ابطال تونس

#8VPR982Q

52 325

47 / 50

clan active 100% ness kol tal3b wa tchrek fi guerre .. tra9ya bel activation .. ness kol marhbe bikom ♥️🔥♥️

Requisiti Clan
Membri 47 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 52 325
Trofei Richiesti 5 000
Capo Clan khalil
Range di trofei 4 808 – 5 663
Info Clan
Posizione Tunisia
Donazioni Per Settimana 132
Anziani 14
Co-Capi 21
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
1
Co-capo
the B*E*S*T
#LY9CPCP0
12 5 663
2020-10-25 22:01:56
0
0
2
3
Co-capo
skon yassine
#CQP0CQ2L
13 5 651
2020-10-25 22:16:34
0
0
3
3
Capo
khalil
#9R0YJRLJG
12 5 599
2020-10-25 18:24:47
0
0
4 Co-capo
Captain 5ach
#YLVCPQUV
13 5 584
2020-10-20 02:38:26
0
0
5
2
Co-capo
moula
#2UGGJ0C08
13 5 552
2020-10-26 00:23:32
34
0
6
1
Anziano
حمزة الجبالي
#82YCRY0GJ
13 5 329
2020-10-25 20:00:24
0
0
7
1
Co-capo
ahmedtounisi
#92UCLGPUJ
13 5 326
2020-10-24 07:21:20
0
0
8
2
Anziano
mido
#922G2299L
11 5 318
2020-10-25 19:12:12
0
0
9 Co-capo
mohamed dhiaa
#LRQUPY9G
13 5 314
2020-10-25 17:50:57
0
0
10
1
Co-capo
ngata3halek
#2V80QQPRC
13 5 299
2020-10-25 06:50:27
0
0
11
1
Anziano
godci=0
#9CPL89P0P
12 5 297
2020-10-25 11:18:52
0
0
12
1
Co-capo
bilel
#Y9CURYRLL
12 5 280
2020-10-25 11:48:59
0
0
13
2
Co-capo
zakariaaã
#LCCCG2YY0
11 5 228
2020-10-25 23:35:54
0
16
14
5
Co-capo
محمد
#9JCJL9JL9
12 5 221
2020-10-26 03:16:29
18
20
15
11
Co-capo
Nova l Easy™
#90LLG9L00
12 5 211
2020-10-25 22:18:14
0
0
16
2
Anziano
$$mourad$$
#28V92GYRP
11 5 191
2020-10-25 23:37:32
0
0
17
1
Co-capo
Amaretto
#2GYPCRCUP
13 5 177
2020-10-26 01:05:00
18
0
18
2
Anziano
Ahmed
#88YQ9CQ9Q
10 5 119
2020-10-25 23:23:12
0
8
19
2
Royale Pup
#L8U28PJC8
11 5 119
2020-10-25 14:39:30
0
0
20
5
Co-capo
⚡M.A.H.D.I⚡
#2GG8PLJ9P
11 5 100
2020-10-25 23:44:32
0
0
21
2
Co-capo
taboubi(*-*)
#LRJQVCLVL
11 5 094
2020-10-25 22:39:30
0
0
22
2
Co-capo
nésym
#890QJ2CVQ
12 5 092
2020-10-25 11:14:49
0
0
23
1
Anziano
sasuke uchiha
#20PJ0P0RP
11 5 087
2020-10-24 21:45:53
0
0
24
11
MR.KING!!!
#G09CQL2V
11 5 086
2020-10-25 19:08:00
0
0
25
4
Co-capo
migooL
#PY9UG9URC
13 5 061
2020-10-25 11:25:15
0
0
26
8
Anziano
✖✖الأمبراطور✖✖
#PQ9CC0YVQ
10 5 053
2020-10-25 19:15:09
0
0
27 Co-capo
D.Ghassen
#28JGYUL8U
12 5 029
2020-10-17 13:30:28
0
0
28 Anziano
achraf
#P8PLCGGPL
11 5 028
2020-10-25 19:18:27
0
0
29
1
Anziano
grangou
#8QJYVU90G
12 5 014
2020-10-25 19:23:08
0
0
30
1
Anziano
piti migol
#L2CQU8VJL
11 5 008
2020-10-25 22:32:04
0
0
31
1
Anziano
®✓malek king®✓
#8VVUJ0JJY
11 5 008
2020-10-22 18:04:31
0
0
32
1
Anziano
kalil
#Y0R2JU8PV
11 5 006
2020-10-25 18:56:21
0
0
33
1
Co-capo
mirula16
#PJJVLLVJ8
12 5 000
2020-10-25 22:28:55
0
0
34
2
Anziano
ツمحمد علي
#Y092RGRPC
11 4 984
2020-10-24 08:01:50
0
0
35
3
AMINE
#929YUQJ8R
11 4 948
2020-10-25 17:19:06
0
0
36
4
zakaria
#QG8C09Y2C
10 4 946
2020-10-26 00:24:23
0
40
37 دعبس
#YV0UCQ8VC
10 4 931
2020-10-26 03:18:01
34
30
38
1
rasta capo
#8C22G2YQU
11 4 921
2020-10-24 13:48:57
0
0
39
2
mohamed dhiaa
#9YPL99P
11 4 913
2020-10-24 06:00:19
0
0
40
2
Anziano
mootez
#9CPC0YG8V
11 4 904
2020-10-24 05:43:08
0
0
41
3
Co-capo
•°_màRWén_°•
#QY9QJP90L
11 4 872
2020-10-26 01:55:29
28
8
42
7
xDruqqZx
#8CPVLGJQC
10 4 870
2020-10-25 18:29:19
0
0
43
2
Co-capo
m??? :-)
#LPLCGP0RV
10 4 842
2020-10-22 12:12:37
0
0
44
1
koubayeb
#LCPR9GJ2Q
9 4 842
2020-10-25 20:24:08
0
0
45
1
Co-capo
●○°stiphan°○●
#Q9RV2LVVL
11 4 823
2020-10-25 23:13:46
0
10
46
2
rivaldo
#8RCR08YVP
11 4 808
2020-10-21 19:50:28
0
0
47 cassiane luiz
#QPQVL9VRV
10 4 808
2020-10-25 22:46:24
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord