Deck 3.8


Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Wspaniale!
Elastyczność Elastyczność decku Wspaniale!
Synergie Synergie decku Dobrze

2 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

Info Brak tanich kart.

Jeśli twój deck będzie miał tylko wysoko kosztowne jednostki, będzie ci trudniej zareagować szybko w czasie obrony szybkich jednostek. Również tani cykl kart pomaga ci zdobyć szybciej warunki wygranej i pozwala ci zagrywać karty częściej, w ten sposób zwyciężając łatwiej. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak kart mogących zresetować/zmienić cel niektórych kart.

Te karty mogą być bardzo niebezpieczne, gdy pozwolisz im się naładować. Lub gdy skupiły się na twojej wieży i nie masz sposobu na odciągnięcie ich uwagi. Na przykład:

Żeby lepiej z nimi walczyć, potrzebujesz kart mogących resetować atak. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Podobne decki Podobne

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Archers Minions Musketeer

Budowla obronna

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Brak

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Archers Knight Musketeer Giant Prince

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Giant

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Arrows Fireball

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Giant Prince

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Fireball

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Knight Giant Prince

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Knight

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Minions Giant Prince
Giant Snowball Minions
Zap Minions Prince
Barbarian Barrel Archers Musketeer
The Log Archers Prince
Earthquake
Arrows Archers Minions
Royal Delivery Archers Minions Musketeer
Fireball Archers Minions Musketeer
Poison Archers Minions Musketeer
Lightning Musketeer Prince
Rocket Musketeer Prince

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Arrows Fireball

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Arrows Fireball

Info o ladderze Ladder

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Arrows Knight Prince

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Giant

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Minions Musketeer

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Bosko!

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Archers Arrows Knight Minions Fireball Musketeer Giant Prince

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

12 Archers Arrows Knight Minions

Synergie   5 7

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Archers + Knight Giant
Arrows + Knight Giant Prince
Knight + Archers Musketeer Minions Arrows
Minions + Giant Knight
+ Giant
+ Knight Giant
+ Minions Musketeer Prince Arrows Fireball Archers
+ Giant Arrows

Kontry   54 81

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Archers Knight Arrows Fireball Musketeer Minions
Arrows Knight Fireball Archers
Fireball Arrows Knight
Knight Giant Archers Fireball Prince Musketeer Minions
Minions Fireball Archers Musketeer
Arrows Fireball Musketeer Archers Minions
Prince Fireball Arrows Knight
Prince Knight Minions Archers Musketeer
Prince Knight Minions Musketeer
Archers Musketeer Minions Fireball
Arrows Knight Fireball Archers Musketeer
Musketeer Prince Knight
Archers Musketeer Knight Prince Minions
Musketeer Prince Fireball Minions Knight
Knight Minions Musketeer Prince
Minions Knight Musketeer
Fireball Knight Minions Prince Musketeer
Musketeer Giant Archers Knight Fireball
Fireball Musketeer Minions Archers
Fireball Arrows
Musketeer Prince Minions Knight
Knight Fireball
Prince Archers Knight Minions Musketeer
Musketeer Fireball Giant Knight
Prince Knight Fireball Musketeer
Fireball
Fireball
Musketeer Minions Giant Fireball
Fireball
Fireball Arrows Prince Archers
Archers Minions Arrows Fireball
Arrows Fireball Minions Archers Musketeer
Arrows Archers Minions Knight Musketeer
Fireball Arrows Archers
Musketeer Knight Archers Minions
Knight Fireball Musketeer
Musketeer Knight Minions Prince
Minions Knight Prince
Musketeer Fireball Knight Arrows
Minions Musketeer Archers Fireball
Prince Minions Knight Musketeer
Knight Minions Musketeer Prince
Minions Fireball Musketeer Archers
Knight Prince Musketeer
Archers Prince Knight
Giant Musketeer Prince Minions Knight
Prince Musketeer Knight
Minions Musketeer Knight
Prince Knight Minions
Knight Minions Musketeer Prince Archers
Fireball Arrows Knight Archers Minions Musketeer
Knight Prince Minions Musketeer
Minions Knight Musketeer Prince
Knight Musketeer Prince Archers
Fireball Arrows Knight Prince Minions
Minions Archers Fireball Arrows Musketeer Knight
Minions Musketeer Fireball Archers
Knight Musketeer Archers Minions Prince Fireball
Knight Prince Minions Musketeer Fireball Archers
Prince Musketeer
Archers Minions Knight Arrows
Minions Knight Prince
Minions Arrows Fireball Archers Musketeer
Prince Minions Knight

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Archers Minions Fireball Musketeer Knight Arrows
Arrows Knight Archers
Arrows Musketeer Archers Minions Knight
Arrows Archers Knight Musketeer
Arrows Musketeer Minions Fireball Archers
Knight Archers Musketeer Arrows
Arrows Fireball Musketeer Knight Archers
Minions Knight Musketeer Archers Prince
Minions Musketeer Arrows Archers Fireball
Minions Fireball Prince Knight
Fireball Musketeer Minions
Arrows Musketeer Fireball
Prince Musketeer
Arrows
Musketeer Archers Prince Knight
Fireball Minions Archers Musketeer
Musketeer Prince Fireball Minions
Minions Fireball Musketeer
Prince Knight Musketeer Minions
Fireball
Knight
Prince Fireball Musketeer Knight Archers

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord