Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Geweldig!
Aanval Aanvallende mogelijkheid Geweldig!
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Goddelijk!
Synergie Deck synergie Meer

1 waarschuwingen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

Waarschuwing Geen kaarten die aanvallers kunnen resetten.

Er zijn kaarten die heel gevaarlijk kunnen zijn als je hen laat laden. Of als ze vastzitten aan je toren en je hebt geen manier om ze af te leiden. Zoals deze:

Om hen beter te bestrijden, is het beter om een kaart te hebben die een doelwit kan laten veranderen. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Gelijksoortige decks Soortgelijk

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Megagunsteling Babydraak

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Megagunsteling Valkyrie Babydraak P.E.K.K.A

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Begraafplaats

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

Barbarenton Tornado Gif

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Begraafplaats

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Gif Begraafplaats

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Valkyrie Barbarenton Babydraak P.E.K.K.A

Tornado koningsactivering - wees voorzichtig!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Valkyrie Begraafplaats

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

Als je meerdere kaarten hebt die door dezelfde spreuk worden gecounterd, kun je één kaart spelen om de spreuk te lokken, dan kun je de andere kaart(en) veilig spelen.

Tornado Begraafplaats
Reusachtige sneeuwbal Megagunsteling Babydraak Begraafplaats
Zap Begraafplaats
Barbarenton Valkyrie Begraafplaats
De Stam Begraafplaats
Aardbeving Begraafplaats
Pijlen Begraafplaats
Koninklijk pakkketje Megagunsteling Valkyrie Babydraak P.E.K.K.A Begraafplaats
Vuurbal Megagunsteling Babydraak
Gif Megagunsteling Begraafplaats
Bliksem Megagunsteling Valkyrie Babydraak
Raket Valkyrie

Tegen lucht hordes

Spreuken en troepen die luchtzwermen kunnen tegengaan.

Tornado Babydraak Gif

Tegen grondzwermen

Spreuken en troepen die zwermen op de grond kunnen tegengaan.

Valkyrie Barbarenton Tornado Babydraak Gif

Ladder info Ladder

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Megagunsteling Valkyrie Tornado Babydraak Gif P.E.K.K.A

Sterk wanneer hoog level

Kaarten die vooral sterk zijn op hoger level. Hun hoofdinteracties tegen sommige kaarten zijn anders als ze een level of twee hoger zijn dan die.

Begraafplaats

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

RIP

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

Hierdoor kan je de elixerkosten van de kaarten gemakkelijker zien.

Barbarenton Megagunsteling Tornado Valkyrie Babydraak Gif Begraafplaats P.E.K.K.A

Kortste cyclus

Goedkoopste 4 kaarten in je deck om mee te cyclen.

12 Barbarenton Megagunsteling Tornado Valkyrie

Samenhang   6 8

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Megagunsteling + Tornado Valkyrie Babydraak P.E.K.K.A Begraafplaats
Valkyrie + Begraafplaats Megagunsteling Tornado P.E.K.K.A
Barbarenton + Gif Begraafplaats P.E.K.K.A
Tornado + Megagunsteling Gif Valkyrie Babydraak P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Tornado Megagunsteling
+ Begraafplaats Tornado P.E.K.K.A Barbarenton
+ Babydraak Gif Valkyrie Tornado Begraafplaats Megagunsteling Barbarenton
+ Gif Valkyrie P.E.K.K.A Megagunsteling Barbarenton

Counters   67 85

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Megagunsteling Babydraak Barbarenton Gif Valkyrie Tornado
Gif Valkyrie Megagunsteling Babydraak Tornado
Barbarenton Valkyrie Gif Tornado Babydraak
Gif Babydraak Barbarenton
P.E.K.K.A Megagunsteling Gif Barbarenton Valkyrie Babydraak
Gif Megagunsteling Babydraak
Megagunsteling Babydraak Gif P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Babydraak Gif Megagunsteling Tornado
Gif Barbarenton P.E.K.K.A Valkyrie Megagunsteling Babydraak
P.E.K.K.A Megagunsteling
Valkyrie P.E.K.K.A Tornado Megagunsteling
Babydraak Gif Barbarenton Valkyrie
Megagunsteling Gif Tornado Babydraak
Gif Barbarenton Megagunsteling Tornado Babydraak Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie
Megagunsteling P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Barbarenton Gif P.E.K.K.A Megagunsteling Valkyrie Babydraak Tornado
Tornado P.E.K.K.A Megagunsteling
Megagunsteling Babydraak Valkyrie P.E.K.K.A
Barbarenton P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Megagunsteling
Gif Babydraak Barbarenton
Gif Babydraak Megagunsteling Tornado
P.E.K.K.A Babydraak Megagunsteling Gif
Gif Valkyrie P.E.K.K.A Tornado Babydraak Barbarenton
P.E.K.K.A Megagunsteling
Gif
Tornado P.E.K.K.A Megagunsteling Valkyrie
Gif Barbarenton Megagunsteling
Begraafplaats Megagunsteling Barbarenton
Megagunsteling Barbarenton Babydraak Valkyrie Tornado Gif
Valkyrie Babydraak Gif Megagunsteling Tornado P.E.K.K.A Barbarenton
Gif Begraafplaats
P.E.K.K.A Megagunsteling Gif Babydraak Valkyrie
Gif Tornado Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Gif Babydraak Barbarenton
Gif Barbarenton Tornado Babydraak Valkyrie
Tornado Barbarenton Babydraak Valkyrie Megagunsteling
Tornado Babydraak Gif Valkyrie Megagunsteling Barbarenton
Tornado Gif Babydraak
Megagunsteling Babydraak Gif Tornado
Gif Valkyrie
Valkyrie Megagunsteling Barbarenton P.E.K.K.A Tornado
Valkyrie P.E.K.K.A Megagunsteling
Valkyrie Gif Megagunsteling Barbarenton Babydraak Tornado
Megagunsteling Tornado Gif
Megagunsteling P.E.K.K.A Babydraak
P.E.K.K.A Valkyrie Barbarenton Megagunsteling
Megagunsteling Babydraak Gif
Megagunsteling P.E.K.K.A Valkyrie Barbarenton
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Megagunsteling
P.E.K.K.A Gif Barbarenton Megagunsteling Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie Megagunsteling
Megagunsteling P.E.K.K.A Tornado Begraafplaats
Megagunsteling Tornado P.E.K.K.A
Megagunsteling Tornado Valkyrie P.E.K.K.A
Megagunsteling Barbarenton Valkyrie Gif Babydraak Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Barbarenton Megagunsteling Gif
Babydraak Gif P.E.K.K.A Valkyrie Megagunsteling
Valkyrie P.E.K.K.A Gif Barbarenton Tornado
Gif Barbarenton Babydraak Megagunsteling Valkyrie
Gif Babydraak Valkyrie Tornado Megagunsteling P.E.K.K.A
Megagunsteling Tornado Babydraak Gif
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Megagunsteling
Valkyrie Megagunsteling Barbarenton Babydraak P.E.K.K.A Tornado Gif
P.E.K.K.A Tornado
Gif Valkyrie Babydraak Barbarenton Tornado Megagunsteling
Megagunsteling P.E.K.K.A Valkyrie Barbarenton Babydraak Begraafplaats
Megagunsteling Babydraak Gif Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Megagunsteling

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Gif Babydraak Tornado Barbarenton Valkyrie
Barbarenton Megagunsteling Babydraak Gif
Barbarenton Megagunsteling Tornado Valkyrie Gif Babydraak
Babydraak Barbarenton Tornado Valkyrie Megagunsteling Gif
Tornado Gif Babydraak Megagunsteling
Tornado Barbarenton Megagunsteling Valkyrie Babydraak Gif
Gif Megagunsteling Barbarenton Babydraak Valkyrie Tornado
Valkyrie Megagunsteling Barbarenton Tornado Babydraak
Megagunsteling Babydraak Gif Tornado
Megagunsteling Gif Babydraak
Valkyrie
Barbarenton Tornado
Megagunsteling Tornado
Gif Barbarenton Megagunsteling Babydraak
Gif Valkyrie Barbarenton Megagunsteling

Deze taal is vertaald door:

  • Papiersnipper
  • labrero
  • YP_boi

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord