Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Dobrze
Synergie Synergie decku Przeciętny

1 problemy 3 ostrzeżenia Czemu?

Brakujące karty w kolekcji

Fisherman Mega Knight

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

PROBLEM Brak spella zadającego obrażenia wieżom!

Często zdarza się, że przeciwnikowi zostaje końcówka HP na wieży pod koniec meczu. Nie masz żadnych spelli, zeby to wykończyć. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak spella zadającego małe obrażenia.

Często w końcówce meczu, na wieży wroga zostaje raptem kilka HP. Nie masz zaklęć mogących ją wykończyć. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak spella zadającego średnie lub wysokie obrażenia.

Dobrze mieć jeden spell o średnim lub dużym damage'u w decku. Możesz go użyć wobec grup jednostek lub by dobić wieżę. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak kart mogących zresetować/zmienić cel niektórych kart.

Te karty mogą być bardzo niebezpieczne, gdy pozwolisz im się naładować. Lub gdy skupiły się na twojej wieży i nie masz sposobu na odciągnięcie ich uwagi. Na przykład:

Żeby lepiej z nimi walczyć, potrzebujesz kart mogących resetować atak. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Princess

Budowla obronne

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Goblin Hut Barbarian Hut

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Princess

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Miner

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Brak

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Miner Princess

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Miner

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Spear Goblins Princess

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Miner

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner
Giant Snowball Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Miner Princess
Zap Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Princess
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
The Log Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Earthquake Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army
Arrows Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Princess
Royal Delivery Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Skeleton Army Miner Princess
Fireball Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Poison Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Lightning Goblin Hut Wizard Barbarian Hut
Rocket Goblin Hut Wizard Barbarian Hut

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Wizard Princess

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Wizard Princess

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner Princess

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Skeleton Army Princess

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Wizard

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Przeciętny

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner Princess Goblin Hut Wizard Barbarian Hut

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

10 Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner

Synergie   3 6

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Spear Goblins + Miner Princess
Bats + Miner
Goblin Hut + Miner Barbarian Hut
Wizard +
+ Princess Miner Goblin Hut
+ Miner Princess
+ Spear Goblins Bats Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army
+ Spear Goblins Barbarian Hut Skeleton Army

Kontry   49 75

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Bats Princess
Spear Goblins Princess Goblin Hut Wizard Bats Skeleton Army Barbarian Hut
Skeleton Army Princess Wizard
Miner Princess
Wizard Bats Goblin Hut Barbarian Hut Miner Skeleton Army
Barbarian Hut Wizard
Princess Wizard Barbarian Hut Skeleton Army
Princess Wizard
Wizard Princess Skeleton Army
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Wizard Bats
Skeleton Army Wizard
Wizard Skeleton Army
Wizard Spear Goblins Bats Princess
Skeleton Army Spear Goblins Miner Princess Wizard
Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Miner Barbarian Hut Bats Spear Goblins
Spear Goblins Princess Miner Skeleton Army Bats
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Princess Wizard Bats
Skeleton Army Barbarian Hut Wizard
Princess Miner Wizard
Spear Goblins Princess Wizard Bats
Princess
Skeleton Army Princess Wizard
Bats Skeleton Army
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Barbarian Hut Princess Miner Goblin Hut
Skeleton Army Miner Princess Barbarian Hut Goblin Hut Spear Goblins Bats
Wizard Princess Miner
Wizard Goblin Hut Princess Skeleton Army
Miner
Goblin Hut Princess
Skeleton Army Wizard Princess
Goblin Hut Wizard Skeleton Army Barbarian Hut
Princess Skeleton Army Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Wizard Princess Bats
Wizard Bats Princess Spear Goblins Skeleton Army
Princess Wizard
Wizard Princess
Princess Wizard
Skeleton Army Miner
Skeleton Army Goblin Hut Spear Goblins Barbarian Hut
Princess Wizard
Wizard Princess Goblin Hut Bats Spear Goblins Barbarian Hut
Skeleton Army Bats Miner
Skeleton Army
Wizard
Skeleton Army Princess Miner
Skeleton Army
Skeleton Army Miner Wizard
Skeleton Army Bats
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Skeleton Army Bats Spear Goblins
Miner Princess Bats Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Bats Barbarian Hut Spear Goblins
Wizard Skeleton Army Bats
Skeleton Army Spear Goblins Wizard Goblin Hut
Princess Skeleton Army Wizard
Princess Bats Skeleton Army Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Princess Spear Goblins
Skeleton Army Goblin Hut Wizard Barbarian Hut
Skeleton Army Wizard Princess Bats Spear Goblins
Skeleton Army Miner Spear Goblins Princess
Bats Goblin Hut Barbarian Hut Princess Wizard Spear Goblins
Wizard Bats Barbarian Hut

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Wizard Spear Goblins Princess Bats Skeleton Army
Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Wizard Spear Goblins Bats Princess
Princess Wizard Spear Goblins
Princess Bats Wizard Spear Goblins
Princess Wizard Spear Goblins
Princess Wizard
Skeleton Army Spear Goblins Miner Princess Wizard Bats
Wizard Princess Spear Goblins
Skeleton Army Princess
Skeleton Army
Princess Wizard
Goblin Hut Princess Barbarian Hut
Princess

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord