⚡รﻨ८ĸ⚡

#GUYYYQLV

13

5 418

6 832

Bez klanu

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Knight Minions Bomber Poziom 11 7000/2000 Cannon Poziom 12 5000/5000 Skeleton Barrel Poziom 12 5000/5000 Goblin Gang Firecracker   Royal Delivery   Mortar Skeleton Dragons   Tesla Barbarians Poziom 11 7000/2000 Minion Horde Rascals Royal Giant Poziom 11 7000/2000 Elite Barbarians Poziom 11 7000/2000 Royal Recruits Poziom 10 8000/1000 Heal Spirit Poziom 10 1786/400 Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Earthquake Poziom 10 642/400 Elixir Golem   Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Poziom 11 1800/800 Flying Machine Poziom 11 1800/800 Bomb Tower Poziom 10 2200/400 Zappies Poziom 10 1912/400 Battle Healer   Goblin Cage Poziom 11 338/800 Giant Goblin Hut Poziom 12 1000/1000 Inferno Tower Wizard Poziom 12 1000/1000 Royal Hogs Poziom 10 2200/400 Rocket Poziom 12 1000/1000 Elixir Collector Barbarian Hut Poziom 10 2200/400 Three Musketeers Mirror Poziom 11 212/100 Wall Breakers Poziom 9 92/20 Barbarian Barrel Poziom 12 8/200 Rage Poziom 10 123/50 Skeleton Army Poziom 11 178/100 Goblin Barrel Poziom 10 70/50 Tornado Guards Poziom 12 59/200 Clone Poziom 10 232/50 Baby Dragon Poziom 12 91/200 Hunter Poison Poziom 12 199/200 Dark Prince Freeze Prince Witch Poziom 12 105/200 Balloon Bowler Poziom 12 103/200 Cannon Cart Poziom 12 135/200 Electro Dragon Poziom 9 64/20 Executioner Poziom 11 105/100 Giant Skeleton Poziom 11 135/100 Lightning Poziom 12 190/200 X-Bow Goblin Giant Poziom 10 48/50 P.E.K.K.A Poziom 12 10/200 Golem Poziom 12 162/200 The Log Miner Princess Poziom 11 7/10 Ice Wizard Poziom 11 0/10 Bandit Poziom 11 4/10 Fisherman Poziom 9 2/2 Royal Ghost Poziom 10 2/4 Magic Archer Poziom 10 5/4 Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Poziom 12 6/20 Ram Rider Poziom 10 2/4 Graveyard Poziom 10 5/4 Sparky Poziom 11 4/10 Lava Hound Poziom 11 5/10 Mega Knight Poziom 10 1/4

Brakujące karty (5/99)

Jeszcze nie odblokowano (≤Arena 13)

Legendarki (17/17)

9 10 11 12 13
7/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 23
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 30
4/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 26
2/2
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→10: 5000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 34
2/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 32
4/4
1/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 29
6/20
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 14
2/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 32
4/4
1/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 29
4/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 26
5/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 25
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 33

Droga do MAXA (43/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
5000/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000
5000/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
400/400
800/800
586/1000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 414Czas requestowania:  ~35 dni
400/400
242/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1558Czas requestowania:  ~130 dni
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
400/400
800/800
712/1000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 288Czas requestowania:  ~24 dni
338/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1462Czas requestowania:  ~122 dni
1000/1000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000
1000/1000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
1000/1000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
100/100
112/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 88Czas requestowania:  ~22 tygodni
20/20
50/50
22/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 278Czas requestowania:  ~70 tygodni
8/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 192Czas requestowania:  ~48 tygodni
50/50
73/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 227Czas requestowania:  ~57 tygodni
100/100
78/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 122Czas requestowania:  ~31 tygodni
50/50
20/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 280Czas requestowania:  ~70 tygodni
59/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 141Czas requestowania:  ~36 tygodni
50/50
100/100
82/200
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 118Czas requestowania:  ~30 tygodni
91/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 109Czas requestowania:  ~28 tygodni
199/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 1Czas requestowania:  ~1 tygodni
105/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 95Czas requestowania:  ~24 tygodni
103/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 97Czas requestowania:  ~25 tygodni
135/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 65Czas requestowania:  ~17 tygodni
20/20
44/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 306Czas requestowania:  ~77 tygodni
100/100
5/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 195Czas requestowania:  ~49 tygodni
100/100
35/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 165Czas requestowania:  ~42 tygodni
190/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 10Czas requestowania:  ~3 tygodni
48/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 302Czas requestowania:  ~76 tygodni
10/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 190Czas requestowania:  ~48 tygodni
162/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 38Czas requestowania:  ~10 tygodni

Star points (8/99)

1 2 3 Koszt ulepszenia
Skeletons 45 000
Ice Spirit 10 000
Goblins 45 000
Spear Goblins 45 000
Zap 10 000
Bats 25 000
Fire Spirits 10 000
Giant Snowball 10 000
Archers 25 000
Arrows 45 000
Knight 45 000
Minions 45 000
Goblin Gang 45 000
Mortar 25 000
Tesla 25 000
Minion Horde 45 000
Rascals 25 000
Ice Golem 10 000
Tombstone 25 000
Mega Minion 15 000
Dart Goblin 25 000
Mini P.E.K.K.A 15 000
Musketeer 15 000
Hog Rider 35 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 25 000
Giant 15 000
Inferno Tower 25 000
Elixir Collector 25 000
Three Musketeers 25 000
Tornado 10 000
Hunter 45 000
Dark Prince 10 000
Freeze 10 000
Balloon 35 000
Miner 15 000
Night Witch 25 000
Inferno Dragon 35 000
Łączny koszt ulepszeń 990 000

Balans poziomów Króla / Kartβ (Poziom 13)

-4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
12 13
12 13
13
13
13
11 13
13
13
11 13
11 13
10 13
10 12 13
13
13
13
13
10 11 13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 13
10 13
10 12 13
11 13
13
12 13
13
12 13
10 13
12 13
13
10 13
13
11 12 13
9 11 13
12 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
13
12 13
10 12 13
12 13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
9 10 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
10 13
12 13
12 13
13
13
11 13
11 13
11 13
9 10 13
10 13
10 11 13
13
13
13
12 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord