Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Bosko!
Synergie Synergie decku Dobrze

Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

Twój deck jest okej!

Podobne decki Podobne

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Musketeer Baby Dragon Ice Wizard

Budowla obronne

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Tombstone

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Royal Giant Tombstone Musketeer Baby Dragon Ice Wizard

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Royal Giant

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Barbarian Barrel Tornado Lightning

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Royal Giant

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Lightning

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Royal Giant Barbarian Barrel Baby Dragon

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Royal Giant
Giant Snowball Tombstone Musketeer Baby Dragon
Zap Royal Giant Tombstone
Barbarian Barrel Tombstone Musketeer Ice Wizard
The Log Royal Giant Tombstone Musketeer
Earthquake Tombstone
Arrows Tombstone
Royal Delivery Musketeer Baby Dragon Ice Wizard
Fireball Tombstone Musketeer Baby Dragon Ice Wizard
Poison Tombstone Musketeer Ice Wizard
Lightning Tombstone Musketeer Baby Dragon Ice Wizard
Rocket Musketeer

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Tornado Baby Dragon Ice Wizard

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Ice Wizard

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Tombstone Tornado Baby Dragon Ice Wizard

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Royal Giant

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Musketeer Ice Wizard

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

RIP

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Barbarian Barrel Tombstone Tornado Ice Wizard Musketeer Baby Dragon Royal Giant Lightning

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

11 Barbarian Barrel Tombstone Tornado Ice Wizard

Synergie   3 7

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Royal Giant + Ice Wizard Lightning Tombstone Tornado
Tombstone + Royal Giant Barbarian Barrel
Musketeer + Baby Dragon Ice Wizard Tornado Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Musketeer Tombstone Ice Wizard
+ Ice Wizard Royal Giant Baby Dragon Musketeer
+ Musketeer Tornado
+ Royal Giant
+ Royal Giant Musketeer Tornado Barbarian Barrel

Kontry   62 85

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado
Ice Wizard Tornado Baby Dragon Lightning Musketeer
Barbarian Barrel Tornado Ice Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Barbarian Barrel
Royal Giant Tombstone Baby Dragon Musketeer Lightning Ice Wizard Barbarian Barrel
Baby Dragon Ice Wizard Lightning Musketeer
Baby Dragon Ice Wizard Musketeer Tornado
Baby Dragon Musketeer Tornado Ice Wizard
Barbarian Barrel Lightning Baby Dragon
Tombstone Musketeer Ice Wizard
Tombstone Lightning Tornado Musketeer Ice Wizard
Baby Dragon Barbarian Barrel
Musketeer Lightning Tombstone Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado Ice Wizard Musketeer
Musketeer
Tombstone Ice Wizard Musketeer Tornado
Lightning Tornado Musketeer Barbarian Barrel Baby Dragon
Tornado Tombstone Musketeer Ice Wizard
Ice Wizard Baby Dragon Musketeer
Tombstone Lightning Barbarian Barrel Tornado Musketeer Ice Wizard
Royal Giant Musketeer Tombstone Lightning Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard
Lightning Tornado Baby Dragon Ice Wizard Musketeer
Lightning Royal Giant Musketeer Baby Dragon
Tornado Barbarian Barrel Lightning Ice Wizard Baby Dragon
Musketeer
Lightning
Tornado Tombstone Ice Wizard Musketeer
Lightning Royal Giant Ice Wizard Musketeer Barbarian Barrel
Lightning Royal Giant Barbarian Barrel Tombstone Musketeer Ice Wizard
Lightning Tornado Tombstone Ice Wizard Musketeer Baby Dragon Barbarian Barrel
Tombstone Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado
Lightning
Musketeer Royal Giant Baby Dragon Ice Wizard Lightning
Lightning Tornado Tombstone
Tombstone Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard Tornado
Barbarian Barrel Tornado Ice Wizard Baby Dragon
Tornado Barbarian Barrel Musketeer Baby Dragon Lightning
Tornado Baby Dragon Barbarian Barrel Ice Wizard Musketeer
Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Baby Dragon Musketeer Ice Wizard Lightning Tornado
Lightning Musketeer
Ice Wizard Musketeer Tombstone Barbarian Barrel Tornado
Tombstone Ice Wizard
Lightning Barbarian Barrel Ice Wizard Tornado Musketeer Baby Dragon
Musketeer Lightning Tombstone Ice Wizard Tornado
Lightning Musketeer Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Lightning Musketeer Tombstone
Lightning Ice Wizard Musketeer Baby Dragon
Musketeer Ice Wizard Barbarian Barrel
Tombstone Tornado Ice Wizard
Lightning Royal Giant Tombstone Musketeer Barbarian Barrel
Musketeer
Tombstone Musketeer Tornado Ice Wizard
Tombstone Tornado
Tornado Tombstone Musketeer Ice Wizard
Barbarian Barrel Tornado Tombstone Lightning Baby Dragon Musketeer Ice Wizard
Tombstone Barbarian Barrel Ice Wizard Musketeer
Baby Dragon Lightning Musketeer
Tombstone Ice Wizard Tornado Barbarian Barrel Musketeer
Lightning Barbarian Barrel Baby Dragon
Lightning Ice Wizard Musketeer Baby Dragon Tornado
Lightning Musketeer Baby Dragon Tombstone Ice Wizard Tornado
Tombstone Musketeer Tornado Lightning Ice Wizard
Lightning Barbarian Barrel Musketeer Baby Dragon Tornado
Tornado Lightning Ice Wizard Musketeer Tombstone
Ice Wizard Tombstone Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Lightning Tombstone Barbarian Barrel Ice Wizard Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Tornado Ice Wizard

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Baby Dragon Ice Wizard Tornado Barbarian Barrel Musketeer Tombstone
Barbarian Barrel Tombstone Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Musketeer Ice Wizard Tornado
Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado Musketeer Ice Wizard
Baby Dragon Tornado Ice Wizard Musketeer
Tornado Barbarian Barrel Musketeer Tombstone Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard Tornado Musketeer
Ice Wizard Musketeer Tombstone Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado
Musketeer Baby Dragon Ice Wizard Tornado
Lightning Musketeer Baby Dragon Royal Giant
Musketeer Royal Giant
Barbarian Barrel Tornado
Musketeer Tornado
Royal Giant Barbarian Barrel Lightning Musketeer Baby Dragon
Lightning Barbarian Barrel Ice Wizard Musketeer

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord