Deck 2.9


Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Dobrze
Synergie Synergie decku Dobrze

1 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

Uwaga Brak spella zadającego średnie lub wysokie obrażenia.

Dobrze mieć jeden spell o średnim lub dużym damage'u w decku. Możesz go użyć wobec grup jednostek lub by dobić wieżę. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Bats Fire Spirits Musketeer Furnace

Budowla obronna

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Furnace

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Bats Musketeer Valkyrie Furnace

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Miner

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Zap

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Miner

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Miner

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Fire Spirits Valkyrie

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Valkyrie Miner

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Bats Miner
Giant Snowball Bats Fire Spirits
Zap Goblins Bats Fire Spirits
Barbarian Barrel Goblins Fire Spirits Musketeer
The Log Goblins Fire Spirits Furnace
Earthquake Furnace
Arrows Goblins Bats Fire Spirits
Royal Delivery Goblins Bats Fire Spirits Musketeer
Fireball Musketeer Furnace
Poison Bats Musketeer Furnace
Lightning Musketeer Valkyrie Furnace
Rocket Musketeer Valkyrie Furnace

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Zap Fire Spirits Furnace

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Zap Fire Spirits Valkyrie Furnace

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Bats Fire Spirits Miner

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Goblins Fire Spirits Musketeer Furnace

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Dobrze

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Goblins Zap Bats Fire Spirits Miner Musketeer Valkyrie Furnace

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

8 Goblins Zap Bats Fire Spirits

Synergie   4 8

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Goblins + Miner Valkyrie Furnace
Zap + Miner Fire Spirits
Bats + Miner Valkyrie
Fire Spirits + Miner Zap Furnace
+ Valkyrie Miner
+ Goblins Musketeer Bats
+ Miner Fire Spirits Goblins
+ Goblins Zap Bats Fire Spirits Musketeer Furnace

Kontry   43 81

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Valkyrie Furnace Zap Bats Fire Spirits Musketeer
Zap Valkyrie Furnace Fire Spirits
Miner
Furnace Musketeer Miner Bats Valkyrie
Fire Spirits Furnace Musketeer Valkyrie Goblins
Furnace Fire Spirits Zap Musketeer Goblins
Valkyrie Furnace Goblins
Musketeer Bats Furnace
Valkyrie Musketeer Furnace Fire Spirits
Valkyrie
Musketeer Furnace Fire Spirits Bats Zap
Miner Fire Spirits Valkyrie Goblins Zap Musketeer
Valkyrie Musketeer
Fire Spirits Musketeer Bats Miner Goblins Valkyrie
Musketeer Goblins Valkyrie Bats Fire Spirits Miner
Furnace Bats Musketeer Fire Spirits Goblins
Valkyrie Musketeer Bats
Furnace Goblins Zap Valkyrie Musketeer Fire Spirits
Musketeer Furnace Miner
Musketeer Furnace Bats Fire Spirits
Valkyrie Zap Fire Spirits
Musketeer Bats
Furnace Valkyrie Goblins Bats Musketeer
Musketeer Miner Furnace
Valkyrie Musketeer Miner
Fire Spirits Valkyrie Furnace
Miner
Musketeer Valkyrie Furnace
Furnace Fire Spirits Valkyrie
Furnace Valkyrie Fire Spirits Zap
Zap Furnace Valkyrie Bats Fire Spirits
Fire Spirits Bats Zap Goblins Valkyrie Furnace Musketeer
Fire Spirits Valkyrie Goblins Musketeer Furnace Bats
Zap Fire Spirits
Musketeer
Valkyrie Musketeer
Valkyrie Musketeer Zap Miner
Valkyrie Zap Goblins Fire Spirits
Valkyrie Furnace Musketeer
Musketeer Furnace Zap Bats Fire Spirits
Bats Musketeer Miner
Musketeer Valkyrie
Musketeer
Musketeer Valkyrie Miner
Valkyrie
Musketeer Miner Valkyrie Furnace
Valkyrie Musketeer
Bats Goblins Furnace Musketeer
Furnace Bats
Goblins Fire Spirits Musketeer Valkyrie Bats
Miner Musketeer Valkyrie Goblins Bats Fire Spirits
Goblins Zap Valkyrie Fire Spirits Bats Musketeer Furnace
Bats Zap Valkyrie Musketeer
Valkyrie Musketeer
Valkyrie Zap
Valkyrie Furnace Musketeer Fire Spirits Zap
Zap Musketeer Fire Spirits Bats
Valkyrie Fire Spirits Musketeer
Valkyrie Goblins Fire Spirits Musketeer
Zap Furnace Musketeer Goblins
Goblins Valkyrie Bats Furnace Zap
Zap Valkyrie Furnace Fire Spirits Goblins Miner
Musketeer Furnace Bats Zap
Valkyrie Bats Furnace

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Zap Fire Spirits Valkyrie Furnace Musketeer Bats
Bats Goblins Furnace Fire Spirits
Furnace Fire Spirits Zap Goblins Bats Musketeer Valkyrie
Zap Fire Spirits Goblins Musketeer Valkyrie
Zap Musketeer Fire Spirits Furnace Bats
Fire Spirits Zap Furnace Valkyrie Musketeer Goblins
Fire Spirits Musketeer Valkyrie Goblins
Valkyrie Musketeer Bats Goblins Miner Fire Spirits
Furnace Fire Spirits Musketeer
Bats Valkyrie
Musketeer
Musketeer Valkyrie
Fire Spirits
Musketeer
Musketeer Furnace Zap Fire Spirits
Musketeer
Zap Furnace Goblins Miner Musketeer Fire Spirits Bats
Bats Valkyrie Musketeer Goblins
Zap
Musketeer Valkyrie Fire Spirits

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord