Deck 4.0


Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Wspaniale!
Synergie Synergie decku Wspaniale!

1 problemy 1 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

PROBLEM Brak jednostki przeciw-powietrznej z dużym damage'm!

Nie masz jednostki. która atakuje powietrze i ma dużego damage'a. Możesz mieć problemy z pokonaniem tych kart:

Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak kart mogących zresetować/zmienić cel niektórych kart.

Te karty mogą być bardzo niebezpieczne, gdy pozwolisz im się naładować. Lub gdy skupiły się na twojej wieży i nie masz sposobu na odciągnięcie ich uwagi. Na przykład:

Żeby lepiej z nimi walczyć, potrzebujesz kart mogących resetować atak. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Dart Goblin Witch

Budowla obronna

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Brak

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Valkyrie Witch P.E.K.K.A

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Hog Rider P.E.K.K.A

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Tornado Poison The Log

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Hog Rider

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Poison

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Dart Goblin Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Hog Rider Valkyrie

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Witch
Zap Dart Goblin Witch
Barbarian Barrel Dart Goblin Valkyrie Witch
The Log Dart Goblin Hog Rider Witch
Earthquake Hog Rider Witch
Arrows Dart Goblin Witch
Royal Delivery Dart Goblin Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
Fireball Dart Goblin Hog Rider Witch
Poison Dart Goblin Witch
Lightning Valkyrie Witch
Rocket Hog Rider Valkyrie Witch

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Tornado Poison Witch

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Valkyrie Tornado Poison The Log

Info o ladderze Ladder

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Valkyrie Tornado Poison P.E.K.K.A

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Dart Goblin Witch

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

RIP

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider Valkyrie Poison Witch P.E.K.K.A

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

12 The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider

Synergie   4 8

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Dart Goblin + Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
Hog Rider + The Log Poison Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch P.E.K.K.A
Valkyrie + Dart Goblin Hog Rider Tornado Witch P.E.K.K.A
Tornado + Poison Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
+ Hog Rider Tornado P.E.K.K.A The Log
+ Tornado Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
+ Poison Witch The Log Valkyrie Tornado Hog Rider Dart Goblin
+ Hog Rider Poison P.E.K.K.A

Kontry   57 84

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Dart Goblin Valkyrie Tornado The Log Poison
Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin The Log Witch
Poison Tornado Valkyrie The Log Witch
Poison Dart Goblin The Log
P.E.K.K.A Dart Goblin Hog Rider Witch Poison Valkyrie
Poison Dart Goblin
Poison Tornado The Log Valkyrie P.E.K.K.A
Poison Tornado Witch
Valkyrie P.E.K.K.A Poison Witch The Log
P.E.K.K.A The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch The Log
Poison Valkyrie The Log Witch
Dart Goblin Witch Tornado Poison
Poison The Log Tornado Dart Goblin Witch Valkyrie
Witch Valkyrie P.E.K.K.A
Dart Goblin Witch Valkyrie Tornado P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin
Tornado P.E.K.K.A The Log Witch
Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Witch The Log Valkyrie Tornado Dart Goblin
Poison Dart Goblin The Log Hog Rider Witch
Poison Witch Tornado Dart Goblin
P.E.K.K.A Dart Goblin Poison
Poison The Log Tornado P.E.K.K.A Valkyrie Witch
P.E.K.K.A
Witch Poison
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
Hog Rider Witch Poison The Log
Dart Goblin Witch
Poison Tornado The Log Valkyrie
Valkyrie Poison Tornado P.E.K.K.A The Log
Poison
P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin Witch The Log Poison
Poison P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Witch Poison Tornado P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Tornado The Log Dart Goblin Witch Valkyrie
Tornado The Log Dart Goblin Valkyrie
Tornado Valkyrie Poison Witch The Log Dart Goblin
Tornado Poison The Log
Tornado Poison Witch Dart Goblin
Valkyrie Witch Poison
Valkyrie Tornado Witch The Log P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A The Log Witch
Poison Valkyrie The Log Witch Tornado Dart Goblin
Tornado Poison Witch Dart Goblin
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Dart Goblin
Valkyrie P.E.K.K.A Dart Goblin
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Poison Hog Rider Valkyrie
P.E.K.K.A Witch Valkyrie
P.E.K.K.A Tornado The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Witch
Tornado Valkyrie The Log Dart Goblin P.E.K.K.A Witch
The Log Dart Goblin Poison Valkyrie Tornado
P.E.K.K.A Poison Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch Poison
Tornado Witch Poison P.E.K.K.A Valkyrie
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log
Poison Tornado Dart Goblin Witch P.E.K.K.A Valkyrie
Witch Dart Goblin Poison Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Witch
Valkyrie Dart Goblin Poison The Log P.E.K.K.A Tornado
The Log P.E.K.K.A Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Valkyrie Poison Witch Tornado The Log
P.E.K.K.A Valkyrie Witch
Dart Goblin Tornado Poison Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Valkyrie Witch Poison The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin The Log Witch Poison
The Log Poison Dart Goblin Witch Tornado Valkyrie
Tornado The Log Valkyrie Witch Poison Dart Goblin
Tornado Poison Dart Goblin Witch
Tornado Dart Goblin The Log Poison Valkyrie Witch
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log Witch Tornado
Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch
Poison Tornado Dart Goblin Witch
Dart Goblin Poison
Valkyrie Dart Goblin
The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin Tornado Witch
The Log Poison Witch
Witch Dart Goblin Poison Valkyrie

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord