Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Dobré
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Podpriemer
Synergie Deck synergy Dobré

1 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Elixir Collector Three Musketeers Lumberjack

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Battle Ram Three Musketeers Miner

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Goblin Gang Battle Ram Miner Lumberjack

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Elixir Collector Miner

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Goblin Gang Battle Ram Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Miner Lumberjack

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Miner
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Battle Ram
Zap Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Three Musketeers
Barbarian Barrel Goblin Gang
The Log Goblin Gang Battle Ram Three Musketeers
Earthquake Goblin Gang Elixir Collector
Arrows Goblin Gang Minion Horde
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers
Fireball Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Lumberjack
Poison Goblin Gang Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers
Lightning Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Lumberjack
Rocket Elixir Collector Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Battle Ram Elixir Collector Miner

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Podpriemer

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Miner Lumberjack Battle Ram Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Goblin Gang Miner Lumberjack

Synergie   7 6

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Three Musketeers + Elixir Collector Miner Battle Ram
Goblin Gang + Miner
Minion Horde + Miner Zap Lumberjack
Lumberjack + Minion Horde Miner
+ Three Musketeers Minion Horde Zap Goblin Gang Battle Ram Lumberjack
+ Three Musketeers
+ Miner Zap Three Musketeers
+ Miner Minion Horde Battle Ram

Countre   40 79

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Three Musketeers Zap Goblin Gang Minion Horde
Goblin Gang Zap Minion Horde Lumberjack
Miner
Minion Horde Battle Ram Goblin Gang Lumberjack Miner
Minion Horde
Minion Horde Three Musketeers Goblin Gang Zap
Goblin Gang Minion Horde Lumberjack
Minion Horde Goblin Gang Lumberjack
Battle Ram Goblin Gang Minion Horde
Three Musketeers
Zap Minion Horde Three Musketeers Goblin Gang
Zap Miner Goblin Gang
Lumberjack Goblin Gang Minion Horde
Goblin Gang Minion Horde Miner Lumberjack
Lumberjack Miner Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Lumberjack Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Lumberjack Three Musketeers Zap
Miner Battle Ram
Minion Horde Goblin Gang
Zap Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Lumberjack
Minion Horde Lumberjack Three Musketeers
Battle Ram Miner
Miner Lumberjack Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Three Musketeers
Miner Elixir Collector
Three Musketeers Battle Ram
Three Musketeers Minion Horde
Lumberjack Minion Horde Zap Goblin Gang
Zap Minion Horde
Goblin Gang Lumberjack Minion Horde Zap Three Musketeers
Lumberjack Goblin Gang
Zap Three Musketeers Minion Horde
Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Miner Lumberjack Zap
Minion Horde Goblin Gang Zap
Lumberjack
Minion Horde Zap
Minion Horde Miner Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde
Three Musketeers Minion Horde
Miner Lumberjack
Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Battle Ram Miner Three Musketeers
Minion Horde Lumberjack
Minion Horde Battle Ram Goblin Gang Three Musketeers
Minion Horde Three Musketeers Lumberjack
Lumberjack Goblin Gang
Miner Lumberjack Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Lumberjack Zap Battle Ram
Zap Goblin Gang Minion Horde Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack Zap
Three Musketeers Zap Goblin Gang Lumberjack Minion Horde
Minion Horde Zap Goblin Gang
Lumberjack Goblin Gang Minion Horde
Goblin Gang Lumberjack Minion Horde
Lumberjack Minion Horde Goblin Gang Zap
Lumberjack Minion Horde Zap Goblin Gang
Zap Minion Horde Miner Goblin Gang Lumberjack
Minion Horde Zap Three Musketeers
Minion Horde Lumberjack Goblin Gang

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Zap Goblin Gang
Goblin Gang
Zap Lumberjack Goblin Gang Minion Horde
Zap Lumberjack Goblin Gang
Zap Three Musketeers Minion Horde Goblin Gang
Zap
Goblin Gang Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack Miner Minion Horde Three Musketeers
Goblin Gang Minion Horde
Three Musketeers Battle Ram
Battle Ram Minion Horde
Goblin Gang Lumberjack
Battle Ram Zap
Minion Horde Battle Ram
Zap Battle Ram Miner Goblin Gang Minion Horde
Lumberjack Goblin Gang
Zap
Battle Ram
Goblin Gang

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord