Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Geweldig!
Aanval Aanvallende mogelijkheid Geweldig!
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Meer
Synergie Deck synergie Meer

1 waarschuwingen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

Waarschuwing Geen medium- of hoge-schadespreuk.

Het is goed om één medium of hoge-schade spreuk in je deck. Je kan het gebruiken om je tegenstanders toren of een groepje troepen af te maken . Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Babydraak Elektro Tovenaar

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Babydraak Houthakker Elektro Tovenaar

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Ballon Mijnwerker

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

De Stam

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Ballon Mijnwerker Houthakker

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Mijnwerker

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Babydraak Ballon Houthakker

Tornado King activation – careful!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Ballon Mijnwerker Houthakker Elektro Tovenaar

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Reusachtige sneeuwbal Wachters
Zap
Tornado Ballon Mijnwerker
De Stam Wachters
Pijlen
Vuurbal Ballon Houthakker Elektro Tovenaar
Gif Wachters Elektro Tovenaar
Bliksem Babydraak Ballon Houthakker Elektro Tovenaar
Raket Ballon

Tegen lucht hordes

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Babydraak

Tegen grondzwermen

Spells and units that can counter ground swarms.

Tornado Babydraak De Stam

Ladder info Ladder

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Tornado Wachters Mijnwerker

Zwak wanneer lage level

Kaarten die vooral slecht zijn als je ze op lage level hebt. Hun hoofdinteracties met een paar kaarten zijn verander wanneer ze een level of twee onder de andere kaart zijn.

Elektro Tovenaar

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

RIP

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

De Stam Tornado Wachters Mijnwerker Babydraak Houthakker Elektro Tovenaar Ballon

Kortste cyclus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 De Stam Tornado Wachters Mijnwerker

Samenhang   5 7

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Tornado + Elektro Tovenaar Babydraak Ballon
Wachters + Elektro Tovenaar Mijnwerker
Babydraak + Tornado Houthakker Elektro Tovenaar Mijnwerker Ballon
Ballon + Houthakker Tornado Babydraak
+
+ Elektro Tovenaar Babydraak Wachters Houthakker
+ Ballon Babydraak Mijnwerker
+ Mijnwerker Wachters Tornado Babydraak

Counters   44 81

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Elektro Tovenaar Tornado Wachters De Stam Babydraak
De Stam Tornado Elektro Tovenaar Houthakker Wachters Babydraak
De Stam Babydraak Mijnwerker Elektro Tovenaar
Ballon Babydraak Elektro Tovenaar Wachters Mijnwerker Houthakker
Babydraak Elektro Tovenaar Tornado De Stam
Babydraak Elektro Tovenaar Tornado
De Stam Wachters Houthakker Babydraak Elektro Tovenaar
De Stam Elektro Tovenaar Houthakker
Tornado Wachters Elektro Tovenaar De Stam
De Stam Babydraak
Babydraak Tornado Elektro Tovenaar
De Stam Tornado Babydraak Mijnwerker Elektro Tovenaar
Houthakker
Wachters Tornado Houthakker Elektro Tovenaar Mijnwerker
Tornado Elektro Tovenaar Wachters Babydraak De Stam Houthakker Mijnwerker
Tornado Elektro Tovenaar Houthakker De Stam Wachters
Elektro Tovenaar Babydraak Wachters
Wachters Houthakker Elektro Tovenaar De Stam Tornado
Elektro Tovenaar Ballon De Stam Mijnwerker Babydraak
Elektro Tovenaar Tornado Babydraak
Elektro Tovenaar Wachters Tornado De Stam Babydraak
Houthakker
Tornado Elektro Tovenaar Houthakker Wachters
Ballon Elektro Tovenaar Mijnwerker De Stam
Babydraak Houthakker Elektro Tovenaar Tornado De Stam Mijnwerker
Elektro Tovenaar Tornado Wachters De Stam Babydraak
Mijnwerker
Ballon De Stam Elektro Tovenaar Babydraak
Wachters Tornado
Elektro Tovenaar Babydraak Tornado Houthakker Wachters De Stam
De Stam Tornado Elektro Tovenaar Wachters Babydraak
De Stam Tornado Elektro Tovenaar Babydraak Wachters Houthakker
Tornado Babydraak Wachters Houthakker De Stam Elektro Tovenaar
Tornado De Stam Babydraak Elektro Tovenaar
Babydraak Tornado Elektro Tovenaar
Houthakker Mijnwerker De Stam Tornado Wachters Elektro Tovenaar
Wachters De Stam Elektro Tovenaar
Elektro Tovenaar De Stam Tornado Houthakker Babydraak
Elektro Tovenaar Tornado
Elektro Tovenaar Babydraak Mijnwerker
De Stam Elektro Tovenaar Wachters
Babydraak Elektro Tovenaar
Elektro Tovenaar Houthakker Mijnwerker
Elektro Tovenaar Wachters Tornado
Ballon Elektro Tovenaar Mijnwerker
Houthakker
Wachters Elektro Tovenaar Tornado De Stam
Houthakker Tornado Elektro Tovenaar
Houthakker Tornado Elektro Tovenaar Wachters De Stam
Mijnwerker De Stam Elektro Tovenaar Tornado Houthakker Babydraak Wachters
Wachters Elektro Tovenaar Houthakker
Elektro Tovenaar Houthakker Wachters Babydraak
Houthakker Tornado Elektro Tovenaar Wachters
De Stam Houthakker Babydraak Elektro Tovenaar
Babydraak Elektro Tovenaar Houthakker Wachters Tornado
Elektro Tovenaar Tornado Babydraak
Wachters Elektro Tovenaar Tornado Houthakker
Tornado Houthakker Wachters De Stam Elektro Tovenaar Babydraak
Elektro Tovenaar Tornado De Stam Houthakker
Houthakker Wachters Elektro Tovenaar De Stam Tornado Babydraak
Wachters Elektro Tovenaar Mijnwerker Houthakker Babydraak
Elektro Tovenaar Tornado Babydraak
Houthakker Wachters

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Babydraak Tornado Elektro Tovenaar De Stam
De Stam Elektro Tovenaar Babydraak
De Stam Tornado Babydraak Houthakker Wachters Elektro Tovenaar
Tornado Babydraak De Stam Elektro Tovenaar Houthakker Wachters
Tornado Babydraak Elektro Tovenaar
De Stam Tornado Babydraak Elektro Tovenaar
De Stam Houthakker Babydraak Tornado Elektro Tovenaar Wachters
Houthakker Tornado Babydraak Elektro Tovenaar Wachters
Babydraak Elektro Tovenaar Tornado
Babydraak De Stam Elektro Tovenaar Tornado
Babydraak Ballon
Wachters Elektro Tovenaar
Tornado Houthakker Elektro Tovenaar
De Stam Elektro Tovenaar Ballon Babydraak
Babydraak Ballon
Elektro Tovenaar Wachters Mijnwerker
Houthakker Elektro Tovenaar Wachters
Tornado De Stam
Elektro Tovenaar

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord