اباطرة القطيف2

#JYCVPG

60 066

46 / 50

اذا تقدر تهجم الحرب اهجم 3 هجمات كامله الدعم والمشاركة في الحروب مهمة. للانضمام تحتاج يكون افوازك في الحروب 110

Requisiti Clan
Membri 46 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 60 066
Trofei Richiesti 5 600
Capo Clan STAFFE
Range di trofei 5 336 – 6 722
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 18 640
Anziani 12
Co-Capi 20
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 3sal
#YUGPCRGP
13 6 722
2020-03-29 03:34:00
69
80
2 Anziano
AbuSaleh
#208P8LRG
13 6 509
2020-03-29 08:28:55
465
193
3 Co-capo
O3ah!
#2UP80LYC
13 6 451
2020-03-29 09:43:40
726
520
4 Anziano
rock
#GLQPLQJG
13 6 417
2020-03-29 01:04:59
454
480
5 Night Watch
#9QGQQLUG
13 6 326
2020-03-28 19:00:35
0
0
6 Valahalla
#2PRU8RCP
13 6 300
2020-03-29 06:04:06
60
280
7 Anziano
F.alnasaif
#2LU0UY8R
13 6 210
2020-03-29 05:37:53
71
280
8
1
Co-capo
almeed
#8C8YP8Y
13 6 153
2020-03-29 05:32:18
665
480
9
1
Co-capo
Albatal
#8UP8JV8
13 6 147
2020-03-29 06:50:45
408
560
10
2
Anziano
ĜǾ
#QL29QR2
13 6 095
2020-03-29 10:33:56
592
520
11 ROBBEN
#RJ2U8CJU
13 6 045
2020-03-28 17:28:14
132
200
12 Co-capo
weezy 00100
#2R2R9GCY
13 6 022
2020-03-29 10:50:56
558
717
13
4
Co-capo
AAF
#9G98YYL8
13 5 984
2020-03-29 11:14:03
1218
760
14
1
Co-capo
hassoni
#P98QPP8Y
13 5 953
2020-03-28 18:50:24
324
510
15
1
Co-capo
Dfolt
#9Y8JYU8G
13 5 901
2020-03-29 11:37:48
714
790
16
2
alwakeel
#92UUVGJV
13 5 890
2020-03-29 03:13:11
219
320
17
2
medo23
#9Y8QP8U2
13 5 862
2020-03-29 07:29:20
126
40
18
4
Co-capo
zayana
#20C9C0QUG
13 5 859
2020-03-29 10:48:44
616
600
19
1
Co-capo
syd 3li
#YUU88J0
13 5 857
2020-03-29 10:31:13
579
600
20
9
Co-capo
Silence Pain
#R99880C
13 5 856
2020-03-29 09:10:11
118
560
21 CoMMandeR
#R8QGQGY
13 5 846
2020-03-29 04:31:07
158
400
22
3
Co-capo
ABU HASSAN
#QJCG09JV
13 5 840
2020-03-29 10:47:38
649
40
23
1
Co-capo
BٰOٰYٰKٰAٰ
#2CLUGLGU
13 5 837
2020-03-29 00:41:51
252
360
24
1
Co-capo
MO3_KSA
#2UV2G8R9P
13 5 833
2020-03-29 10:33:59
1018
560
25
10
Anziano
EAGLE
#YC2V0V9Q
13 5 826
2020-03-29 11:47:16
612
480
26
2
Batigoal
#2CUQJCUUP
13 5 825
2020-03-28 21:41:34
257
400
27 vartolu
#2Q9LCL0JJ
13 5 776
2020-03-29 08:51:06
207
120
28 Co-capo
ABOKOMAIL3
#QY2RJVL
13 5 770
2020-03-29 11:11:57
920
670
29
1
Capo
STAFFE
#GP00PRLR
13 5 768
2020-03-29 06:52:54
214
600
30
4
Co-capo
AbaaDi
#8ULUPV9C
13 5 738
2020-03-29 06:08:31
592
660
31
2
Co-capo
qsqs23
#GVPJG80
13 5 732
2020-03-29 08:16:05
449
520
32
1
Anziano
K a i d u
#2RRR0PQP0
13 5 720
2020-03-29 11:19:47
629
520
33
1
Anziano
hussain13
#888C9000
13 5 705
2020-03-29 09:50:37
586
560
34
1
binjawad
#200QG90Y
13 5 653
2020-03-29 10:52:08
352
280
35
1
Co-capo
abdul300
#2CU2Q9VY8
13 5 639
2020-03-29 01:20:39
511
520
36
2
Anziano
5ayal
#89LRVCVU
13 5 635
2020-03-29 05:08:22
565
640
37 Anziano
THE GOD FATHER
#8RJL8VY9
13 5 624
2020-03-19 23:48:23
0
0
38 Co-capo
MORTADA
#G2QULGG
13 5 617
2020-03-29 10:43:21
424
440
39 sayed0m
#2QP80GV9U
12 5 603
2020-03-29 08:52:51
134
520
40 Co-capo
FOREVER
#LVRCPG9C
13 5 592
2020-03-22 17:02:12
0
0
41
1
Anziano
Najm
#PY8UJYY2
13 5 585
2020-03-29 11:37:56
568
420
42
1
Osama
#2LVVCVQ2R
13 5 573
2020-03-28 15:41:19
46
0
43 Co-capo
KING OF PEKKA
#2L0GYLRR8
13 5 545
2020-03-29 10:20:09
854
640
44
1
Anziano
A9Ly
#9GV822RJ
13 5 518
2020-03-29 11:34:12
181
480
45
1
Anziano
Fadel220
#88L0RCGC
13 5 499
2020-03-29 09:55:39
290
320
46 Hussain11
#QUVQ9CJ
12 5 336
2020-03-27 17:50:13
0
0

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord