ישראל

#Y2LC9R2

54 135

44 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות. מגדלים רמה 11 ומעלה

В войне! Осталось боев: 11 / 15! Заканчивается: 2020-03-29 13:59:55

Данные за последние 10 войн

2020-03-27 13:58:43 +106
Участников: 15 Война Собрано
racheli Missed! 1401
2020-03-25 13:28:11 +61
Участников: 16 Война Собрано
amit king stars Missed! 1320
liam 0/2 935 1/3
2020-03-23 11:55:01 +19
Участников: 18 Война Собрано
hog rider 0/1 1870 2/3
Clash Israel 0/1 440 1/3
liam 0/1 1402 2/3
Lior the king Missed! 2337
2020-03-21 09:32:57 +61
Участников: 18 Война Собрано
URI-ISRAEL 0/1 467 1/3
Clash Israel 0/1 1320 2/3
liam 0/1 467 1/3
2020-03-19 09:19:57 -93
Участников: 17 Война Собрано
shahar 0/1 1870 2/3
Lior the king 0/1 935 1/3
2020-03-17 08:07:28 -19
Участников: 20 Война Собрано
The Pro Missed! 2640
Adiri12 Missed! 2337
yair18 Missed! 1815 2/3
Lior the king Missed! 2337
2020-03-15 06:15:54 -41

Участников: 19

Никто не пропустил ни одного боя!
2020-03-13 05:15:33 +57
Участников: 18 Война Собрано
liam Missed! 467 1/3
Tomer Y Missed! 1869
2020-03-11 01:25:29 +108
Участников: 18 Война Собрано
yair18 Missed! 1320 2/3
Orca 0/1 467 1/3
2020-03-09 00:29:26 +58
Участников: 17 Война Собрано
URI-ISRAEL Missed! 934 2/3
yair18 Missed! 880 2/3
Недисциплинированные Война Собрано
racheli
2020-03-27 Missed! 1401
amit king stars
2020-03-25 Missed! 1320
liam
2020-03-25 0/2 935 1/3
2020-03-23 0/1 1402 2/3
2020-03-21 0/1 467 1/3
2020-03-13 Missed! 467 1/3
hog rider
2020-03-23 0/1 1870 2/3
Clash Israel
2020-03-23 0/1 440 1/3
2020-03-21 0/1 1320 2/3
Lior the king
2020-03-23 Missed! 2337
2020-03-19 0/1 935 1/3
2020-03-17 Missed! 2337
URI-ISRAEL
2020-03-21 0/1 467 1/3
2020-03-09 Missed! 934 2/3
shahar
2020-03-19 0/1 1870 2/3
The Pro
2020-03-17 Missed! 2640
Adiri12
2020-03-17 Missed! 2337
yair18
2020-03-17 Missed! 1815 2/3
2020-03-11 Missed! 1320 2/3
2020-03-09 Missed! 880 2/3
Tomer Y
2020-03-13 Missed! 1869
Orca
2020-03-11 0/1 467 1/3

Перевод на русский язык:

  • ПасХа

Сообщай о проблемах с переводом на Deck Shop Discord