Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Meer
Aanval Aanvallende mogelijkheid Geweldig!
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Meer
Synergie Deck synergie Goddelijk!

1 Problemen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

PROBLEEM Niet genoeg anti-air eenheden!

Je hebt meer dan één anti-lucht eenheid in je deck nodig. Één kan worden verwijderd worden door een spreuk of net gespeeld zijn. Twee of drie hebben is veiliger. Je kan problemen krijgen met deze kaarten:

Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Tovenaar

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Tovenaar
P.E.K.K.A Bandiet

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Zwijnen ruiter Koboldenton P.E.K.K.A

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

Zap Vuurbal

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Zwijnen ruiter Bandiet

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Vuurbal Koboldenton

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Zwijnen ruiter P.E.K.K.A Bandiet

Tornado King activation – careful!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Zwijnen ruiter Koboldenton Bandiet

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Reusachtige sneeuwbal Zwijnen ruiter Koboldenton
Zap Koboldenton
Tornado Zwijnen ruiter Koboldenton
De Stam Koboldenton Bandiet
Pijlen Koboldenton
Vuurbal Tovenaar
Koboldenton
Gif Tovenaar
Bliksem Tovenaar
Raket Zwijnen ruiter Tovenaar

Tegen lucht hordes

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Vuurbal Tovenaar
Tornado

Tegen grondzwermen

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Vuurbal Tovenaar
Tornado

Ladder info Ladder

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Tornado P.E.K.K.A

Sterk wanneer hoog level

Kaarten die vooral sterk zijn op hoger level. Hun hoofdinteracties tegen sommige kaarten zijn anders als ze een level of twee hoger zijn dan die.

Koboldenton

Zwak wanneer lage level

Kaarten die vooral slecht zijn als je ze op lage level hebt. Hun hoofdinteracties met een paar kaarten zijn verander wanneer ze een level of twee onder de andere kaart zijn.

Tovenaar
Koboldenton

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

Slecht

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Koboldenton Tornado Bandiet Vuurbal Zwijnen ruiter Tovenaar
P.E.K.K.A

Kortste cyclus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Koboldenton Tornado Bandiet

Samenhang   8 6

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Zap + Vuurbal Zwijnen ruiter Tornado P.E.K.K.A Bandiet
Vuurbal + Zap Zwijnen ruiter Tornado
Zwijnen ruiter + Zap Vuurbal Koboldenton Bandiet Tornado P.E.K.K.A
Tovenaar
+ Tornado P.E.K.K.A Bandiet
+ Zwijnen ruiter
+ Zap Vuurbal Tovenaar
Zwijnen ruiter P.E.K.K.A
+ Zap Bandiet Tovenaar
Tornado Zwijnen ruiter
+ P.E.K.K.A Zwijnen ruiter Tovenaar
Zap

Counters   56 77

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Zap Tornado Tovenaar
Vuurbal
Tovenaar
Tornado Zap Vuurbal
Vuurbal Bandiet
Tovenaar
P.E.K.K.A Vuurbal Koboldenton Zwijnen ruiter
Tovenaar
Tornado P.E.K.K.A Vuurbal
Vuurbal Tovenaar
Zap Tornado
P.E.K.K.A Tovenaar
Vuurbal
P.E.K.K.A Tovenaar
P.E.K.K.A Tornado Tovenaar
Tovenaar
Tovenaar
Tornado Vuurbal Zap
Vuurbal Tovenaar
Zap Tornado Bandiet
Tovenaar
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Tornado Bandiet
Bandiet P.E.K.K.A Tornado Vuurbal
Tornado P.E.K.K.A Bandiet
Tovenaar
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bandiet Tovenaar
Vuurbal Tornado Zap
Bandiet Tovenaar
Koboldenton Vuurbal Zwijnen ruiter
Vuurbal Tovenaar
Tornado
Vuurbal Tovenaar
P.E.K.K.A Tornado Zap
P.E.K.K.A
Vuurbal
P.E.K.K.A Tornado
Vuurbal Koboldenton
Bandiet Tovenaar
Vuurbal Tornado
Tovenaar
Vuurbal P.E.K.K.A Tornado
Vuurbal Koboldenton
P.E.K.K.A Vuurbal
Vuurbal Tornado Tovenaar
P.E.K.K.A
Vuurbal Tovenaar
P.E.K.K.A Tornado Zap
Tornado Zap Tovenaar
Vuurbal
Tornado Vuurbal Zap Tovenaar
Tovenaar
Tornado
Zap Tornado Vuurbal Tovenaar
Tovenaar
Tornado
Vuurbal Tovenaar
Bandiet
Bandiet Tornado P.E.K.K.A Zap
Bandiet P.E.K.K.A Zap
Tovenaar
Vuurbal Tornado Bandiet
Tovenaar
Vuurbal Tornado Zap
P.E.K.K.A Bandiet
P.E.K.K.A Bandiet
Tovenaar
Vuurbal
Bandiet P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bandiet Tornado
P.E.K.K.A Zwijnen ruiter Tovenaar
Koboldenton
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Tornado
P.E.K.K.A Tornado
Tornado P.E.K.K.A Bandiet
Bandiet Vuurbal Tornado Tovenaar
Koboldenton
P.E.K.K.A Bandiet Zap
Bandiet Tovenaar
Zap P.E.K.K.A
Tovenaar
Tornado Bandiet P.E.K.K.A
Vuurbal Zap
Vuurbal Zap P.E.K.K.A Tovenaar
Bandiet Tornado
Zap Tovenaar
Vuurbal Tornado
P.E.K.K.A Tornado Tovenaar
Vuurbal Bandiet
Tornado P.E.K.K.A Bandiet Vuurbal
Tovenaar
Tornado Zap P.E.K.K.A
Zap Tovenaar
Tornado
Zap P.E.K.K.A
Zap Tovenaar
Tornado Vuurbal
P.E.K.K.A Tovenaar
Bandiet

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Tornado Tovenaar
Zap Vuurbal
Tovenaar
Bandiet
Tovenaar
Zap Tornado Bandiet
Tornado Tovenaar
Zap Bandiet
Zap Tornado Tovenaar
Vuurbal
Tornado Zap Tovenaar
Vuurbal Tovenaar
Tornado Bandiet
Bandiet Tornado
Tovenaar
Tornado Vuurbal
Vuurbal Bandiet Tornado
Vuurbal
Tornado Bandiet
Vuurbal Bandiet Zap
Zap Vuurbal
P.E.K.K.A Bandiet
Tornado Zap Vuurbal
Bandiet Vuurbal

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord