الجنوب

#Y2228JV

55 574

43 / 50

1 - الاحترام 2 - الدعم 3 - يوم الجمع تهجم ثلاث هجمات / عدم الهجوم يوم الحرب طرد 🥇

Requisiti Clan
Membri 43 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 55 574
Trofei Richiesti 5 300
Capo Clan ali *_~
Range di trofei 4 819 – 6 036
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 13 964
Anziani 9
Co-Capi 22
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
1
Co-capo
عبدالله الشمري
#GCUUYVRJ
13 6 036
2020-03-28 17:32:19
180
0
2
1
Co-capo
SMO
#CL9RPYL
13 6 008
2020-03-28 21:41:42
544
398
3
1
Capo
ali *_~
#89GVYCYP0
13 5 965
2020-03-29 11:23:52
747
690
4
3
Co-capo
ALOY⚠️
#GC20CUQP
13 5 920
2020-03-29 09:28:09
822
560
5
1
Co-capo
عآپر
#QQVC88V9
13 5 845
2020-03-29 10:31:06
418
630
6
1
Co-capo
啊是的翻
#99Q928UG0
12 5 792
2020-03-29 07:57:46
400
560
7
1
Anziano
.:برفسور ألمع:.
#L0PJ0R0Y
13 5 780
2020-03-28 17:11:16
145
120
8
3
Co-capo
CROCODILE
#9UL8V9JPP
12 5 762
2020-03-29 07:42:23
555
640
9 Co-capo
Hassan
#2PQ2JJJ8
13 5 748
2020-03-29 07:24:16
142
240
10
2
Co-capo
~KARZA~71"
#P9P0U8C9
13 5 725
2020-03-29 07:15:37
128
176
11
1
Co-capo
جوكر الجنوب
#PQVPUUC2Y
12 5 717
2020-03-29 09:49:35
390
520
12
1
Anziano
NZEEKH
#9PCYRVP2
13 5 684
2020-03-29 04:47:51
270
440
13
1
Co-capo
بو شنب
#2QQ98GPY9
11 5 666
2020-03-29 03:28:00
696
640
14
9
سالم الغامدي
#9YURQG28
13 5 650
2020-03-29 11:48:21
40
130
15 Anziano
meshoo
#2JP2YQ8PG
12 5 632
2020-03-29 07:48:56
275
400
16
2
Co-capo
ابو سلطان 2
#8CQQGCJL
13 5 624
2020-03-29 09:06:09
557
560
17
1
Co-capo
ابوجود
#2L9LUU200
13 5 618
2020-03-29 10:58:50
621
640
18
7
Co-capo
amor
#PYU28JQ0U
11 5 614
2020-03-29 11:51:20
746
600
19
2
Co-capo
سارة العراقية
#GYR2QJ8C
12 5 603
2020-03-28 17:32:39
257
280
20 Co-capo
ali *_~
#P9LRGURV
12 5 558
2020-03-28 00:37:01
74
160
21 Co-capo
laly
#2288JRLCY
13 5 551
2020-03-29 10:35:43
392
0
22
3
Ahmed.k
#P288RUU28
12 5 546
2020-03-29 01:20:48
453
470
23
1
Co-capo
⚡ Mr.PRO⚡
#C09VJ8RC
13 5 543
2020-03-28 14:17:45
46
40
24
1
Anziano
alghamdi ♠️
#LLV9LGJ2
13 5 508
2020-03-29 08:23:52
40
0
25
1
سويلم
#2JVGY89G
11 5 489
2020-03-29 10:57:03
418
520
26
1
heemoo al aseri
#G0GVG99V
12 5 488
2020-03-28 14:00:50
105
120
27
1
Co-capo
ahmeD
#89JCLULU
13 5 463
2020-03-27 10:36:12
30
120
28
4
f1a2h3d4
#20QPLVV82
13 5 454
2020-03-29 04:19:03
220
40
29 Co-capo
bander
#9YUC0GG9J
12 5 422
2020-03-29 08:13:32
130
280
30 Anziano
sa98
#PYQ80GLU
10 5 398
2020-03-29 05:09:48
454
520
31 ☆سهم☆
#C2L8G2R0
12 5 373
2020-03-29 12:08:49
0
0
32 Co-capo
m7md
#80VY2RVG
12 5 291
2020-03-29 09:52:10
328
360
33 Anziano
Abo turki
#PRQ8GPCQL
10 5 251
2020-03-26 07:10:36
18
40
34
1
9xc23
#8JRVL89YU
11 5 250
2020-03-29 03:58:09
210
200
35
1
Co-capo
rzzeg
#P82RVGJV9
10 5 226
2020-03-26 13:49:07
40
80
36 انت ملك
#L9YV8Y8VG
10 5 139
2020-03-27 18:35:51
153
200
37
1
Anziano
شنب بوشنب
#VPY0RQG2
11 5 107
2020-03-29 11:10:21
946
670
38
1
Anziano
خوووصه
#2PJVV2PJV
12 5 105
2020-03-29 10:13:43
319
440
39 OmRy
#YY2J9QQ0R
10 5 066
2020-03-29 10:11:27
342
80
40 MoD.1
#CQVUJJ
11 5 028
2020-03-28 12:04:48
321
320
41 rashed
#9VU8CVCLY
9 4 971
2020-03-29 07:32:08
104
160
42
1
Co-capo
ميدو فهاوه
#2J9ULVLC9
12 4 906
2020-03-29 09:06:49
10
40
43
1
Anziano
IBRAHIM
#800L82V90
10 4 819
2020-03-29 11:22:31
198
360

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord