درع الخليج

#GUY9R9

52 100

40 / 50

حياكم جميعا,, هنا تحصل افضل دعم وبطولات وبتفاعلكم بنكون افضل كلان👍🏼👍🏼 الترقيات تمنح ولا تطلب،، ملك الدعم 👑 Adam👑ksa🗿

Requisiti Clan
Membri 40 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 52 100
Trofei Richiesti 5 000
Capo Clan faisal
Range di trofei 4 001 – 5 734
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 5 140
Anziani 15
Co-Capi 7
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
khaaa
#8RJYU8J8
13 5 734
2020-10-21 15:55:50
367
230
2
4
Anziano
abood_99
#RP2VLRVY
13 5 712
2020-10-21 15:37:11
10
80
3
1
ñdøshý55
#80Q2UG8Q
13 5 700
2020-10-18 02:41:47
0
0
4 Co-capo
SALEH 99
#Q0YJGQG0
13 5 662
2020-10-21 15:12:09
284
270
5
2
Co-capo
Jehad
#9LJCV0YV
13 5 650
2020-10-20 21:12:03
118
80
6
2
السلطان:منذر
#2GVVQL89Y
13 5 611
2020-10-21 15:40:18
252
240
7 حبيب العضلي
#29GQQV8PY
13 5 598
2020-10-21 13:11:59
320
320
8
3
Co-capo
vikings
#898YLG0JG
13 5 550
2020-10-21 15:42:25
126
280
9 Anziano
AzOz .
#JRVQULVP
13 5 512
2020-10-21 15:49:48
300
360
10
5
Anziano
Baha
#RJJJG02P
12 5 459
2020-10-21 14:51:59
352
320
11
1
Anziano
shfrax
#CUJPUUUR
13 5 449
2020-10-21 09:30:20
226
200
12
1
MOSA
#VRUL8V0J
13 5 424
2020-10-20 18:55:37
121
40
13 Co-capo
2>dR. Amar
#PUU9L8GG
13 5 388
2020-10-21 00:33:47
155
80
14
2
Anziano
Eissa
#80GRY9CY
12 5 337
2020-10-21 07:44:07
0
40
15
1
sale7
#89V9Y8JR
13 5 305
2020-10-21 15:34:31
192
240
16
1
Anziano
Benjy
#P9G8G2VVL
12 5 288
2020-10-21 15:04:35
30
200
17
1
Capo
faisal
#2GVYQGLUJ
13 5 273
2020-10-21 15:39:16
513
0
18
3
Anziano
b7r_Jeddah
#2C8Y0LRC2
13 5 195
2020-10-21 14:40:56
138
280
19 AJMAL_KHAN
#JRRY90GY
12 5 178
2020-10-21 15:34:17
109
160
20
2
تمغّيط
#2V808Q22G
13 5 176
2020-10-21 14:29:35
212
280
21
1
Florin
#8LV99RGLY
11 5 161
2020-10-21 11:42:22
40
80
22 Anziano
sfeer ALhoob
#J90J8G28
13 5 150
2020-10-21 15:19:57
126
40
23
1
Anziano
hooho
#V828VQQG
13 5 140
2020-10-21 02:38:29
79
160
24
1
Co-capo
zZMoDZz
#2CR9YPPGV
12 5 120
2020-10-21 08:26:59
84
40
25
1
aziz
#8URQG9CC
12 5 085
2020-10-19 19:11:50
8
40
26
1
Anziano
Shadowfax089
#9R9QQQ8V9
13 5 079
2020-10-21 13:49:26
219
160
27 Anziano
mazaj99
#2L0Q9Q209
13 5 072
2020-10-21 05:22:49
0
0
28 RoberTNS29
#8YUQGG900
10 5 044
2020-10-21 09:38:29
112
200
29 Ibo
#2Y8VJGJVR
12 4 994
2020-10-20 16:59:13
36
0
30 Anziano
HYMOO
#22RPQVV8Q
13 4 986
2020-10-21 13:16:02
30
40
31
1
Anziano
ABU KHALED
#2UQP2VRY
13 4 971
2020-10-21 14:33:28
184
240
32
1
ابو فهد المالكي
#RQ2ULUVG
12 4 954
2020-10-21 02:28:27
57
80
33
1
sultanoph
#QLYR8UGQ
13 4 939
2020-10-21 13:13:07
10
0
34
1
محمد بن ابراهيم
#8UV928CYJ
12 4 924
2020-10-20 01:51:55
0
0
35 Co-capo
المدمر
#9PG9RJ9C
13 4 808
2020-10-17 07:32:01
0
0
36 suhaepQablan
#U0QC9V2G
12 4 736
2020-10-16 17:43:04
0
0
37 Anziano
علي999
#8LC8Y2QL
12 4 517
2020-10-17 09:06:22
0
0
38 Anziano
Abdullah
#2LJYJY0P
13 4 481
2020-10-21 15:41:33
330
320
39 AKRAM
#8GQJUCPC
10 4 318
2020-10-21 03:17:03
0
40
40 البطل القوي
#29YRQCP0U
12 4 001
2020-10-04 05:53:03
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord