Deck 4.6


Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Bosko!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Bosko!
Synergie Synergie decku Przeciętny

2 problemy 1 ostrzeżenia Czemu?

Brakujące karty w kolekcji

Goblin Cage

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

PROBLEM Za dużo tanków!

Masz za dużo dużych tanków. Zwykle jeden wystarcza. Tanki są kosztowne i ciężko mieć jednocześnie dwa na arenie. Rozważ pozostawienie tylko jednej:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
PROBLEM Za mało jednostek przeciw-powietrznych!

Potrzebujesz więcej niż jednej jednostki przeciw-powietrznej. Jedna może zostać zabita spellem lub ledwo co zagrana. Bezpieczniej mieć dwie lub trzy. Możesz mieć problemy z pokonaniem tych kart:

Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Średni koszt twojego decku jest bardzo wysoki, a ty nie masz pompki.

Jeśli masz tylko drogie jednoski, będzie ci ciężko reagować na zagrania wroga.

Możesz dodać Elixir collector do twojego decku. Oto on:

Naprawmy to!

I/LUB

Mógłbyś zamienić troche ze swoich drogich kart. Na przykład:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Podobne decki Podobne

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Wizard

Budowla obronna

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Cannon

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Wizard P.E.K.K.A Mega Knight

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

P.E.K.K.A Mega Knight

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Zap Fireball

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Elite Barbarians Mega Knight

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Fireball

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Elite Barbarians P.E.K.K.A Mega Knight

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Elite Barbarians

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Elite Barbarians Skeleton Army
Giant Snowball Cannon Skeleton Army
Zap Cannon Skeleton Army
Barbarian Barrel Cannon Elite Barbarians Wizard Skeleton Army
The Log Cannon Elite Barbarians Skeleton Army
Earthquake Cannon Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Elite Barbarians Wizard Skeleton Army P.E.K.K.A
Fireball Cannon Elite Barbarians Wizard Skeleton Army
Poison Cannon Wizard Skeleton Army
Lightning Cannon Elite Barbarians Wizard
Rocket Elite Barbarians Wizard

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Zap Fireball Wizard

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Zap Fireball Wizard Mega Knight

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Skeleton Army P.E.K.K.A Mega Knight

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Elite Barbarians Skeleton Army

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Wizard

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Dobrze

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Zap Cannon Skeleton Army Fireball Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A Mega Knight

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

12 Zap Cannon Skeleton Army Fireball

Synergie   4 8

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Zap + Elite Barbarians Fireball P.E.K.K.A Cannon Mega Knight
Cannon + Zap Skeleton Army
Elite Barbarians + Zap Fireball
Fireball + Zap Elite Barbarians Mega Knight
+ P.E.K.K.A
+ Cannon
+ Zap Wizard Mega Knight
+ P.E.K.K.A Zap Fireball

Kontry   63 81

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Fireball Mega Knight
Skeleton Army Wizard Zap Fireball
Wizard Skeleton Army Zap Mega Knight Fireball
Fireball
P.E.K.K.A Wizard Elite Barbarians Skeleton Army Cannon Mega Knight Fireball
Fireball Wizard
Mega Knight Wizard Cannon Skeleton Army P.E.K.K.A Fireball Elite Barbarians
Wizard Fireball Zap
Mega Knight P.E.K.K.A Fireball Wizard Skeleton Army Elite Barbarians
Elite Barbarians P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Cannon
Elite Barbarians Mega Knight Skeleton Army P.E.K.K.A Wizard Cannon
Mega Knight Wizard Skeleton Army
Wizard Zap Fireball
Zap Skeleton Army Fireball Mega Knight Wizard
P.E.K.K.A Mega Knight Skeleton Army Elite Barbarians Wizard
Skeleton Army Cannon Mega Knight P.E.K.K.A Elite Barbarians
Elite Barbarians Mega Knight P.E.K.K.A Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Cannon Elite Barbarians P.E.K.K.A Mega Knight
Wizard P.E.K.K.A Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army P.E.K.K.A Zap Fireball Elite Barbarians Wizard Cannon
Fireball Wizard Elite Barbarians
Fireball Wizard
P.E.K.K.A Fireball Elite Barbarians
Mega Knight Fireball Skeleton Army Zap P.E.K.K.A Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Cannon
Fireball
P.E.K.K.A Elite Barbarians Skeleton Army Cannon
Fireball Cannon
Skeleton Army Zap Elite Barbarians Fireball
Elite Barbarians Mega Knight Cannon Wizard Fireball
Fireball Wizard Mega Knight Cannon Elite Barbarians P.E.K.K.A Skeleton Army
Fireball
P.E.K.K.A Cannon Fireball
Fireball P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Knight Wizard Skeleton Army
Cannon Mega Knight Fireball Wizard Elite Barbarians Zap P.E.K.K.A Skeleton Army
Wizard Skeleton Army Mega Knight Zap Fireball
Skeleton Army Mega Knight Fireball Wizard Zap
Wizard Cannon Mega Knight Skeleton Army
Fireball Zap Wizard
Wizard
Fireball Wizard Mega Knight
Cannon Skeleton Army Zap P.E.K.K.A Mega Knight
Skeleton Army Elite Barbarians Mega Knight P.E.K.K.A Zap
Wizard Mega Knight Elite Barbarians Fireball
Wizard Fireball Zap Cannon
Elite Barbarians Skeleton Army P.E.K.K.A Cannon Mega Knight
P.E.K.K.A Mega Knight Skeleton Army Elite Barbarians Cannon
Wizard Fireball
P.E.K.K.A Skeleton Army Mega Knight Elite Barbarians Cannon
Elite Barbarians P.E.K.K.A Skeleton Army Mega Knight
P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Mega Knight Cannon Elite Barbarians
P.E.K.K.A Cannon Elite Barbarians Mega Knight
P.E.K.K.A Skeleton Army Elite Barbarians Cannon
Skeleton Army Cannon Elite Barbarians P.E.K.K.A
Skeleton Army Mega Knight P.E.K.K.A
Fireball Cannon Mega Knight Wizard
P.E.K.K.A Elite Barbarians Skeleton Army Mega Knight Zap Cannon
Wizard Skeleton Army P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Knight Zap
Elite Barbarians P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Mega Knight
Fireball Mega Knight Zap
Elite Barbarians Fireball Mega Knight P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Zap Cannon
Zap Skeleton Army Wizard Fireball
Skeleton Army P.E.K.K.A Mega Knight Wizard Elite Barbarians Fireball Cannon
Skeleton Army Mega Knight Elite Barbarians Fireball P.E.K.K.A
Skeleton Army P.E.K.K.A Mega Knight Wizard Elite Barbarians Zap Cannon
Skeleton Army Wizard Cannon Zap Mega Knight
Elite Barbarians P.E.K.K.A Zap Skeleton Army Mega Knight
Wizard Fireball Zap
P.E.K.K.A Mega Knight Wizard Cannon Elite Barbarians

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Zap Wizard Mega Knight Fireball Skeleton Army
Wizard Mega Knight
Mega Knight Zap Cannon Wizard Skeleton Army
Zap Mega Knight Wizard Cannon
Zap Fireball Wizard
Zap Wizard
Fireball Mega Knight Cannon Wizard
Skeleton Army Wizard Cannon Mega Knight Elite Barbarians
Wizard Fireball
Fireball Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Elite Barbarians
Wizard
Mega Knight Elite Barbarians
Fireball Zap
Cannon Fireball Mega Knight

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord