سعودي

#9LC9G28

55 672

44 / 50

الأخلاق اولا. اسأل عن شروط الكلان. أفضل متبرعين : ١ . R#M ٢. ghr ٣. A7MAD ٤. YAYA ٥. Os Os

Requisiti Clan
Membri 44 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 55 672
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan Nice one
Range di trofei 4 327 – 6 101
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 9 089
Anziani 20
Co-Capi 6
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
ghr
#R99C8V2Q
13 6 101
2020-04-04 16:53:47
1128
0
2 Co-capo
karar 89
#9RLR90Q0
13 6 057
2020-04-04 16:09:19
223
240
3
2
Anziano
آيس
#UR8UC2U0
13 5 945
2020-04-04 15:18:33
526
360
4 Anziano
shuwayhs
#9G89J9P8R
13 5 935
2020-04-04 13:11:38
127
230
5
2
Anziano
سمير
#R0C9VULG
12 5 911
2020-04-04 09:39:17
238
400
6 Co-capo
HOOK
#C0YGVPYP
13 5 908
2020-04-04 09:22:34
242
280
7
1
Anziano
mrw
#8Y29VC2J
13 5 822
2020-04-04 16:53:32
100
560
8
1
Anziano
Abdullah
#8G82PYV0Q
12 5 775
2020-04-04 15:35:31
660
610
9 Co-capo
ABU_ALYSR £€$
#20GLLR2PJ
13 5 749
2020-04-03 22:42:03
74
200
10 Anziano
abood518
#82JG0UYJL
12 5 724
2020-04-04 16:46:49
304
40
11 Anziano
A7MAD
#LQJQJ9C
12 5 720
2020-04-04 13:10:36
305
320
12 Anziano
R#M
#PYY89JCQ
13 5 676
2020-04-04 17:25:32
715
400
13 mamd AFG
#228VGJLGQ
12 5 661
2020-04-03 22:36:48
74
0
14
4
Co-capo
Os Os
#JYRJGLP
13 5 648
2020-04-04 06:48:37
503
440
15
1
Anziano
هجير الشوق
#280RYJPR
13 5 621
2020-04-04 03:36:54
196
240
16
1
Anziano
YAYA
#8UJ02L2L
13 5 621
2020-04-04 17:17:39
643
560
17
1
Anziano
abooode20
#280QLGL
13 5 610
2020-04-04 17:19:32
751
500
18
1
Anziano
abboud
#8Q9J228VL
11 5 601
2020-04-04 16:36:44
102
360
19 Anziano
حفيد صلاح الدين
#LCPCL9J0
12 5 550
2020-04-04 17:21:30
50
80
20
1
شححييط
#PQ2QV02JY
11 5 500
2020-04-04 17:27:19
96
80
21
1
Enough
#VY0RLRJP
12 5 498
2020-04-04 00:06:11
30
40
22
5
Anziano
آعٌصًآرآلُڄنوٻ♪
#8G9LYQ22
12 5 496
2020-04-04 13:03:00
266
320
23 Anziano
khalid
#9CQRG989
12 5 489
2020-04-03 23:10:18
0
0
24
5
Anziano
هوك
#8YL2098JY
12 5 486
2020-04-04 15:59:06
96
120
25
5
ابو مزاج
#PUGP9Y8Q9
12 5 465
2020-04-04 15:38:15
28
160
26
1
Co-capo
Anonymous
#828YURPR
13 5 456
2020-04-03 19:36:10
180
310
27
3
الكوادر
#2RPVV89CQ
11 5 444
2020-04-04 16:09:37
142
360
28
2
Anziano
MR_SCORPION-_2
#P2VYLQRV8
11 5 375
2020-04-04 15:27:04
30
440
29
1
Anziano
القيصر
#2YJ80VQVU
10 5 329
2020-04-04 12:57:48
457
360
30
1
مريم البقمي
#9CRQGQQQ0
11 5 317
2020-04-04 14:43:20
0
0
31
1
Baghdad بغداد
#92R200UPV
12 5 305
2020-03-06 22:09:32
0
0
32
1
7SAM-511
#2YJ0UCGR
11 5 149
2020-04-04 03:22:28
176
120
33
1
༼࿄ཽ༽ℳℜ.Ќⅉℕ₲༼࿄ཽ༽
#9JJCYQL0L
11 5 129
2020-04-03 11:18:58
8
199
34 M.A.F
#22P0U8PLJ
11 5 083
2020-03-20 17:17:14
0
0
35 Capo
Nice one
#2YVP2JCPU
12 5 078
2020-04-03 18:37:46
20
0
36 فتــئ ترجـــس
#8RUC2UUQ
12 5 046
2020-04-03 02:00:48
132
0
37 Anziano
Ayman
#8QCVVGLC
13 5 043
2020-04-02 21:34:57
136
200
38
4
HOOK
#LVYQUCQY8
9 5 024
2020-04-04 08:51:47
107
320
39
1
NaGWaN Altkrity
#2G09UGJ
12 5 014
2020-03-31 08:42:58
38
40
40
1
Anziano
dhf5858984
#LV00L9RPQ
9 5 009
2020-04-01 21:50:31
18
40
41 NYOFK_KSA
#L2C9GVG
10 4 918
2020-04-04 12:37:01
46
0
42
2
Mr.Muscles
#2PLRUUU8Q
10 4 907
2020-04-01 20:35:13
10
80
43 as
#YRVC2VPLL
8 4 664
2020-04-04 17:15:48
0
0
44
1
تم الختراق ههه❌
#2Y9LQGRG8
10 4 327
2020-03-25 03:30:42
0
0

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord