Deck 3.8


Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Wspaniale!
Synergie Synergie decku Przeciętny

1 problemy 2 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

PROBLEM Brak spella zadającego obrażenia wieżom!

Często zdarza się, że przeciwnikowi zostaje końcówka HP na wieży pod koniec meczu. Nie masz żadnych spelli, zeby to wykończyć. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak spella zadającego małe obrażenia.

Często w końcówce meczu, na wieży wroga zostaje raptem kilka HP. Nie masz zaklęć mogących ją wykończyć. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak spella zadającego średnie lub wysokie obrażenia.

Dobrze mieć jeden spell o średnim lub dużym damage'u w decku. Możesz go użyć wobec grup jednostek lub by dobić wieżę. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Bats Wizard Baby Dragon Electro Wizard

Budowla obronna

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Brak

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Bats Knight Wizard Baby Dragon Giant Skeleton Electro Wizard

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Goblin Barrel

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Brak

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Goblin Barrel

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Goblin Barrel

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Knight Baby Dragon Giant Skeleton

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Goblin Barrel Giant Skeleton Electro Wizard

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Bats Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton
Giant Snowball Bats Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon
Zap Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Knight Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton Electro Wizard
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Bats Knight Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Giant Skeleton Electro Wizard
Fireball Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Poison Bats Wizard Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Knight Wizard Baby Dragon Electro Wizard
Rocket Wizard

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Wizard Baby Dragon

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Wizard Baby Dragon

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Bats Knight Skeleton Army Baby Dragon Giant Skeleton

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Skeleton Army Goblin Barrel

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Wizard Goblin Barrel Electro Wizard

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Słabo

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Bats Knight Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard Wizard Giant Skeleton

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

11 Bats Knight Skeleton Army Goblin Barrel

Synergie   4 8

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Bats + Knight Giant Skeleton
Knight + Goblin Barrel Electro Wizard Bats Baby Dragon Wizard
Wizard + Giant Skeleton Knight
Skeleton Army + Goblin Barrel
+ Knight Skeleton Army Electro Wizard
+ Knight Electro Wizard
+ Wizard Bats
+ Knight Goblin Barrel Baby Dragon

Kontry   51 85

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Baby Dragon Electro Wizard Bats Knight
Electro Wizard Bats Baby Dragon Knight Skeleton Army Wizard
Electro Wizard Wizard Skeleton Army Knight Baby Dragon Giant Skeleton
Knight Baby Dragon Electro Wizard
Knight Wizard Giant Skeleton Baby Dragon Bats Skeleton Army Electro Wizard Goblin Barrel
Wizard Baby Dragon Electro Wizard
Wizard Baby Dragon Electro Wizard Giant Skeleton Skeleton Army
Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Baby Dragon Skeleton Army Knight Giant Skeleton
Skeleton Army Bats Knight Wizard Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton Knight Wizard
Baby Dragon Skeleton Army Giant Skeleton Wizard
Wizard Bats Baby Dragon Electro Wizard
Wizard Knight Baby Dragon Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Knight Wizard
Skeleton Army Bats Electro Wizard Knight
Bats Baby Dragon Giant Skeleton Electro Wizard Skeleton Army Knight
Skeleton Army Knight Electro Wizard Bats
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Knight Bats
Skeleton Army Electro Wizard Wizard Knight Giant Skeleton
Electro Wizard Wizard Goblin Barrel Baby Dragon Knight
Wizard Baby Dragon Bats Electro Wizard
Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton
Skeleton Army Knight Bats
Knight
Skeleton Army Electro Wizard Bats Knight
Goblin Barrel Electro Wizard Knight
Skeleton Army Electro Wizard Bats Giant Skeleton
Giant Skeleton Baby Dragon Electro Wizard Knight Wizard
Wizard Baby Dragon Electro Wizard Skeleton Army
Goblin Barrel
Baby Dragon Electro Wizard
Giant Skeleton Wizard Skeleton Army
Baby Dragon Wizard Skeleton Army Electro Wizard
Wizard Electro Wizard Skeleton Army Bats Baby Dragon
Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon Bats Wizard
Wizard Baby Dragon Skeleton Army Electro Wizard Bats Knight
Wizard Electro Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Knight
Knight Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Knight
Skeleton Army Knight Electro Wizard Giant Skeleton
Electro Wizard Wizard Giant Skeleton Knight Baby Dragon
Wizard Electro Wizard Bats
Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon Bats Knight Giant Skeleton
Knight Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton
Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Knight Skeleton Army Giant Skeleton Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton Knight
Skeleton Army Knight Electro Wizard Wizard Giant Skeleton Goblin Barrel
Knight Giant Skeleton
Skeleton Army Bats Knight Electro Wizard
Skeleton Army Knight Bats Electro Wizard
Knight Skeleton Army Electro Wizard Bats
Electro Wizard Baby Dragon Knight Bats Goblin Barrel Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Knight Giant Skeleton Bats
Baby Dragon Skeleton Army Bats Knight Electro Wizard Wizard
Knight Electro Wizard Giant Skeleton Skeleton Army Wizard
Giant Skeleton Electro Wizard Knight Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Knight Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Wizard Bats Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Knight Electro Wizard Wizard
Knight Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Skeleton Army Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Bats Wizard Baby Dragon Knight
Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Knight Giant Skeleton
Bats Electro Wizard Baby Dragon Wizard
Knight Bats Giant Skeleton Wizard

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Baby Dragon Electro Wizard Wizard Bats Skeleton Army Knight
Wizard Knight Bats Electro Wizard Baby Dragon
Skeleton Army Wizard Baby Dragon Electro Wizard Knight Bats
Wizard Baby Dragon Electro Wizard Knight
Baby Dragon Electro Wizard Wizard Bats
Knight Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard Knight Wizard
Skeleton Army Knight Baby Dragon Wizard Giant Skeleton Bats Electro Wizard
Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Baby Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Wizard
Electro Wizard Knight
Electro Wizard Baby Dragon
Knight Electro Wizard

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord