Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Meer
Aanval Aanvallende mogelijkheid Geweldig!
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Meer
Synergie Deck synergie Slecht

2 waarschuwingen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

Waarschuwing Geen lage-schadespreuk

Vaak aan het eind van een wedstrijd is de toren van de tegenstander bijna neer. Je hebt geen goedkope spreuken die het dan af kunnen maken. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Waarschuwing Geen kaarten die aanvallers kunnen resetten.

Er zijn kaarten die heel gevaarlijk kunnen zijn als je hen laat laden. Of als ze vastzitten aan je toren en je hebt geen manier om ze af te leiden. Zoals deze:

Om hen beter te bestrijden, is het beter om een kaart te hebben die een doelwit kan laten veranderen. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Speerkobolden Vuurgeesten Horde Gunstelingen

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Speerkobolden Strijdram Prins Koninklijke Spook Vonkje

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Strijdram Vonkje

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

Gif

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Strijdram Prins Koninklijke Spook

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Gif

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Speerkobolden Vuurgeesten Horde Gunstelingen Strijdram Prins Koninklijke Spook

Tornado koningsactivering - wees voorzichtig!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Koninklijke Spook

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

Als je meerdere kaarten hebt die door dezelfde spreuk worden gecounterd, kun je één kaart spelen om de spreuk te lokken, dan kun je de andere kaart(en) veilig spelen.

Tornado Speerkobolden Horde Gunstelingen Strijdram Prins Vonkje
Reusachtige sneeuwbal Speerkobolden Vuurgeesten Horde Gunstelingen Strijdram
Zap Speerkobolden Vuurgeesten Horde Gunstelingen Strijdram Prins Vonkje
Barbarenton Speerkobolden Vuurgeesten Strijdram Koninklijke Spook Vonkje
De Stam Speerkobolden Vuurgeesten Strijdram Prins Vonkje
Aardbeving Speerkobolden
Pijlen Speerkobolden Vuurgeesten Horde Gunstelingen
Koninklijk pakkketje Speerkobolden Vuurgeesten Horde Gunstelingen Strijdram Prins Koninklijke Spook Vonkje
Vuurbal Horde Gunstelingen Strijdram Vonkje
Gif Speerkobolden Horde Gunstelingen Vonkje
Bliksem Strijdram Prins Vonkje
Raket Horde Gunstelingen Prins Vonkje

Tegen lucht hordes

Spreuken en troepen die luchtzwermen kunnen tegengaan.

Vuurgeesten Gif

Tegen grondzwermen

Spreuken en troepen die zwermen op de grond kunnen tegengaan.

Vuurgeesten Gif Koninklijke Spook Vonkje

Ladder info Ladder

Sommige kaarten kunnen allebei level-onafhankelijk en sterk/zwak zijn indien hoog/laag level. Bijvoorbeeld: Een lager-level IJs Golem doodt geen Skeletleger, dus is het 'Zwak'. Maar in andere zaken zoals het tank zijn, werkt het perfect op lagere levels.

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Speerkobolden Vuurgeesten Strijdram Gif Prins Koninklijke Spook Vonkje

Zwak wanneer lage level

Kaarten die vooral slecht zijn als je ze op lage level hebt. Hun hoofdinteracties met een paar kaarten zijn verander wanneer ze een level of twee onder de andere kaart zijn.

Vuurgeesten Horde Gunstelingen

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

Middelmatig

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

Hierdoor kan je de elixerkosten van de kaarten gemakkelijker zien.

Speerkobolden Vuurgeesten Koninklijke Spook Strijdram Gif Horde Gunstelingen Prins Vonkje

Kortste cyclus

Goedkoopste 4 kaarten in je deck om mee te cyclen.

11 Speerkobolden Vuurgeesten Koninklijke Spook Strijdram

Samenhang   2 5

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Speerkobolden +
Vuurgeesten + Prins Vonkje Strijdram
Horde Gunstelingen +
Strijdram + Gif Vuurgeesten Prins Koninklijke Spook
+ Strijdram
+ Vuurgeesten Strijdram
+ Strijdram
+ Vuurgeesten

Counters   55 80

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Koninklijke Spook Prins Gif
Gif Koninklijke Spook Horde Gunstelingen Vuurgeesten Speerkobolden
Gif Horde Gunstelingen Koninklijke Spook Vuurgeesten
Gif
Horde Gunstelingen Strijdram Gif Prins
Gif
Gif Vuurgeesten Vonkje Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Vuurgeesten Gif
Koninklijke Spook Vonkje Gif Prins Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Vonkje Prins
Vonkje Horde Gunstelingen Vuurgeesten Strijdram Prins
Gif Vonkje
Vuurgeesten Gif Horde Gunstelingen Speerkobolden
Gif Speerkobolden Vuurgeesten Koninklijke Spook
Prins Horde Gunstelingen Vonkje
Horde Gunstelingen Speerkobolden Prins Vuurgeesten
Horde Gunstelingen Vuurgeesten Koninklijke Spook Prins Speerkobolden Gif
Vonkje Horde Gunstelingen Vuurgeesten Prins
Horde Gunstelingen Vonkje
Horde Gunstelingen Vonkje Vuurgeesten Prins
Gif Koninklijke Spook Strijdram
Gif Horde Gunstelingen Vuurgeesten Speerkobolden
Strijdram Gif Vonkje Prins Horde Gunstelingen
Gif Vuurgeesten Koninklijke Spook Vonkje Horde Gunstelingen
Vonkje Prins Horde Gunstelingen
Gif
Vonkje Prins Horde Gunstelingen
Strijdram Gif
Strijdram Vuurgeesten Speerkobolden Vonkje Horde Gunstelingen
Koninklijke Spook Prins Gif
Vuurgeesten Horde Gunstelingen Gif Koninklijke Spook
Gif
Gif Strijdram
Gif Vuurgeesten Horde Gunstelingen
Gif Prins Horde Gunstelingen Vuurgeesten Koninklijke Spook
Gif Vuurgeesten Horde Gunstelingen Speerkobolden
Vuurgeesten Horde Gunstelingen Koninklijke Spook
Gif Vuurgeesten Speerkobolden Koninklijke Spook
Gif Vuurgeesten Horde Gunstelingen
Gif Horde Gunstelingen
Gif
Horde Gunstelingen Prins
Horde Gunstelingen Vuurgeesten Prins Speerkobolden
Gif Vonkje Koninklijke Spook
Horde Gunstelingen Gif Vuurgeesten Speerkobolden
Horde Gunstelingen Prins
Koninklijke Spook Horde Gunstelingen Prins Vonkje
Gif Horde Gunstelingen
Prins Koninklijke Spook
Horde Gunstelingen Prins Koninklijke Spook
Horde Gunstelingen Gif Vonkje Prins Strijdram
Prins Vonkje Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Vonkje Strijdram
Horde Gunstelingen Prins Vonkje
Vuurgeesten Speerkobolden Koninklijke Spook Prins
Koninklijke Spook Gif Vuurgeesten Speerkobolden
Horde Gunstelingen Speerkobolden Prins Strijdram Koninklijke Spook Gif Vuurgeesten
Horde Gunstelingen Prins Vonkje Gif
Speerkobolden Gif Vonkje Prins
Gif Koninklijke Spook Prins
Gif Vuurgeesten Koninklijke Spook Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Speerkobolden Vuurgeesten Gif
Prins Vuurgeesten Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Koninklijke Spook Vuurgeesten Speerkobolden Gif Prins
Prins Vonkje Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Gif Speerkobolden
Horde Gunstelingen Vuurgeesten Speerkobolden Prins
Horde Gunstelingen Gif Speerkobolden
Prins Horde Gunstelingen Vonkje Koninklijke Spook

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Vuurgeesten Gif Speerkobolden Koninklijke Spook Vonkje
Speerkobolden Koninklijke Spook Vuurgeesten Gif
Vuurgeesten Gif Koninklijke Spook Speerkobolden Horde Gunstelingen
Vuurgeesten Gif Koninklijke Spook Speerkobolden
Gif Horde Gunstelingen Vuurgeesten Speerkobolden
Vuurgeesten Gif Speerkobolden Koninklijke Spook
Gif Vuurgeesten Koninklijke Spook
Vonkje Prins Vuurgeesten Speerkobolden Koninklijke Spook Horde Gunstelingen
Gif Vuurgeesten Horde Gunstelingen Speerkobolden
Gif Strijdram
Prins Horde Gunstelingen Strijdram
Vuurgeesten
Prins
Gif Strijdram Vuurgeesten
Gif Prins Vuurgeesten Koninklijke Spook

Deze taal is vertaald door:

  • Papiersnipper
  • labrero
  • YP_boi

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord