الدمام

#J00JUC

56 804

50 / 50

🔱عديت يامركب لمحته من بعيد🔱محملات مجملات قياس وارقام🔱ياكلاش ربعي مافيهم تناقيد🔱الدمام جملتها الطيب الخام🔱

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 56 804
Trofei Richiesti 5 000
Capo Clan faisal
Range di trofei 3 449 – 6 316
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 14 362
Anziani 13
Co-Capi 24
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
alzahrani
#C0VVVQUV
13 6 316
2020-03-29 03:03:34
452
40
2
1
Co-capo
الهلاك
#2VRL2JY8Y
13 6 130
2020-03-28 19:19:52
246
426
3
1
Co-capo
محمدهادي
#9YL9JUGQ
13 6 022
2020-03-29 10:39:08
417
600
4
2
Co-capo
♅ᏦⒽᎥᏞᎪⓃ♅
#8VRUQG0L
13 6 011
2020-03-29 09:29:24
590
480
5 Capo
faisal
#Y2JJY0YJ
13 5 923
2020-03-29 12:21:33
759
720
6 Co-capo
بوفهد
#8V9YLPGL
13 5 903
2020-03-29 08:47:56
372
360
7 Anziano
⚔دهـ☠ـمان⚔
#2PVQVLVUY
12 5 853
2020-03-29 07:35:32
599
520
8 Co-capo
بوغدير
#RJUR2JUV
13 5 818
2020-03-28 04:51:18
160
240
9
1
Anziano
taha
#JVQ8QVU2
12 5 816
2020-03-29 13:10:16
622
564
10
1
Co-capo
الدينمو
#2J0GUCYCC
13 5 784
2020-03-29 12:35:25
1065
680
11 Co-capo
فراج
#2LPRV2CP9
12 5 741
2020-03-29 12:50:22
323
200
12
1
Co-capo
بندر
#YGGQPQ09
13 5 666
2020-03-29 11:56:50
673
640
13
1
Co-capo
abood_66
#8YC8RP9QR
13 5 616
2020-03-29 12:50:58
659
680
14
5
Co-capo
CALESi
#299LQJP2
12 5 610
2020-03-28 22:52:25
333
280
15
3
Anziano
danger
#2PU829LCU
12 5 608
2020-03-29 11:20:09
372
40
16
1
Co-capo
lubitoo
#98G0V0V8
13 5 604
2020-03-29 11:09:24
684
542
17 bOoYaM 6
#RPLLGU0G
12 5 561
2020-03-29 09:50:11
298
560
18
2
Co-capo
عدول
#RQPL2P9J
13 5 513
2020-03-29 04:29:36
234
280
19
1
Anziano
Abu Anas
#2R0CY2LYC
12 5 507
2020-03-28 18:38:14
128
0
20
1
Anziano
Shaker
#8JUP2V2C
13 5 479
2020-03-28 17:27:01
20
200
21
5
Co-capo
ياسر الكاسر
#9L9LRJVQP
11 5 478
2020-03-29 07:27:39
619
560
22
1
Co-capo
BLACK MooN
#8JYVQ0YU
12 5 441
2020-03-27 22:49:37
10
0
23
1
abdullah
#29GYJLLC8
11 5 427
2020-03-29 03:27:58
20
200
24 Anziano
yasser511m
#LJYQ28JC
12 5 423
2020-03-29 12:15:32
341
600
25
3
Co-capo
~~M6nO5~~
#8UCC99UP8
12 5 420
2020-03-29 03:01:56
401
480
26
1
Skander
#90YY9UGJC
12 5 410
2020-03-29 11:22:57
188
480
27
5
Co-capo
Break Warrior
#9LGQJPL9
12 5 381
2020-03-29 10:47:09
163
200
28
2
Co-capo
VintoO
#89U0QUUYV
12 5 343
2020-03-29 12:59:37
1000
760
29
4
Anziano
شاكوـــش
#8UV8RY29R
11 5 340
2020-03-29 00:17:09
276
320
30
3
monster
#C8VG2YCU
11 5 318
2020-03-29 00:30:12
140
160
31
2
Co-capo
Y38OB
#R92Q0GQY
12 5 318
2020-03-29 12:41:00
302
0
32
2
Anziano
SevEral ❤
#9VY00UUU
11 5 316
2020-03-28 12:04:09
114
40
33
2
Anziano
s.h.a.r.k
#2PL8U9Y2C
12 5 293
2020-03-28 23:03:30
329
480
34 Anziano
⚡️✨Fuσz.•ଂପ
#2RCLLLLP
12 5 241
2020-03-27 11:15:05
137
40
35 غنوم ❤️
#92CU89P2
12 5 190
2020-03-29 09:44:12
128
120
36 Co-capo
Yakoob
#8VG292QJL
10 5 181
2020-03-28 15:45:55
68
200
37 Anziano
هيثم
#88CPGR20Y
12 5 171
2020-03-29 08:26:20
18
0
38 ابو طلو
#29QY8V8RR
10 5 118
2020-03-28 17:51:09
10
220
39 yaqoob
#JQGYJLPP
12 5 078
2020-03-26 13:57:54
48
80
40 musa
#URJP99QQ
13 5 076
2020-03-29 10:56:34
0
0
41 هيما
#PRRJJQLQ0
11 5 047
2020-03-29 13:14:48
708
610
42 Co-capo
زكي خميس
#VJYGRUR8
12 4 978
2020-03-27 09:53:52
59
40
43 Co-capo
هديل عبدالله
#P2PUYLRUP
12 4 899
2020-03-28 11:57:39
20
120
44
1
BOYAM
#P89PY2LP
10 4 869
2020-03-29 12:06:27
46
120
45
1
Anziano
محمد
#V822QJQU
12 4 857
2020-03-22 18:06:01
0
0
46 Co-capo
nice to know
#9G9RJ2QC
13 4 740
2020-03-29 12:13:24
86
160
47 Anziano
سالم الشمري^_
#VCC8CCQ
13 4 615
2020-03-28 19:24:17
105
200
48 ابو شهاب
#PQ8JJUJLL
9 4 409
2020-03-18 21:26:52
0
0
49 Co-capo
Abdullah ^_^
#8R9YUJJY
12 4 203
2020-03-21 16:21:43
0
0
50 Arena 11 عبده خميس
#P2V8Y9V2L
8 3 449
2020-03-28 11:22:55
10
0

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord