ذو القرنين

#R8C2L8R

49 477

49 / 50

مرحبا في الجميع

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 49 477
Trofei Richiesti 3 000
Capo Clan sss
Range di trofei 3 108 – 5 585
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 890
Anziani 18
Co-Capi 4
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Capo
sss
#RRJJ8VJP
13 5 585
2020-09-25 16:06:28
0
0
2 Co-capo
الجنرال الدجال
#28RGQULP8
13 5 515
2020-09-28 00:40:22
30
40
3
1
Co-capo
زائر الليل
#PPUL9PQGJ
12 5 495
2020-09-28 15:41:08
62
80
4
1
Anziano
هيمووو
#9VP9CJ2L
13 5 435
2020-09-28 10:14:43
0
0
5
2
Anziano
same
#9VVU0JPRL
13 5 373
2020-09-28 16:32:05
78
80
6
1
Anziano
Fahmi
#2J82QQJJC
13 5 328
2020-09-28 15:59:16
132
80
7
1
Anziano
vRWz
#888LU8YL
12 5 320
2020-09-28 15:34:46
46
0
8 Co-capo
سيف مكة
#2VV82G0
13 5 291
2020-09-28 10:59:45
68
80
9
2
Anziano
zNiicEz
#PQ9RRGRG
11 5 200
2020-09-28 11:04:50
46
40
10
1
Anziano
Asim
#8P99PU9G
12 5 137
2020-09-28 13:41:34
0
0
11
1
Co-capo
Fahad.M
#CG00C9G9
12 5 100
2020-09-27 09:32:33
0
0
12 Anziano
azzam_1999
#2JCYJUGJR
13 5 061
2020-09-28 16:46:54
0
30
13 Anziano
Ps4:OxxAhMeDxx
#88L9CG2R
11 5 036
2020-09-28 14:55:30
46
40
14 Anziano
●●
#PLPL0GRY8
12 4 922
2020-09-27 19:00:53
0
0
15 Anziano
ملامح
#28RR22RYP
11 4 893
2020-09-27 01:55:51
0
0
16
1
المرعب
#2GPPLVGUG
11 4 841
2020-09-27 10:46:20
0
0
17
1
دحمي
#LG8Y9LL9J
10 4 838
2020-09-28 10:43:04
0
40
18 Mysterious
#QL890LL8G
10 4 755
2020-09-25 21:53:40
0
0
19
1
Eyad
#9URVUPPC
11 4 752
2020-09-28 15:59:04
0
0
20
1
Anziano
el anikilador
#U9G0R8GP
11 4 750
2020-09-15 15:10:29
0
0
21 Anziano
MODi_1455
#RJ88JR9P
10 4 693
2020-09-14 19:03:23
0
0
22 Anziano
hassan415
#82UJRPPU
10 4 630
2020-09-28 07:54:35
0
0
23 Anziano
ViP
#GCUPRCV2
12 4 629
2020-09-28 06:34:07
18
0
24 rokaa
#9QLVYG82G
11 4 567
2020-09-27 20:57:10
0
0
25 جهيمان
#L90Q2V8R9
10 4 560
2020-09-28 12:18:06
0
0
26 Anziano
azooz
#CJJY0CJR
11 4 557
2020-09-28 14:54:30
28
40
27 شبح الظلام
#RPG9VR2L
10 4 462
2020-09-25 00:33:41
0
0
28 OD-FQ
#LRJRY8Q9Q
9 4 425
2020-09-28 01:51:10
38
20
29 السفاح
#QGLRJRPC2
9 4 391
2020-09-28 16:07:10
0
0
30 اياد التويجري
#R080VRRC
9 4 181
2020-09-28 08:41:53
0
0
31 براء عمر
#YGJL89LQV
9 4 144
2020-09-13 16:51:04
0
0
32 محمد
#9PLC9VRJR
10 4 137
2020-09-23 21:13:12
0
0
33
2
علي الرمضان
#JY8QVYQY
10 4 128
2020-09-28 14:30:02
34
40
34
1
!!(!)
#Y2L0RY8G9
9 4 112
2020-09-27 15:37:50
0
0
35
1
gazy_a
#P2VJQP2RR
9 4 102
2020-09-26 05:36:44
0
0
36 MT3
#YRRC0JC9C
10 4 012
2020-09-15 16:12:46
0
0
37 пламя
#Q8PP8QVGQ
8 4 001
2020-09-28 08:43:08
36
40
38
1
Arena 12 Anziano
amrhaaa
#PQQYPVQJJ
10 3 970
2020-09-28 16:05:39
86
80
39
1
Arena 12 Anziano
ملك القوة
#P9C88YGPJ
10 3 950
2020-09-28 10:33:36
18
40
40 Arena 12 سعدحسام الدين
#QC9G0JPUJ
9 3 938
2020-09-26 03:52:03
0
0
41 Arena 12 سيوف
#LRQYLCRYY
8 3 880
2020-09-21 11:56:49
0
0
42 Arena 12 خمبلاه
#GLL8CCVQ0
9 3 833
2020-09-28 00:28:30
0
0
43 Arena 12 علي عمر الحامد
#G2VUVURCY
8 3 721
2020-09-28 15:30:08
20
40
44
1
Arena 12 WO7
#YCJ98C0QQ
8 3 600
2020-09-27 18:26:33
0
0
45
1
Arena 11 حسوني&"
#Q9PVCRV99
8 3 533
2020-09-17 08:36:27
0
0
46
1
Arena 11 Anziano
Xxali110xX
#2QQYU9RVJ
10 3 520
2020-09-28 08:43:15
30
40
47
1
Arena 11 ابنبق
#QVR88YY8P
8 3 466
2020-09-28 04:32:17
0
0
48
1
Arena 11 سعد
#G0JULU8U9
8 3 313
2020-09-28 11:51:51
0
0
49
1
Arena 10 MoOode__xD
#L8QGPLQC
10 3 108
2020-09-19 12:39:46
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord