درع الخليج

#GUY9R9

50 869

45 / 50

حياكم جميعا,, هنا تحصل افضل دعم وبطولات وبتفاعلكم بنكون افضل كلان👍🏼👍🏼 الترقيات تمنح ولا تطلب،، ملك الدعم 👑 بن معزي 👑

Requisiti Clan
Membri 45 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 50 869
Trofei Richiesti 5 300
Capo Clan faisal
Range di trofei 4 001 – 5 489
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 910
Anziani 19
Co-Capi 14
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
adam
#8G2JCCPY
13 5 489
2020-07-13 07:58:23
68
40
2
1
Co-capo
المدمر
#9PG9RJ9C
13 5 401
2020-07-13 06:40:12
20
40
3
3
SALEH 99
#Q0YJGQG0
13 5 330
2020-07-13 04:12:55
30
40
4 Co-capo
khaaa
#8RJYU8J8
13 5 307
2020-07-12 12:25:13
0
0
5 Co-capo
Jehad
#9LJCV0YV
13 5 301
2020-07-12 17:20:49
0
0
6
1
Co-capo
تمغّيط
#2V808Q22G
13 5 295
2020-07-13 08:36:26
10
0
7
1
Anziano
بن معزي
#2GJG29LVY
13 5 272
2020-07-13 02:01:48
18
0
8
1
Anziano
Benjy
#P9G8G2VVL
12 5 271
2020-07-13 05:08:11
12
40
9
7
Co-capo
vikings
#898YLG0JG
13 5 253
2020-07-13 05:59:01
54
40
10 Anziano
Eissa
#80GRY9CY
12 5 213
2020-07-13 06:23:07
0
40
11
13
Anziano
Ibrahem Rubaie
#GPULVGV9
13 5 190
2020-07-13 04:39:59
36
40
12
3
Anziano
sanad
#92QYGRP2
13 5 183
2020-07-12 20:46:01
0
0
13
2
Co-capo
طاووس
#G99CCJGL
13 5 178
2020-07-12 15:07:36
0
0
14
2
حبيب العضلي
#29GQQV8PY
13 5 162
2020-07-13 02:47:33
18
40
15
2
Anziano
2>dR. Amar
#PUU9L8GG
13 5 159
2020-07-13 07:13:48
74
40
16
2
Capo
faisal
#2GVYQGLUJ
13 5 158
2020-07-13 07:38:35
72
0
17
1
Anziano
AJMAL_KHAN
#JRRY90GY
12 5 123
2020-07-13 07:25:58
8
40
18
1
Co-capo
gems
#JL9P90R
13 5 120
2020-07-12 19:31:22
0
0
19
1
Baha
#RJJJG02P
12 5 120
2020-07-13 07:54:31
18
40
20 Anziano
b7r_Jeddah
#2C8Y0LRC2
12 5 075
2020-07-13 08:17:05
40
40
21
2
Anziano
MOSA
#VRUL8V0J
13 5 056
2020-07-13 08:18:23
10
40
22
1
Co-capo
sale7
#89V9Y8JR
13 5 055
2020-07-13 05:10:50
36
40
23
1
Anziano
ابوسلمان
#29Q2QQC00
13 5 045
2020-07-13 08:35:28
54
40
24
5
Anziano
彡❄☆Essam☆❄彡
#9GGGYVGY
12 5 023
2020-07-13 03:20:54
8
40
25 Anziano
mazaj99
#2L0Q9Q209
13 5 017
2020-07-13 04:20:34
40
40
26 Anziano
sfeer ALhoob
#J90J8G28
13 4 940
2020-07-12 22:40:40
0
0
27 Anziano
hooho
#V828VQQG
13 4 939
2020-07-12 23:37:37
0
0
28 محمد بن ابراهيم
#8UV928CYJ
12 4 934
2020-07-12 18:28:44
0
0
29
8
Co-capo
HYMOO
#22RPQVV8Q
13 4 923
2020-07-13 08:07:52
81
40
30
1
Co-capo
wolvrine
#GVUL9LPR
13 4 919
2020-07-12 10:53:17
0
0
31
3
Ibo
#2Y8VJGJVR
12 4 900
2020-07-13 05:35:52
76
40
32
1
Co-capo
zZMoDZz
#2CR9YPPGV
12 4 886
2020-07-13 00:46:28
10
0
33
3
SaKiL.NiRoB
#V8VYQPU
12 4 867
2020-07-12 08:39:49
0
0
34
1
Shadowfax089
#9R9QQQ8V9
13 4 863
2020-07-13 02:29:46
0
0
35
3
Co-capo
AzOz .
#JRVQULVP
13 4 853
2020-07-13 05:56:58
76
40
36
1
Anziano
علاوي
#8P9PQVQV8
11 4 803
2020-07-13 08:16:47
0
30
37
1
Anziano
علي999
#8LC8Y2QL
12 4 796
2020-07-12 21:15:43
0
0
38 naif
#YVL99L88
13 4 772
2020-07-11 20:15:59
0
0
39 Anziano
السلطان:منذر
#2GVVQL89Y
13 4 771
2020-07-12 14:26:05
0
0
40 Florin
#8LV99RGLY
11 4 747
2020-07-06 13:20:03
0
0
41 Anziano
ABU KHALED
#2UQP2VRY
13 4 733
2020-07-13 03:45:22
20
40
42
1
AKRAM
#8GQJUCPC
9 4 381
2020-07-13 06:57:06
21
0
43
1
Co-capo
Darweesh_11
#9YRYJ282Y
12 4 359
2020-07-11 18:52:51
0
0
44 Anziano
Abdullah
#2LJYJY0P
13 4 166
2020-07-13 00:40:56
0
40
45 hilal khan
#2CQQPRG2
11 4 001
2020-06-25 05:39:22
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord