Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Goddelijk!
Aanval Aanvallende mogelijkheid Geweldig!
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Goddelijk!
Synergie Deck synergie Meer

2 waarschuwingen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

Waarschuwing Geen manier om te handelen met de tegenstanders pomp!

Wanneer je tegenstander een Elixir Pomp speelt, moet je in staat zijn om direct te reageren of anders laat je hem elixir opsparen en het tegen je laten gebruiken.

Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Waarschuwing Geen medium- of hoge-schadespreuk.

Het is goed om één medium of hoge-schade spreuk in je deck. Je kan het gebruiken om je tegenstanders toren of een groepje troepen af te maken . Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Musketier Beul Elektro Tovenaar

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Musketier Valkyrie Beul Elektro Tovenaar Megaridder

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Megaridder

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

Zap

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Megaridder

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Ontbrekend

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Valkyrie Megaridder

Tornado koningsactivering - wees voorzichtig!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elektro Tovenaar

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

Als je meerdere kaarten hebt die door dezelfde spreuk worden gecounterd, kun je één kaart spelen om de spreuk te lokken, dan kun je de andere kaart(en) veilig spelen.

Tornado Elite Barbaren
Reusachtige sneeuwbal Musketier
Zap
Barbarenton Elite Barbaren Musketier Valkyrie Beul Elektro Tovenaar
De Stam Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Musketier
Aardbeving
Pijlen
Koninklijk pakkketje Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Musketier Valkyrie Beul Elektro Tovenaar
Vuurbal Elite Barbaren Musketier Beul Elektro Tovenaar
Gif Musketier Beul Elektro Tovenaar
Bliksem Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Musketier Valkyrie Beul Elektro Tovenaar
Raket Elite Barbaren Musketier Valkyrie Beul

Tegen lucht hordes

Spreuken en troepen die luchtzwermen kunnen tegengaan.

Zap Beul

Tegen grondzwermen

Spreuken en troepen die zwermen op de grond kunnen tegengaan.

Zap Valkyrie Beul Megaridder

Ladder info Ladder

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Beul Megaridder

Sterk wanneer hoog level

Kaarten die vooral sterk zijn op hoger level. Hun hoofdinteracties tegen sommige kaarten zijn anders als ze een level of twee hoger zijn dan die.

Elite Barbaren

Zwak wanneer lage level

Kaarten die vooral slecht zijn als je ze op lage level hebt. Hun hoofdinteracties met een paar kaarten zijn verander wanneer ze een level of twee onder de andere kaart zijn.

Musketier Elektro Tovenaar

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

Middelmatig

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

Hierdoor kan je de elixerkosten van de kaarten gemakkelijker zien.

Zap Mini P.E.K.K.A Musketier Valkyrie Elektro Tovenaar Beul Elite Barbaren Megaridder

Kortste cyclus

Goedkoopste 4 kaarten in je deck om mee te cyclen.

14 Zap Mini P.E.K.K.A Musketier Valkyrie

Samenhang   3 8

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Zap + Elite Barbaren Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A Beul Megaridder
Elite Barbaren + Zap Valkyrie
Mini P.E.K.K.A + Zap Beul
Musketier + Valkyrie Elektro Tovenaar
+ Elite Barbaren Musketier Elektro Tovenaar Beul
+ Elektro Tovenaar Valkyrie Mini P.E.K.K.A Megaridder Zap
+ Zap Musketier Valkyrie Beul Megaridder
+ Beul Zap Elektro Tovenaar

Counters   60 82

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Megaridder Beul Valkyrie Elektro Tovenaar
Valkyrie Elektro Tovenaar Beul Musketier Zap
Elektro Tovenaar Valkyrie Beul Megaridder Zap
Elektro Tovenaar
Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Valkyrie Elektro Tovenaar Musketier Megaridder Beul
Musketier Elektro Tovenaar Beul
Megaridder Beul Musketier Elite Barbaren Valkyrie Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar
Beul Elektro Tovenaar Zap Musketier
Valkyrie Megaridder Beul Elite Barbaren Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A
Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Musketier
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Megaridder Elite Barbaren Elektro Tovenaar Musketier Beul
Megaridder Valkyrie Beul
Musketier Beul Elektro Tovenaar Zap
Beul Megaridder Musketier Zap Valkyrie Elektro Tovenaar
Megaridder Beul Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketier
Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Elite Barbaren Musketier Megaridder Valkyrie
Musketier Beul Elektro Tovenaar Megaridder Valkyrie Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren
Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Beul Musketier Elektro Tovenaar Megaridder
Megaridder Valkyrie Elektro Tovenaar Beul Musketier
Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Megaridder Zap Elite Barbaren Beul Valkyrie Musketier
Beul Musketier Elektro Tovenaar Elite Barbaren
Elektro Tovenaar Musketier Beul
Elite Barbaren Musketier
Megaridder Beul Elektro Tovenaar Zap Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Musketier
Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Musketier Elektro Tovenaar Valkyrie
Musketier Beul Elektro Tovenaar
Elektro Tovenaar Zap Musketier Elite Barbaren
Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Beul Megaridder Elektro Tovenaar Valkyrie Musketier
Megaridder Valkyrie Beul Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Elektro Tovenaar
Musketier Beul Elektro Tovenaar Valkyrie
Elite Barbaren Valkyrie Megaridder
Megaridder Elektro Tovenaar Zap Valkyrie Elite Barbaren Beul
Elektro Tovenaar Zap Megaridder Valkyrie Beul
Elektro Tovenaar Megaridder Valkyrie Beul Zap Musketier
Beul Valkyrie Megaridder Musketier Elektro Tovenaar
Zap Beul Elektro Tovenaar
Musketier Elektro Tovenaar Beul
Beul Megaridder Musketier Valkyrie
Valkyrie Megaridder Musketier Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Zap
Elite Barbaren Valkyrie Elektro Tovenaar Zap Mini P.E.K.K.A Megaridder
Elektro Tovenaar Valkyrie Beul Mini P.E.K.K.A Musketier Megaridder Elite Barbaren
Elektro Tovenaar Musketier Beul Zap
Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Megaridder Musketier
Megaridder Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Beul Musketier Elektro Tovenaar Valkyrie
Beul Musketier Elektro Tovenaar
Mini P.E.K.K.A Beul Megaridder Elektro Tovenaar Musketier Valkyrie Elite Barbaren
Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Megaridder Valkyrie Beul Elektro Tovenaar
Beul Musketier Valkyrie Elektro Tovenaar Elite Barbaren Megaridder Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Megaridder Elite Barbaren Musketier Beul Valkyrie
Musketier Elektro Tovenaar Elite Barbaren
Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Elektro Tovenaar
Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A Valkyrie Megaridder Beul Musketier
Elektro Tovenaar Megaridder Valkyrie Musketier Beul
Elektro Tovenaar Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Musketier Beul Zap Megaridder Valkyrie
Megaridder Elite Barbaren Valkyrie Zap Beul Elektro Tovenaar Musketier Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Valkyrie Musketier Elite Barbaren Beul Megaridder
Megaridder Elektro Tovenaar Zap Valkyrie Mini P.E.K.K.A Beul
Beul Megaridder Musketier Elektro Tovenaar Valkyrie Zap Elite Barbaren
Zap Elektro Tovenaar Musketier
Valkyrie Beul Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A Musketier Elite Barbaren Megaridder
Valkyrie Beul Elektro Tovenaar Musketier Elite Barbaren Mini P.E.K.K.A Megaridder
Elektro Tovenaar Elite Barbaren Megaridder Mini P.E.K.K.A Zap Musketier
Beul Elektro Tovenaar Valkyrie Megaridder Zap
Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A Zap Elite Barbaren Megaridder Valkyrie
Beul Elektro Tovenaar Musketier Zap
Megaridder Elite Barbaren Valkyrie Mini P.E.K.K.A

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Valkyrie Elektro Tovenaar Megaridder Zap Beul Musketier
Elektro Tovenaar Megaridder Beul
Zap Megaridder Beul Elektro Tovenaar Valkyrie Musketier
Elektro Tovenaar Beul Megaridder Zap Musketier Valkyrie
Elektro Tovenaar Zap Beul Musketier
Zap Mini P.E.K.K.A Elektro Tovenaar Valkyrie Beul Musketier
Megaridder Beul Elektro Tovenaar Valkyrie Musketier
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Musketier Megaridder Beul Elite Barbaren Elektro Tovenaar
Musketier Beul Elektro Tovenaar
Musketier Elite Barbaren
Musketier Elektro Tovenaar Valkyrie Elite Barbaren
Beul
Musketier Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A Elite Barbaren Megaridder
Beul Zap Elektro Tovenaar Musketier
Megaridder Beul Elektro Tovenaar Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketier

Deze taal is vertaald door:

  • Papiersnipper
  • labrero
  • YP_boi

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord