الأساطـير

#Y0900QUJ

53 093

50 / 50

القوانين: التفاعل/الدعم/المشاركة بالحرب/ الترقية تعطى ولا تطلب. Rules: Donations/Activity/Participating in the clan war.

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 53 093
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan yaseru
Range di trofei 4 006 – 5 906
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 6 409
Anziani 14
Co-Capi 14
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
ABDULLAH
#9QU9CLJY
13 5 906
2020-09-23 21:56:49
247
120
2 Co-capo
basel
#VRQLJGGL
12 5 828
2020-09-23 13:08:33
226
80
3
4
Co-capo
marcelo
#9PJJJ98RL
13 5 601
2020-09-23 13:12:00
112
200
4 Co-capo
١ من الناس
#8QJJ2QJC2
13 5 571
2020-09-23 21:12:15
226
120
5 Anziano
bassam94a
#9U82Y8UP
12 5 544
2020-09-23 22:36:27
0
0
6
3
Co-capo
lucky man
#8YJL8UQUG
12 5 538
2020-09-23 19:32:43
30
120
7
1
Co-capo
abdo$$$$
#2JV0JGPQP
13 5 530
2020-09-23 22:31:05
66
150
8
2
Co-capo
moh
#LUPY9V9L
13 5 448
2020-09-23 13:59:04
307
280
9 Co-capo
abo omar
#9PVJ9UU8C
13 5 419
2020-09-23 21:35:56
410
240
10
1
Capo
yaseru
#8999UQJL
13 5 399
2020-09-23 17:51:05
109
0
11
1
Co-capo
Al.shadwi
#Y9RCR89J
12 5 372
2020-09-23 21:36:10
68
200
12
4
Anziano
⚡ٱلَجَےـنٌرٱلَ⚡
#GCPUGQL
13 5 330
2020-09-23 20:20:35
264
280
13 Co-capo
Ragnar
#9PLRY8JLU
13 5 285
2020-09-23 23:37:37
407
222
14 Anziano
iAbdullelah
#YP00V2QC
13 5 284
2020-09-23 08:51:12
48
200
15 Co-capo
Mr.X
#290UJLL0
12 5 245
2020-09-23 23:17:54
160
280
16 Anziano
ابو مشاري
#U08YPYR
12 5 232
2020-09-23 19:52:31
309
160
17
5
Anziano
khaled badr
#Q98P0QQJ
13 5 179
2020-09-23 21:42:07
226
0
18
1
Co-capo
Y zeyad Y
#9LLUPRPQ
13 5 161
2020-09-23 21:11:07
82
160
19
1
Anziano
AHMED
#JQJ8P0J0
13 5 154
2020-09-23 20:25:58
171
160
20
3
pedroaltamiran¹
#920UCCVJG
12 5 146
2020-09-23 03:19:45
0
0
21
1
Anziano
The_king
#8QJ99P98P
12 5 089
2020-09-23 18:37:39
57
120
22
3
SAUD_7
#2GC0292QY
11 5 089
2020-09-23 19:24:20
92
0
23
2
sans12Z
#L0VVRPGC
12 5 088
2020-09-23 22:30:26
247
280
24
1
hmood
#GGVR209
12 5 072
2020-09-23 20:50:25
173
200
25
1
K15
#2V8G9UU0
13 5 063
2020-09-22 15:45:44
104
120
26 Анасансон
#L20UQPURP
10 4 972
2020-09-23 22:10:59
427
287
27
13
THE BIG BOSS
#YPGUQ8QYY
10 4 936
2020-09-23 20:00:01
28
120
28
1
ميدو
#GRGV8GG8
11 4 924
2020-09-23 18:39:37
60
120
29 Co-capo
SaeedAlshehri.
#8G2YG2RLL
11 4 895
2020-09-23 23:33:08
51
180
30 phonix
#R0QQGPP
12 4 865
2020-09-23 17:48:40
0
40
31 Anziano
العنزي
#CQ29UG2R
12 4 865
2020-09-23 21:34:20
136
240
32
3
mohamdking
#29JCPUQ9Y
12 4 841
2020-09-23 15:10:37
0
0
33
1
Anziano
(c4)MOHA
#LV0GGCVP0
10 4 838
2020-09-23 14:46:49
97
80
34
2
حادوني المنجحي
#2VPLJG9UQ
10 4 820
2020-09-23 22:09:22
308
360
35 عمار
#PG2GY0PP
10 4 813
2020-09-23 20:10:43
0
40
36
2
M -_- 17
#880QRCQ22
11 4 804
2020-09-23 23:09:05
130
240
37
4
Anziano
SXED_90
#LPQYGVG2U
10 4 786
2020-09-23 21:25:30
161
0
38
1
Anziano
joker
#2UUQLYGV
11 4 721
2020-09-22 12:46:46
10
80
39 السفاح القاتل
#80CYQPVCQ
10 4 678
2020-09-23 19:53:19
0
0
40
2
محمد
#PVRPU0U
12 4 670
2020-09-23 23:37:02
83
130
41
2
Anziano
mba
#Q99LRLQLV
9 4 668
2020-09-23 16:31:42
48
120
42
1
ليوو
#920PYJL2L
11 4 642
2020-09-23 09:17:49
78
120
43 Alwalid
#LG2R0YU8U
10 4 618
2020-09-23 21:50:58
10
40
44
2
MgNOON
#YY9VR2CJ
10 4 592
2020-09-23 22:51:02
54
80
45
2
خالد
#LQYLRRR8G
10 4 551
2020-09-23 21:01:05
38
0
46
2
Co-capo
AM4D_444
#2889CC92U
13 4 515
2020-09-23 19:05:15
208
200
47
2
Anziano
محمدهادي 505
#90CPCCYR0
10 4 455
2020-09-23 11:05:44
50
80
48
2
Anziano
The queen
#U2PJG2P2
9 4 342
2020-09-23 15:43:57
150
40
49
2
مصارعة
#8RY0PJ8QR
10 4 285
2020-09-23 22:53:49
10
40
50
2
فهد بن نواف
#8CC2VU0GG
10 4 006
2020-09-23 11:53:18
10
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord