السعودية

#YR0LJR

57 411

44 / 50

:نحن لا نسمع صوتك ولا نرى وجهك فاجعل من اسلوبك دليل شخصيتك: الدعم والتفاعل وسعه الصدر شعارنا ،(انتصارات الحرب 50+)

Requisiti Clan
Membri 44 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 57 411
Trofei Richiesti 6 000
Capo Clan ABO_FLH
Range di trofei 4 971 – 6 154
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 15 528
Anziani 12
Co-Capi 8
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
Soltin
#LVLLQRPL
13 6 154
2020-03-29 13:28:41
969
630
2
1
Capo
ABO_FLH
#2PGUL809
13 6 075
2020-03-29 10:28:42
784
558
3
1
مصروع
#L2YQ2U0
12 6 045
2020-03-29 04:13:15
621
360
4 Anziano
saleh_1
#98CRGYL8
13 6 024
2020-03-29 05:13:17
252
480
5 Co-capo
AS.ROMA
#JCP28PPC
13 5 989
2020-03-29 13:28:16
803
520
6 Co-capo
ابو ابراهيم
#8GP2V8CG
13 5 959
2020-03-29 12:58:23
446
0
7
7
amroon
#2VYPGYCQV
12 5 940
2020-03-29 08:23:53
20
320
8
1
Anziano
Azeez 25
#PLVV2UQJ
13 5 931
2020-03-29 12:20:55
430
520
9
2
Anziano
Khalid.
#J2P8CRL0
12 5 929
2020-03-29 01:52:01
287
280
10
6
gmal2017
#CY8P8Y2Y
13 5 928
2020-03-29 06:44:16
374
120
11
3
ABDULLAH.
#8ULYRJRUY
12 5 868
2020-03-29 04:47:22
172
520
12 Co-capo
شبح كلاش
#29VCUU0PU
13 5 865
2020-03-29 04:39:56
190
520
13
4
Anziano
PPC 2
#99QVGRQ0U
12 5 855
2020-03-29 10:02:45
359
520
14
4
Anziano
MaZaji
#8RGQPVRG
13 5 851
2020-03-29 13:30:32
181
420
15
2
Anziano
المهاميز
#9222UGJJ
13 5 833
2020-03-29 10:24:25
10
360
16
3
Adel
#88VP0Y9Q
13 5 826
2020-03-29 10:19:37
58
200
17
1
Anziano
Bo3llawi_gh
#LVUYVURR
13 5 802
2020-03-27 23:47:52
634
400
18
3
MSR
#QVLLR0YY
13 5 787
2020-03-29 10:20:59
607
560
19
1
Co-capo
Fire
#Y2V2P8J2
13 5 772
2020-03-29 09:59:23
272
440
20
1
PPc
#8UCYCQJRV
12 5 759
2020-03-29 13:19:28
307
360
21 Co-capo
KHALED
#89PPJQ99Q
13 5 748
2020-03-29 10:20:31
364
400
22
3
COBRA✌️
#VJ8RC0R
13 5 742
2020-03-29 13:33:26
103
320
23
9
Anziano
بارق
#Y2YGCC8P
13 5 699
2020-03-29 10:50:47
177
280
24
2
Co-capo
Mohmmed (:
#90LLPCCP
13 5 637
2020-03-29 12:44:19
78
320
25
2
mouad
#2890CLJCU
12 5 634
2020-03-28 15:24:29
501
240
26
2
Co-capo
THE FURY
#298GQJVG2
13 5 630
2020-03-29 09:20:44
435
560
27
1
Mtrb9
#29UQGGP9L
12 5 604
2020-03-29 12:13:59
106
280
28
1
NUMBER 7
#UYRRVJG8
13 5 603
2020-03-22 16:02:52
0
0
29
1
shkoor
#GGG0U98J
11 5 601
2020-03-29 11:46:13
532
200
30
1
ابو سامي
#2JL0GU0JL
13 5 595
2020-03-29 08:39:33
780
640
31 Anziano
abo 3eed
#9229YC98
13 5 583
2020-03-28 14:54:45
110
0
32
2
Anziano
ريق الكرز
#UQLVLCV
13 5 583
2020-03-29 10:42:29
401
240
33 talloo0ool
#899UJR8
13 5 528
2020-03-29 11:18:10
839
680
34
3
Anziano
ابوزيد
#2VLC9YQPJ
13 5 527
2020-03-29 11:03:57
579
520
35
3
الزعيم
#RJVRQGP
12 5 523
2020-03-29 12:43:59
0
0
36
2
Shanks
#JQVU0V9G
13 5 503
2020-03-29 06:01:18
235
440
37
2
Toxic-plays
#9R8G0GYQV
11 5 497
2020-03-29 11:32:46
341
720
38
2
hantoo
#JLR200U8
13 5 492
2020-03-29 09:26:01
234
440
39 Raid the King
#P209V0LCV
12 5 358
2020-03-27 17:42:59
68
40
40 ابو عثمان
#292CGLLL9
12 5 320
2020-03-28 17:36:53
251
120
41 <c5>Max
#2PG2J90GP
13 5 309
2020-03-29 07:49:27
177
120
42 Anziano
MUSA SHEIX007
#8LP8J8G9U
13 5 266
2020-03-29 12:31:11
1373
720
43 KING ROYAL
#2C0C90L92
12 5 009
2020-03-28 22:20:57
0
0
44 Mohammed
#82R2CQCU
13 4 971
2020-03-26 21:05:48
20
80

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord