ram Rider

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Skeletons Ice Spirit Ice Golem Zap

Synergie   7 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Cannon + Skeletons Zap Ice Spirit
Fireball + Zap Ram Rider
Ice Golem + Ice Spirit Skeletons Zap Musketeer Ram Rider
Ice Spirit + Zap Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer Ram Rider
+ Skeletons Ice Golem Ice Spirit
+ Zap Ice Golem Ice Spirit Fireball
+ Musketeer Cannon Ice Spirit Ice Golem
+ Ice Spirit Fireball Ram Rider Cannon Ice Golem

Countre   49 81

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball Musketeer
Zap Ice Golem Ice Spirit Fireball
Fireball Ram Rider
Ice Golem Cannon Musketeer Ram Rider Fireball
Musketeer Cannon Ice Golem Ice Spirit Fireball
Fireball Ice Spirit Ice Golem Zap Musketeer
Ice Golem Fireball
Skeletons Ram Rider Musketeer Cannon Ice Spirit
Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer Ice Spirit
Musketeer Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball Skeletons
Zap Ice Golem Ram Rider Fireball Musketeer Skeletons
Musketeer
Musketeer Ice Golem Cannon Skeletons Ice Spirit
Fireball Musketeer Skeletons Ice Spirit Ice Golem
Ram Rider Cannon Musketeer Skeletons Ice Spirit
Ice Golem Musketeer Ram Rider
Musketeer Zap Ice Spirit Skeletons Cannon Ram Rider Fireball
Ice Golem Musketeer Ice Spirit Fireball Ram Rider Skeletons
Fireball Ice Spirit Musketeer Ram Rider
Fireball Zap
Cannon Musketeer
Fireball
Cannon Musketeer Skeletons
Musketeer Fireball Ice Golem Cannon
Fireball Musketeer Ice Golem Cannon
Fireball Ice Spirit Cannon
Fireball
Musketeer Fireball Cannon
Fireball Ice Golem
Fireball Cannon Zap Ram Rider
Zap Ice Golem Ice Spirit Skeletons Fireball
Fireball Musketeer Skeletons Zap
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Skeletons Cannon
Ice Golem Zap Fireball
Musketeer Ice Spirit Ice Golem
Musketeer Fireball Skeletons
Cannon Ice Spirit Ice Golem Zap Musketeer
Ice Golem Skeletons Ice Spirit Zap
Fireball Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Musketeer Ram Rider Fireball Zap Cannon Ice Spirit
Musketeer Cannon Ice Golem
Ice Golem Musketeer Cannon
Musketeer Fireball
Musketeer Cannon Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem Ram Rider Skeletons
Musketeer Ice Golem Cannon Ram Rider
Cannon Musketeer
Ice Golem Musketeer Cannon Skeletons
Cannon
Ice Golem Ice Spirit Skeletons Musketeer
Fireball Ice Golem Musketeer Cannon Ram Rider Skeletons
Ice Golem Skeletons Cannon Zap Musketeer
Ice Spirit Zap Musketeer Skeletons
Skeletons Musketeer Ice Golem
Fireball Ice Golem Ice Spirit Zap
Ice Golem Fireball Ice Spirit Musketeer Zap Cannon
Zap Musketeer Ice Spirit Skeletons Ice Golem Fireball
Cannon Musketeer Ice Spirit Fireball Ice Golem
Ice Golem Fireball Ice Spirit Musketeer
Ram Rider Cannon Zap Musketeer
Ice Golem Zap Cannon Ram Rider
Zap Ice Spirit Skeletons Ice Golem
Musketeer Ice Golem Zap Ram Rider Fireball
Cannon Ice Golem

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Ice Spirit Zap Ice Golem Musketeer Ram Rider Fireball
Skeletons Ice Golem Ice Spirit
Zap Cannon Musketeer Skeletons Ice Spirit Ice Golem
Zap Ice Golem Ram Rider Musketeer Cannon
Zap Ice Golem Fireball Ice Spirit Musketeer Ram Rider
Ice Golem Zap Ice Spirit Musketeer Skeletons
Fireball Cannon Ram Rider Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Musketeer Ice Golem Cannon Skeletons Ice Spirit
Musketeer Ice Spirit Ice Golem Ram Rider Fireball
Fireball Ice Golem
Fireball Ice Golem Musketeer Ram Rider
Musketeer Ice Golem Ram Rider
Skeletons Musketeer
Fireball Ram Rider Ice Golem Musketeer Zap
Zap Musketeer Ram Rider Ice Golem Fireball Ice Spirit
Musketeer Ice Golem Skeletons
Ice Spirit Zap Fireball
Ice Golem
Fireball Musketeer Ice Spirit Cannon

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord