Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Wspaniale!
Synergie Synergie decku Dobrze

1 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

Uwaga Brak kart mogących zresetować/zmienić cel niektórych kart.

Te karty mogą być bardzo niebezpieczne, gdy pozwolisz im się naładować. Lub gdy skupiły się na twojej wieży i nie masz sposobu na odciągnięcie ich uwagi. Na przykład:

Żeby lepiej z nimi walczyć, potrzebujesz kart mogących resetować atak. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Fire Spirits Inferno Tower Baby Dragon

Budowla obronne

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Inferno Tower

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Knight Baby Dragon

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Hog Rider

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Fireball Barbarian Barrel

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Fireball

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider Barbarian Barrel Baby Dragon

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Fire Spirits Hog Rider Baby Dragon
Zap Fire Spirits Inferno Tower
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Inferno Tower
The Log Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Earthquake Hog Rider Inferno Tower
Arrows Fire Spirits
Royal Delivery Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider Baby Dragon
Fireball Hog Rider Inferno Tower Baby Dragon
Poison Inferno Tower
Lightning Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Baby Dragon
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Fire Spirits Fireball Baby Dragon

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Fire Spirits Fireball Barbarian Barrel Baby Dragon

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Baby Dragon

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Fire Spirits

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Dobrze

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Fireball Mini P.E.K.K.A Hog Rider Baby Dragon Inferno Tower

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

11 Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Fireball

Synergie   5 7

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Fire Spirits + Mini P.E.K.K.A Knight Hog Rider Inferno Tower
Knight + Fire Spirits Hog Rider Inferno Tower Baby Dragon Barbarian Barrel
Fireball + Hog Rider
Mini P.E.K.K.A + Fire Spirits Baby Dragon Hog Rider
+ Fire Spirits Fireball Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel
+ Knight Fire Spirits Barbarian Barrel
+ Knight Hog Rider Inferno Tower
+ Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Kontry   56 83

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Fireball Baby Dragon Knight Barbarian Barrel
Baby Dragon Knight Fireball Fire Spirits Inferno Tower
Barbarian Barrel Baby Dragon Fireball Knight Fire Spirits
Fireball Baby Dragon Knight Barbarian Barrel
Inferno Tower Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel Fireball Hog Rider
Baby Dragon Fireball
Baby Dragon Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Fireball
Fire Spirits Fireball Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Mini P.E.K.K.A Fireball Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Knight
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Knight Inferno Tower
Baby Dragon Barbarian Barrel
Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Barbarian Barrel Fireball Fire Spirits Knight Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Fire Spirits Knight
Fire Spirits Fireball Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Baby Dragon Knight
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Knight Fire Spirits
Baby Dragon Inferno Tower Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Fireball
Hog Rider Knight Barbarian Barrel Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Fire Spirits Barbarian Barrel
Knight Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Fireball Knight
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Knight
Fireball Knight Hog Rider Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Fire Spirits Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Baby Dragon Fireball Barbarian Barrel Knight
Fireball Fire Spirits Baby Dragon Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Fireball
Baby Dragon Fireball
Fireball Fire Spirits
Fireball Barbarian Barrel Fire Spirits Inferno Tower Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Fire Spirits Barbarian Barrel Fireball Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Knight Barbarian Barrel
Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Baby Dragon Inferno Tower Knight
Fireball Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Barbarian Barrel Knight
Fire Spirits Inferno Tower Knight Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Fireball Knight Barbarian Barrel
Inferno Tower Fire Spirits Fireball
Inferno Tower Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight Inferno Tower Barbarian Barrel
Fireball Baby Dragon
Knight Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Knight Inferno Tower
Hog Rider Barbarian Barrel Knight Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Knight
Inferno Tower Knight
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Knight
Knight Mini P.E.K.K.A Fire Spirits
Fireball Barbarian Barrel Knight Fire Spirits Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight Barbarian Barrel Fire Spirits Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Knight
Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Barbarian Barrel
Fireball Barbarian Barrel Knight Baby Dragon Mini P.E.K.K.A
Fire Spirits Baby Dragon Knight Fireball
Fireball Fire Spirits Baby Dragon
Knight Fire Spirits Inferno Tower Fireball Mini P.E.K.K.A
Knight Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Knight Barbarian Barrel Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Baby Dragon Barbarian Barrel Inferno Tower Knight
Inferno Tower Baby Dragon Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Knight

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Baby Dragon Barbarian Barrel Fire Spirits Fireball Knight
Barbarian Barrel Knight Baby Dragon Fire Spirits
Fire Spirits Barbarian Barrel Knight Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Barbarian Barrel Knight
Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon
Barbarian Barrel Fireball Fire Spirits Knight Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight Baby Dragon Inferno Tower Barbarian Barrel Fire Spirits
Baby Dragon Fire Spirits Fireball
Fireball Baby Dragon
Barbarian Barrel Fire Spirits
Mini P.E.K.K.A Knight
Fireball Fire Spirits Barbarian Barrel Baby Dragon
Fireball Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord