Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Meer
Aanval Aanvallende mogelijkheid Meer
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Meer
Synergie Deck synergie Middelmatig

2 Problemen 2 waarschuwingen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

PROBLEEM Geen anti-lucht hoge-schade eenheid!

Je hebt geen eenheid, dat lucht aanvalt en hoge schade aanbrengt. Je kan problemen krijgen met deze kaarten:

Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
PROBLEEM Geen anti-grond hoge schade eenheid!

Je hebt geen eenheid dat grond aanvalt en veel schade aanbrengt. Je kan problemen krijgen met deze kaarten:

Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Waarschuwing Geen lage-schadespreuk

Vaak aan het eind van een wedstrijd is de toren van de tegenstander bijna neer. Je hebt geen goedkope spreuken die het dan af kunnen maken. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Waarschuwing Geen kaarten die aanvallers kunnen resetten.

Er zijn kaarten die heel gevaarlijk kunnen zijn als je hen laat laden. Of als ze vastzitten aan je toren en je hebt geen manier om ze af te leiden. Zoals deze:

Om hen beter te bestrijden, is het beter om een kaart te hebben die een doelwit kan laten veranderen. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Speerkobolden Vuurwerkschutter Heks

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Speerkobolden Vuurwerkschutter Valkyrie Heks

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Ballon

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

Gif

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Ballon

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Gif

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Speerkobolden Valkyrie Ballon

Tornado King activation – careful!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Vuurwerkschutter Valkyrie Ballon

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Ballon
Reusachtige sneeuwbal Speerkobolden Heks
Zap Speerkobolden Heks Ballon
Barbarenton Speerkobolden Vuurwerkschutter Heks
De Stam Speerkobolden Heks
Aardbeving Heks
Pijlen Speerkobolden Vuurwerkschutter Heks
Royal Delivery
Vuurbal Vuurwerkschutter Heks Ballon
Gif Vuurwerkschutter Heks
Bliksem Valkyrie Heks Ballon
Raket Valkyrie Heks Ballon

Tegen lucht hordes

Spells and units that can counter air swarms.

Vuurwerkschutter Tornado Gif Heks

Tegen grondzwermen

Spells and units that can counter ground swarms.

Vuurwerkschutter Valkyrie Tornado Gif

Ladder info Ladder

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Speerkobolden Tornado Gif

Zwak wanneer lage level

Kaarten die vooral slecht zijn als je ze op lage level hebt. Hun hoofdinteracties met een paar kaarten zijn verander wanneer ze een level of twee onder de andere kaart zijn.

Heks

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

Slecht

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Speerkobolden Woede Vuurwerkschutter Tornado Valkyrie Gif Heks Ballon

Kortste cyclus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Speerkobolden Woede Vuurwerkschutter Tornado

Samenhang   3 8

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Speerkobolden + Tornado
Vuurwerkschutter + Valkyrie
Valkyrie + Ballon Tornado Heks Vuurwerkschutter
Woede + Ballon Heks
+ Heks Gif Speerkobolden Valkyrie Ballon
+ Tornado
+ Woede Tornado Valkyrie
+ Woede Valkyrie Tornado

Counters   40 82

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Gif Valkyrie Heks Speerkobolden Tornado Vuurwerkschutter
Gif Valkyrie Tornado Heks Vuurwerkschutter
Gif Vuurwerkschutter
Ballon Heks Valkyrie Gif
Gif Vuurwerkschutter Tornado Valkyrie
Gif Vuurwerkschutter Heks Tornado
Gif Valkyrie Vuurwerkschutter Heks
Heks
Tornado Valkyrie Heks
Heks Gif Valkyrie
Gif Tornado Vuurwerkschutter Heks Speerkobolden
Gif Valkyrie Heks Speerkobolden Tornado
Heks Valkyrie
Speerkobolden Heks Valkyrie Tornado
Gif Valkyrie Speerkobolden Tornado
Tornado Heks
Valkyrie
Heks Valkyrie Tornado
Gif Ballon Heks
Gif Heks Vuurwerkschutter Speerkobolden Tornado
Gif Vuurwerkschutter Heks Tornado Valkyrie
Heks Gif
Tornado Heks Valkyrie
Ballon Vuurwerkschutter Gif Heks
Tornado Valkyrie Gif
Valkyrie Gif Tornado
Gif
Ballon Heks Gif Valkyrie Vuurwerkschutter
Gif Tornado Valkyrie
Valkyrie Gif Tornado Heks
Tornado Gif Speerkobolden Vuurwerkschutter Heks Valkyrie
Tornado Valkyrie
Gif Tornado Valkyrie Heks Vuurwerkschutter Speerkobolden
Tornado Gif
Tornado Heks Vuurwerkschutter Gif
Heks Gif Vuurwerkschutter Valkyrie
Valkyrie Heks Tornado
Valkyrie Speerkobolden Heks
Gif Valkyrie Vuurwerkschutter Tornado Heks
Speerkobolden Tornado Heks Gif
Vuurwerkschutter
Valkyrie
Gif Vuurwerkschutter
Valkyrie
Valkyrie Tornado Heks
Ballon Gif Valkyrie
Heks Valkyrie
Heks Tornado
Heks Tornado
Tornado Valkyrie Speerkobolden Heks
Valkyrie Tornado Speerkobolden Gif Vuurwerkschutter
Heks Speerkobolden Valkyrie Gif
Heks Valkyrie Gif
Valkyrie Gif Speerkobolden Heks Tornado
Gif Valkyrie
Gif Vuurwerkschutter Heks Tornado Valkyrie
Tornado Gif Speerkobolden Heks Vuurwerkschutter
Valkyrie Heks Tornado
Valkyrie Speerkobolden Tornado Gif
Tornado
Valkyrie Gif Vuurwerkschutter Tornado Speerkobolden Heks
Valkyrie Speerkobolden Heks
Heks Speerkobolden Tornado Gif Vuurwerkschutter
Valkyrie Heks

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Gif Valkyrie Tornado Heks Speerkobolden Vuurwerkschutter
Speerkobolden Heks Gif
Gif Heks Valkyrie Speerkobolden Tornado Vuurwerkschutter
Tornado Vuurwerkschutter Valkyrie Speerkobolden Heks Gif
Gif Tornado Heks Speerkobolden Vuurwerkschutter
Tornado Gif Valkyrie Speerkobolden Heks Vuurwerkschutter
Gif Vuurwerkschutter Valkyrie Heks Tornado
Valkyrie Speerkobolden Heks Tornado
Gif Tornado Heks Speerkobolden Vuurwerkschutter
Valkyrie Gif Tornado Vuurwerkschutter
Ballon Gif
Valkyrie
Heks Tornado
Gif Heks Ballon
Ballon
Heks Speerkobolden
Valkyrie
Tornado
Valkyrie Woede Heks Vuurwerkschutter Gif

Deze taal is vertaald door:

  • Papiersnipper
  • labrero
  • YP_boi

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord